Kid Safety รักน้องหมาน้องแมว…ให้ปลอดภัย

Alternative Textaccount_circle
event

Q: ลูกชายอายุ  6 ขวบ อยากจะเลี้ยงสุนัข  และลูกสาวอายุ 3 ขวบอยากเลี้ยงแมว คุณแม่เองก็สนใจอยากหาสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนลูก แต่ยังกังวลอันตรายที่เด็กๆ อาจได้รับจากสัตว์  คุณหมอมีข้อแนะนำในการเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็กอย่างไรบ้างคะ

เด็กๆ หัดเลี้ยงสัตว์เป็นสิ่งที่ดีครับ…จากการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยาทั่วโลกต่างเห็นพ้องกันว่า… การที่เด็กๆ ได้ใกล้ชิดเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงนั้น ทำให้เด็กๆ ได้เรียนการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เกิดเป็นความมีเมตตากรุณา เกิดการพัฒนาความมีศีลธรรมและจริยธรรม

คุณพ่อคุณแม่ไม่น้อยจึงยินดีที่จะนำสัตว์เลี้ยงมาเป็นเพื่อนกับลูกๆ ซึ่งโดยมากก็มักจะเป็นลูกหมาหรือลูกแมว เห็นเด็กๆ เล่นกับพวกมันอย่างมีความสุขก็ทำให้ผู้ใหญ่อย่างพวกเราพลอยสุขใจไปด้วย แต่…สิ่งที่ไม่ควรละเลยเป็นอย่างยิ่งก็คือ “ความปลอดภัย” ครับผม!

ข้อมูลที่เราต้องตระหนักกันนะครับ ประเทศไทยมีรายงานการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าประมาณกว่ายี่สิบคนต่อปี ในปีห้าสองนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงประมาณพฤศจิกายนพบแล้วสิบสี่ราย โดยได้รับรายงานจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร 6 ราย สงขลา ระยอง จังหวัดละ 2 ราย และ ราชบุรี นนทบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี จังหวัดละ 1 ราย

จากการศึกษาในเด็กนักเรียนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกทม. จำนวน 20433 รายของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่ามีเด็กถูกสุนัขกัด 20 คน ต่อเด็กหนึ่งพันคนในระยะเวลา 1 ปี เด็กวัยประถมศึกษามีความเสี่ยงสูงกว่าวัยอื่น เพศชายถูกสุนัขกัดมากกว่าเพศหญิง (1.6:1) ร้อยละ 71.3 ของเด็กที่ถูกกัดได้ไปรับการรักษาพยาบาล ร้อยละ 94 ของเด็กที่ไปรับการรักษานี้จะได้รับการฉีดยาเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขที่กัดเด็กได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วร้อยละ 86.1 อย่างไรก็ตามพบว่าเด็กที่ถูกกัดยังคงได้รับการสั่งให้ฉีดวัคซีนจากแพทย์ถึงร้อยละ 87.8

 

จากคอลัมน์ Kids’ Safety นิตยสารเรียลพาเรนติ้งฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง : รศ.ดร.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up