ติด QR Code หมอ ให้พ่อแม่ตรวจสอบได้!!

Alternative Textaccount_circle
event

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ติด QR Code ใบอนุญาตโรงพยาบาล คลินิก สำหรับหมอ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบว่าจริงหรือปลอม และใช้ไลน์ในการส่งข้อมูลความรู้สุขภาพ และพร้อมเปิดระบบในเดือนตุลาคม 2559 ที่จะถึงนี้

QR Codeนพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า จะมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบโรงพยาบาล และคลินิกกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ โดยใช้ QR Code ติดที่ใบอนุญาตการเปิดสถานพยาบาล และใบอนุญาตแพทย์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เพราะมีประชาชนร้องเรียนว่ามีการปลอมแปลงเอกสารใบอนุญาตทางการแพทย์ นำไปแสดงในคลินิก และให้บริการโดยคนที่ไม่ใช่แพทย์ โดยนำรูปมาทับกับแพทย์จริงๆ และยากต่อการตรวจสอบ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงแก้ปัญหาโดยการนำ QR Code ไปติดในใบอนุญาต เพื่อให้ประชาชนใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน สแกน QR Code ตรวจสอบ และยืนยันว่าเป็นของจริง อีกทั้งยังสะดวกรวดเร็ว ทราบผลทันทีไม่กี่นาที

banner300x250โดยระบบ QR Code จะแสดงเลขใบอนุญาต 11 หลัก และเลขใบอนุญาตดำเนินการ จะแสดงข้อมูลแพทย์ พร้อมภาพ ถ้าข้อมูลตรงกัน แสดงความสถานพยาบาลนั้นเป็นของจริง

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า มีเรื่องร้องเรียนที่รับเข้ามาเฉลี่ย 200 ครั้งต่อปี จึงนำไปสู่การแก้ไขระหว่างสถานพยาบาล และประชาชนที่เดือดร้อนอย่างสมเหตุสมผล ช่วยคุ้มครองผู้ป่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจกันมากขึ้น ไม่ต้องใช้งบประมาณมากมาย เพราะเป็นฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว จึงทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า จะมีการจัดอบรมอาสาสมัคร 76 จังหวัด ประมาณ 800 คน ในเรื่องของการเรียนรู้ และเฝ้าระวังปัญหา การคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน และใช้ไลน์เป็นช่องทางในการสื่อสาร

เครดิต: Hfocus เจาะลึกสุขภาพ, สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

QR Code

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up