ประกัน ไวรัสโคโรน่า

ชี้เป้า! 10 ประกัน ไวรัสโคโรน่า เบี้ยขั้นต่ำแค่ 99 บาท ที่ไหนคุ้มสุดดูเลย!

event
ประกัน ไวรัสโคโรน่า
ประกัน ไวรัสโคโรน่า

(ต่อ) ชี้เป้า! ประกัน ไวรัสโคโรน่า ที่ไหนคุ้มสุดดูเลย!

3. ทิพยประกันภัย

ประกัน ไวรัสโคโรน่า

ทำให้ลูกน้อยได้ จนถึง ผู้สูงอายุ! คุ้มครองการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา และการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เจอจ่ายแต่ไม่จบ คุ้มครองต่อจนถึงระยะสุดท้าย โดยมี 4 แผน เบี้ยประกันภัยต่อปี ดังนี้

 • ค่าเบี้ยประกัน 150 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการเจ็บป่วย 10,000 และ 100,000 บาทต่อปี
 • เบี้ยประกัน 250 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการเจ็บป่วย 50,000 และ 100,000 บาทต่อปี
 • เบี้ยประกัน 450 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการเจ็บป่วย 50,000 และ 500,000 บาทต่อปี
 • และเบี้ยประกัน 850 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการเจ็บป่วย 100,000 และ 1,000,000 บาทต่อปี

หมายเหตุ

 • ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี -99 ปี ณ วันที่ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)” รวมถึงภาวะแทรกซ้อน ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด

ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดูข้อมูลเพิ่มเติม >> www.dhipaya.co.th

4. 7-eleven โดยทิพยประกันภัย

ประกัน ไวรัสโคโรน่า

ประกัน ไวรัสโคโรน่า ซื้อง่าย ได้ที่เซเว่นทุกสาขา เริ่มคุ้มครองทันที ไม่มีระยะรอคอยของโรค ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ทำได้อายุ ตั้งแต่ 1 – 99 ปี ราคาไม่แรง มี 2 แผน ดังนี้

 • แผน 1 เบี้ยประกันภัย 117 บาท/ปี = ค่ารักษาพยาบาล  7,000 บาท/ปี , ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย 70,000 บาท/ปี
 • แผน 2 เบี้ยประกันภัย 711 บาท/ปี = ค่ารักษาพยาบาล 70,000 บาท/ปี , ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย 700,000 บาท/ปี

เงื่อนไขอื่น ๆ >> หากผู้ที่เอาประกัน เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศจีน ต้องพ้น 14 วันก่อน ถึงจะซื้อประกันได้ นับจากวันที่เดินทางถึงประเทศไทยเป็นวันแรก และ 1 คน สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท .. สามารถใช้แต้ม All Member แลกซื้อได้ เมื่อมี 11,700-71,100 แต้ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-826-7788 หรือ counterservice

5. ไทยพาณิชย์

ประกัน ไวรัสโคโรน่า

แผน B-Covid 19 Plus รับเงินก้อน เมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ประกอบด้วย 2 แผนหลัก

>> แผน 150-B รับเงินก้อน เมื่อตรวจพบโควิด-19 วงเงิน 30,000 บาท

>> แผน 220-B รับเงินก้อน เมื่อตรวจพบโควิด-19 วงเงิน 50,000 บาท

>> แผน 520-B รับเงินก้อน เมื่อตรวจพบโควิด-19 วงเงิน 100,000 บาท

ทั้งนี้สำหรับการซื้อประกันผ่านช่องทางแอป SCB EASY เท่านั้น กรณีที่มีการติดเชื้อ ผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ จะต้องแสดงหลักฐานการวินิจฉัยของแพทย์ที่ลงความเห็นว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการวินิจฉัยต้องเกิดในอาณาเขตประเทศไทยโดยแพทย์เท่านั้น .. ดูรายละเอียดประกัน >> www.scb.co.th

6. สินมั่นคงประกันภัย

ประกัน ไวรัสโคโรน่า

เบี้ยประกันมี 2 ผู้เอาประกันภัยสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 1 – 99 ปี ซึ่งผู้ทำประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ต้องไม่ติดเชื้อ หรือ ถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา มาก่อนการทำประกันภัย

 • เบี้ยประกันภัยต่อปี 250 บาท วงเงินคุ้มครอง 50,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยต่อปี 450 บาท วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท

เงื่อนไข

 • ต้องไม่ติดเชื้อ หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัส มาก่อนการทำประกันภัย
 • ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 • ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
 • 1 คน สามารถทำประกันภัยได้ 1 ฉบับเท่านั้น
 • ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 มีเงื่อนไขระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันเริ่มคุ้มครอง (สำหรับกรมธรรม์ปีแรก)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1596 หรือ สินมั่นคงประกันภัย

 

 7. เมืองไทยประกันชีวิต

ประกัน ไวรัสโคโรน่า

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เมืองไทยประกันชีวิตได้ปรับแพ็กเกจประกันโควิด 19 ใหม่ เป็นดังนี้

 • แผน 1 เบี้ยประกัน : 600 บาท/คน/ปี = ​​​​​​​วงเงินคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อ : 30,000 บาท / วงเงินคุ้มครองกรณีโคม่า หรือเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัส : 1,500,000 บาท / เงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส : 1,000 บาท/วัน สูงสุด 15 วัน
 • ​​​​​​​แผน 2 ​​​​​​​เบี้ยประกัน : 1,200 บาท/คน/ปี = ​​​​​​​ค่ารักษาพยาบาล : 100,000 บาท / วงเงินคุ้มครองกรณีโคม่า หรือเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัส : 2,000,000 บาท / เงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส : 2,000 บาท/วัน สูงสุด 15 วัน

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • รับประกันเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย อายุตั้งแต่ 1-80 ปี
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรค COVID-19 (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • อาชีพนักบิน พนักงานบนเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานบนเรือ บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล สามารถซื้อได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น รับประกันเฉพาะคนไทย สัญชาติไทย
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า เป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1484 หรือ เมืองไทยประกันภัย

 

8. JP Insurance

ประกัน ไวรัสโคโรน่า

เริ่มคุ้มครองทันที ไม่มีระยะรอคอยของโรค  สะดวก รวดเร็ว ทันใจ เมื่อทำ ประกันภัยไวรัสโคโรนา กับ เจพี ประกันภัย โดยเบี้ยประกันมี 2 แผน

 • แผน 1 เบี้ยประกัน 270 บาท เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด รับเงินก้อนทันที 50,000 บาท
 • แผน 2 เบี้ยประกัน 470 บาท เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด รับเงินก้อนทันที 100,000 บาท

นอกจากนี้ทั้ง 2 แผนยังครอบคลุมถึงการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพลภาพ (อ.บ.1) ด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทย อายุ 1-75 ปี ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีประวัติเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด ในระยะเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง โดยจำกัดจำนวนผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ได้ไม่เกินคนละ 2 ฉบับ ยกเว้นอาชีพที่ไม่พิจารณารับประกันภัย : นักบิน พนักงานประจำเรือและเครื่องบิน และมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
ดูรายละเอียดประกัน >>  www.jpinsurance.co.th

9. วิริยะประกันภัย

ประกัน ไวรัสโคโรน่า

ตรวจเจอก็จ่ายเลย มีค่าชดเชยรายวันด้วย! อายุ ตั้งแต่ 15 วัน – 65 ปี สำหรับแผนความคุ้มครองประกันโควิดชิลด์ที่ผู้เอาประกันมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนเมื่อพบว่าติดโควิด-19 มีให้เลือก 3 แผน ได้แก่

 • ค่าเบี้ยประกัน 299 บาทรับเงินก้อน 30,000 บาท เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อ
 • เบี้ย ประกัน 389 บาทรับเงินก้อน 50,000 บาท เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อ
 • เบี้ยประกัน 599 บาทรับเงินก้อน 100,000 บาท เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อ

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องไม่มีประวัติเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นจำนวน 30 วัน ก่อนวันเริ่มต้นกรมธรรม์ , ผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติต้องพำนักอยู่ในประเทศไทย เป็นระยะเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน , สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย สำหรับผู้ที่เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ หรือเคยถูกปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย , สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย บุคคลกลุ่มอาชีพบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน รพ. พนักงานท่าอากาศยานและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัยสูงสุด 1 กรมธรรม์/คน

โดยลูกค้าสามารถซื้อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ดูรายละเอียดประกัน >> insure.724.co.th

10. ไทยไพบูลย์ประกันภัย

ประกัน ไวรัสโคโรน่า

 • เบี้ยประกัน : 199 บาท/คน/ปี
 • วงเงินคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อ : 50,000 บาท

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • อายุรับประกัน 1-70 ปี
 • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง
 • ไม่มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศไทยเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ
 • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ยกเว้นการคุ้มครอง ในกรณีที่ติดเชื้อจากต่างประเทศ
 • ไม่รับประกันสำหรับอาชีพกลุ่มพิเศษ คือ บุคลากรทางการแพทย์ พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 209 3299 หรือคลิกที่นี่ >> ไทยไพบูลย์ประกันภัย

หมายเหตุ: อัปเดตข้อมูลทั้ง 10 ประกัน ไวรัสโคโรน่า ล่าสุดวันที่ 19 มีนาคม 2563
เงื่อนไขและแผนประกันต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้
โปรดตรวจสอบจากบริษัทประกันภัยอีกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ!!!

 

***อย่าลืมดูเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนทำ ประกัน ไวรัสโคโรน่า

ก่อนทำประกันโควิด อย่าลืมเช็กเงื่อนไขพิเศษ ที่เป็นข้อยกเว้นของผู้เอาประกัน โดยส่วนใหญ่หากเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่น โรคความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง จะทำประกันที่เกี่ยวกับสุขภาพแทบทุกตัวเพิ่มไม่ได้อยู่แล้ว แต่ก็มีบางบริษัททำได้ และจะมีข้อยกเว้นบางประการ เช่น คนที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถทำได้ หรือกลุ่มคนบางอาชีพที่เป็นกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีบางบริษัทไม่อนุญาตให้คนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยทำประกันได้อีก หรือหากเป็นชาวไทยแต่อาศัยในประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ไม่ได้เช่นกัน และสำหรับใครที่เพิ่งเดินทางมาจากต่างประเทศมีความจำเป็นต้องกักตัวก่อน 14 วันเป็นอย่างน้อย ถึงจะทำประกันได้นะคะ

และขอแนะนำว่าหากใครจะซื้อประกัน ที่ใช้ชื่อ ประกัน ไวรัสโคโรน่า หรือ ประกันโควิดโดยตรงนี้มักจะคุ้มครองเมื่อแพทย์ระบุคำวินิจฉัยว่ามีสาเหตุจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะ แต่หากมีอาการโรคแทรกซ้อนแล้วคุณหมอต้องจ่ายยาเพิ่ม ก็จะต้องใช้สิทธิประกันสุขภาพพื้นฐานขึ้นมาครอบคลุมค่าห้อง ค่ายา ค่าแพทย์ได้ จึงแนะนำว่าคุณพ่อคุณม่ก็ควรมีประกันสุขภาพเอาไว้ติดตัวด้วยนะคะ

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิก  :


ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : www.thairath.co.thcovid-19.kapook.comwww.facebook.com/LDAworldwww.bangkokbiznews.comwww.efinancethai.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up