แอปพลิเคชัน Monkey Junior และ Monkey Stories

ให้ความสำคัญกับความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าไวยากรณ์ “Monkey Junior” และ “Monkey Stories” จะทำให้คุณลืมความกังวลทั้งหมด!

Alternative Textaccount_circle
event
แอปพลิเคชัน Monkey Junior และ Monkey Stories
แอปพลิเคชัน Monkey Junior และ Monkey Stories

จริงอยู่ที่การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารควรใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะและหลักไวยกรณ์เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการสื่อสาร เกิดความเข้าใจทั้งผู้พูดและผู้ฟัง หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งเมื่อพูดว่าการสื่อสารที่สมบูรณ์ต้องถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ นั่นอาจเป็นสิ่งที่โรงเรียนไทยให้ความสำคัญมากเกินไปจนทำให้เด็ก ๆ เกิดความวิตกกังวลเมื่อต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งการพรีเซนต์งานหน้าชั้นเรียน

ปัญหาหลักที่แท้จริงในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กไทยไม่ใช่การที่เด็กไทยไม่เก่ง หากแต่เป็นที่เด็กไทยขาดความมั่นใจในการสื่อสารเพราะกลัวว่าจะผิดหลักไวยากรณ์แล้วจะเป็นที่น่าอายในสายตาชาวต่างชาติ ซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ทำให้การสื่อสารภาษาอังกฤษของเด็กไทยไม่ถูกพัฒนาและย่ำอยู่กับที่ ตอนนี้จึงถึงเวลาแล้วที่การเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้น แล้วคุณจะพบว่าความมั่นใจคือกุญแจสำคัญ เมื่อเรากล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านการฟัง พูด อ่าน เขียน แม้กระทั่งประสบการณ์ที่เกิดจากความผิดพลาดจะสอนให้เราฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษามากขึ้น

ร่วมกันสร้างความมั่นใจให้เด็กไทยกล้าใช้ภาษาอังกฤษให้มากกว่าที่เคยผ่าน 2 แอปพลิเคชัน สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นนำระดับโลกอย่าง แอปพลิเคชัน Monkey Junior และ  Monkey Stories แอปพลิเคชันที่คุณพ่อคุณแม่ของเด็ก ๆ ทั่วโลกต่างเชื่อมั่นในการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ รวมถึงช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเด็กไทยให้มีประสิทธิภาพ

แอปพลิเคชัน Monkey Junior และ Monkey Stories

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเรียนการสอนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ความกดดัน ผู้เรียนย่อมเกิดความสนุก และด้วยตัวเนื้อหาที่พร้อมจะเปลี่ยนจากความสนุกเป็นการสร้างนิสัยใฝ่รู่ ผู้เรียนจะเกิดนิสัยที่ดีในการหมั่นเข้าคลาสเรียนภาษาอังกฤษอย่างไม่รู้สึกเบื่อหน่าย “Monkey Junior” คือตัวอย่างที่ดีของแอปพลิเคชันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 0-10 ปี ตัวเนื้อหาบทเรียนใช้เวลาใช้เวลาเพียงวันละประมาณ 4 – 5 นาทีสำหรับเด็กอายุ 0-10 ปี และสำหรับเด็กอายุมากกว่า 6 ขวบ ใช้เวลาประมาณ 10-12 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและความสนใจของเด็กๆในแต่ละช่วงอายุ เด็กๆจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับเนื้อหาภายในแอปพลิเคชัน Monkey Junior ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสโต้ตอบกับเนื้อหาของหลักสูตรผ่านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการสัมผัส ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและสามารถจดจำเนื้อหาจากบทเรียนได้ไปในตัว แอปพลิเคชัน Monkey Junior มีส่วนช่วยให้เด็ก ๆ สะสมคลังคำศัพท์ได้มากกว่า 1,000 คำในเวลาอันสั้น การจดจำคำศัพท์บนการ์ดรูปภาพควบคู่ไปกับการฝึกออกเสียงคำศัพท์ให้เป็นไปตามมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน เพียงเท่านี้เด็ก ๆ ก็จะได้เรียนรู้สะสมไปเรื่อย ๆ โดยไม่รู้สึกกดดันแต่กลายเป็นรู้สึกสนุกสนานและรอคอยการเปิดประตูสู่บทเรียนใหม่ ๆ ในแต่ละวัน

มาเติมเต็มให้เด็ก ๆ ที่พอมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษอยู่แล้วให้แข็งแรงและต่อยอดพัฒนาการมากยิ่งขึ้นด้วย “Monkey Stories – เรื่องราวและเกมการเรียนรู้โต้ตอบสำหรับเด็ก” แอปพลิเคชันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะกับเด็ก ๆ ในช่วงวัย 2 – 10 ปี รวบรวมไว้ซึ่งรูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง, เกมแบบโต้ตอบที่ตลกและน่ารักเกิดความสนุกสนานไปกับบทเรียน และสามารถเติมเต็มในส่วนที่ขาดไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ด้วยตัวเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ตัวผู้เรียนได้ใช้ทุกทักษะอย่างเหมาะสม Monkey Stories จะมีโปรแกรม Monkey Phonics โปรแกรมการเรียนรู้แบบโฟนิกส์เพียงหนึ่งเดียวที่ช่วยให้เด็ก ๆ สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ Monkey Phonics ยังช่วยให้เด็ก ๆ อ่านได้ฝึกทักษะการอ่านอย่างคล่องแคล่ว เขียนได้ถูกต้อง เพิ่มพูนคำศัพท์ และรักการอ่านมากยิ่งขึ้น การันตีจากยอดการดาวน์โหลดสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของ App Store และ Google Play ในประเทศสหรัฐอเมริกา

Monkey ขอส่งกำลังใจให้เด็ก ๆ ที่กำลังขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทุกคน เพียงจำไว้ว่าการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคย่อมทำให้สิ่งใดที่เราพยายามอยู่นั้นสำเร็จ แอปพลิเคชัน Monkey Junior และ Monkey Stories ขอเป็นเพื่อนคู่คิดในการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งและมีคุณภาพของเด็กไทยและเด็ก ๆ ทั่วโลกตลอดไป

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

Monkey Junior ได้ที่ Link         

Monkey Stories ได้ที่ Link        

Group Monkey Thailand ได้ที่ Link      

Website : https://www.monkeyenglish.net/th/

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up