ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

ด่วนมาก! ประกาศ”ระงับ” ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ชั่วคราว

Alternative Textaccount_circle
event
ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร
ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ออกประกาศระงับการ ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ด่วนมาก! ประกาศ”ระงับ” ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ชั่วคราว

ในช่วงนี้แม่ ๆ ที่กำลังเตรียมตัวไป ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ให้คอยฟังข่าวจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กันก่อนนะคะ เพราะได้มีประกาศจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้ระงับการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรเป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนบุตรจาก 3 ปี เป็น 6 ปี และขยายฐานรายได้จาก 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี เป็นฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยให้ดำเนินการได้ทันทีกับเด็กที่เกิดใหม่ รวมถึงจะมีการจ่ายเงินย้อนหลังให้กับเด็กที่เพิ่งสิ้นสุดการรับเงินอุดหนุน 0-3 ปี ไปเมื่อตุลาคม 2561 เพื่อให้ได้รับสิทธิ์การขยายฐานเวลาเป็น 6 ปี นั้น ทำให้ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนต้องจัดเตรียมและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล เพื่อให้มีประสิทธิภาพและรองรับคุณแม่ที่อยู่ในเกณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้น จึงขอระงับการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรเป็นการชั่วคราว โดยจะเริ่มงดรับการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และจะประกาศรับลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อระบบพร้อมให้บริการ

ระงับลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร
ประกาศจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนเรื่องระงับการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

ย้ำ! ประกาศนี้เป็นการแจ้งว่าได้ระงับการลงทะเบียนชั่วคราวเพื่อขยายเวลาการจ่ายเงินจาก 3 ปี เป็น 6 ปีเท่านั้น ไม่ใช่ประกาศระงับการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรค่ะ

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ รวมคำถามเกี่ยวกับการ ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X momrathon