ให้ความสำคัญกับความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าไวยากรณ์ “Monkey Junior” และ “Monkey Stories” จะทำให้คุณลืมความกังวลทั้งหมด!

จริงอยู่ที่การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารควรใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะและหลักไวยกรณ์เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการสื่อสาร เกิดความเข้าใจทั้งผู้พูดและผู้ฟัง หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งเมื่อพูดว่าการสื่อสารที่สมบูรณ์ต้องถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ นั่นอาจเป็นสิ่งที่โรงเรียนไทยให้ความสำคัญมากเกินไปจนทำให้เด็ก ๆ เกิดความวิตกกังวลเมื่อต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งการพรีเซนต์งานหน้าชั้นเรียน

คุณพ่อคุณแม่ยุคดิจิทัลควรรู้ ปกป้องลูกน้อยอย่างไรให้ห่างไกลจากภัยคุกคามในโลกออนไลน์

นับเป็นเรื่องที่ดีที่ในปัจจุบัน เด็กๆรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สื่อการเรียนการสอน หรือแหล่งความรู้ในโลกอินเทอร์เน็ตด้วยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะนั่นคือการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ เลือกหาข้อมูลในสิ่งที่ตัวเองสนใจ เติมแต่งจินตนาการ หรือต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองอย่างไร้ขีดจำกัด

ส่งเสริมให้ลูกน้อยเลือกเรียนได้โดยไร้ความกดดัน “Monkey Junior” และ “Monkey Stories” 2 แอปพลิเคชันที่ช่วยให้การเรียนภาษาเป็นเรื่องสนุก

ขึ้นชื่อว่าเป็นความกดดันหรือถูกบังคับให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด คงไม่มีใครที่มีความสุขเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้สักเท่าไหร่ โดยเฉพาะในวัยของการเรียน การศึกษา เด็ก ๆ ที่ต้องรับผิดชอบกับเนื้อหาการเรียนรู้มากมายจากที่โรงเรียน ไปพร้อมๆกับการแบกรับความคาดหวังหรือแรงกดดันจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานของตนนั้นเป็นเด็กที่เรียนเก่งที่สุด มีความสามารถมากที่สุด เพื่อเป็นการต่อยอดการเดินทางไปสู่อนาคตที่ประสบความสำเร็จที่สุด

ภาษาอังกฤษกับความสำคัญในการต่อยอดอนาคต “Monkey Stories” แอปพลิเคชันที่ช่วยสร้างพื้นฐานทางภาษาอังกฤษให้แข็งแรงตั้งแต่เยาว์วัย

เพราะการเลี้ยงลูกให้มีอนาคตที่ดีคือหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่ หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีอนาคตที่สดใสคือการมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และหนึ่งในวิชาความรู้พื้นฐานที่ควรส่งเสริมให้ลูกน้อยค่อย ๆ เรียนรู้จนสามารถฝึกฝนทักษะในระดับที่เก่งขึ้นไปเพื่อต่อยอดการเรียนรู้และอนาคตที่สมบูรณ์ นั่นคือ “ภาษาอังกฤษ” เหตุใด ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นต่ออนาคตของบุตรหลาน และจำเป็นหรือไม่ที่คุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังความรู้ด้านการใช้ภาษาให้บุตรหลานตั้งแต่อายุยังน้อย วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน

แตกต่างอย่างลงตัว “Monkey Junior” และ “Monkey Stories” 2 แอปพลิเคชันสอนภาษาอังกฤษอันดับหนึ่ง ที่ช่วยเสริมทักษะภาษาของลูกน้อยได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ปัจจุบันการเรียนออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับเด็กไทยมากขึ้น นอกจากผู้เรียนเองที่ต้องปรับตัว รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังทำงานที่บ้านก็สามารถเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานของตนในระหว่างการเข้าคลาสได้มากขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ นั้นมีสมาธิกับบทเรียนออนไลน์

keyboard_arrow_up