เทคนิคดีๆสร้าง IQ EQ และ MQ ให้เจ้าตัวเล็ก

Alternative Textaccount_circle
event

พ่อแม่ยุคใหม่ไม่เพียงส่งเสริมลูกให้ฉลาดในห้องเรียนเท่านั้น แต่ต้องครอบคลุมทุกด้าน วันนี้เรามีวิธีส่งเสริมอัจฉริยะรอบด้านอย่างเป็นธรรมชาติ ที่พ่อแม่สามารถให้ลูกได้ตั้งแต่ยังเล็กกันเลย

เด็กน้อยในวัย 2 ขวบเป็นช่วงวัยที่สำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการลูกควบคู่ไปกับการเจริญเติบโต พัฒนาการของลูกหยุดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว เพราะเด็กที่โตมาอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่แค่เพียงการเรียนรู้จากในห้องเรียน การเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนที่รู้จักเท่านั้น เด็กๆ จะต้องได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ การเปิดโลกกว้างให้กับลูกน้อยนั้นเป็นการครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง IQ EQ และ MQ คุณพ่อคุณแม่จะส่งเสริมอัจฉริยะให้เจ้าตัวน้อยได้อย่างไรบ้างนั้นเรามาดูกันค่ะ

IQ: Intelligence Quotient คืออะไร
IQคือ ความฉลาดทางสติปัญญา ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ และการใช้เหตุผล ส่วนหนึ่งได้มาจากพันธุกรรม และอีกส่วนหนึ่งสำคัญคือการสร้างจากครอบครัวโภชนาการ และสิ่งแวดล้อมที่ดี

เทคนิคสร้าง IQ
คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างไอคิวให้กับลูกได้ง่ายๆ เพียงเริ่มจากการเรียนรู้สิ่งรอบตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน การรู้จักตั้งคำถาม รู้จักให้ลูกเป็นคนช่างสังเกต ลงมือสัมผัส และลองผิดลองถูก

เช่น กระตุ้นการเรียนรู้จากการสัมผัสสิ่งต่างๆ ของเล่น อาหาร พื้นหญ้า ดอกไม้

กระตุ้นการจดจำจากการเล่น การนับจำนวน การจับสิ่งของที่เหมือนกัน

กระตุ้นการฟังเพิ่มทักษะในการเรียนรู้สิ่งที่แตกต่างจากการเปิดเพลงหลากหลายแนว หลากหลายภาษา การเรียนรู้เสียงจากธรรมชาติ เสียงรถ เสียงสัตว์ ให้ลูกได้แยกแยะและรู้จักความหมาย

กระตุ้นพัฒนาการที่ดีให้สมวัยด้วยโภชนาการที่เหมาะสมจากธรรมชาติ อย่างนมแพะที่มีระบบการให้น้ำนมแบบเดียวกับนมแม่ที่เรียกว่า อะโพรไคน์ ทำให้มีสารอาหารจากธรรมชาติในปริมาณที่สูง อุดมไปด้วยโปรตีนCPP หรือ Casein Phosphopeptides ซึ่งเป็นโปรตีนนุ่ม ย่อยง่าย ร่างกายดูดซึมนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ และช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุต่างๆ ที่สำคัญต่อร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แคลเซียม เหล็ก สังกะสี แมกนีเซียม ลูกน้อยจึงมีพัฒนาการที่ดีสมวัยนั่นเอง

EQ: Emotional Quotientคืออะไร
EQ คือ ความฉลาดทางอารมณ์ สามารถรับรู้เข้าใจอารมณ์ตนเองและคนอื่นได้ สามารถควบคุมอารมณ์และยับยั้งชั่งใจได้ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักการรอ รู้จักกฎระเบียบ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สถานการณ์รอบข้างได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีแรงจูงใจ อยากประสบความสำเร็จ เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง

เทคนิคการสร้าง EQ
การสร้างอีคิวให้กับลูกๆ นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะทำให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพ รู้จักการปรับตัว รู้จักการควบคุมอารมณ์ ทำให้ลูกสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข กล้าพูด การตัดสินใจ ไม่รู้สึกกังวลหรีอทำให้ลูกเครียด การฝึกลูกให้มีอีคิวเริ่มได้ง่ายๆ จากการใช้ชีวิตประจำวันเช่นกัน

เช่น ฝึกให้ลูกรู้จักการตัดสินใจ การเปิดเผยอารมณ์ความต้องการจากการเลือกสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ อาทิการกินขนมรสชาติใหม่ การรับกลิ่นใหม่ ให้ลูกรู้จักเลือกว่าชอบหรือไม่ชอบ

ฝึกให้รู้จักแสดงความคิดเห็น กระตุ้นอิสระในการใช้อารมณ์ความรู้สึกผ่านความคิด เช่นการจิตนาการจากตัวการ์ตูนใหม่ๆ

ฝึกควบคุมอารมณ์ โกรธ โมโห ให้มีความอดทน รู้จักยอมคนอื่นและมีสมาธิ อย่างการเล่นรวมกับคนอื่น การแบ่งของที่อยู่ในมือ รู้จักการรอสิ่งที่คนอื่นเล่นอยู่

MQ: Moral Quotientคืออะไร
MQ คือ ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำ ซึ่งจะใช้วิธีการบอกด้วยคำพูดอย่างเดียวไม่ได้ ต้องแสดงให้เด็กเห็นอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการสอนของคุณพ่อคุณแม่ด้วย

เทคนิคการสร้าง MQ
การสร้างความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรมให้กับลูกในยุคนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากกับยุคของเทคโนโลยี เพราะตัวอย่างที่ดีและไม่ดี สามารถสอนลูดกได้จากหลายสื่อ นอกจากคุณพ่อคุณแม่และคนรอบข้างเป็นตัวอย่างให้ลูกได้เรียนรู้จากพฤติกรรมในแต่ละวันแล้ว การปลูกฝังหรือฝึกฝนลูกก็มีฝนเมื่อโตขึ้น

เช่น กระตุ้นการแบ่งปัน โดยการให้ลูกได้เล่นกับเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อนต่างวัย ลูกจะได้ฝึกการปรับตัว การรู้จักแบ่งปัน และมีสัมมาคารวะ

ฝึกเรื่องความรับผิดชอบ อะไรควรทำหรือไม่ควรทำ และมีน้ำใจ คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี อย่างเช่น ช่วยกันทำงานบ้าน ช่วยการเก็บของเล่น  หรือชวนลูกเอาขนมไปให้เพื่อนบ้าน รู้จักขอโทษเมื่อทำผิด

เทคนิคการสร้าง IQ EQ และ MQ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับลูกน้อยนะคะ จุดเริ่มต้นที่ดีของการส่งเสริมให้ลูกเป็นเด็กอัจฉริยะรอบด้านก็คือการเลี้ยงดูและการเอาใจใส่จากครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ควรใส่ใจค่ะ

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up