ตรวจสุขภาพฟรี ประกันสังคม

พ่อแม่ผู้ประกันตนเฮได้! รวม 14 สิทธิ์ ตรวจสุขภาพฟรี ประกันสังคม

ตรวจสุขภาพฟรี ประกันสังคม
ตรวจสุขภาพฟรี ประกันสังคม

ข่าวดี!! รีบไป ตรวจสุขภาพฟรี ประกันสังคม มอบ 14 สิทธิ์ดีๆ ที่ผู้ประกันตนทุกคนไม่ควรพลาด โดยสามารถตรวจได้ที่รพ.ตามสิทธิ และตรวจได้เฉพาะรายการที่จำเป็นตามความเหมาะสมของอายุ

ตรวจสุขภาพฟรี ประกันสังคม มอบสิทธิ
เพื่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ประกันตน โดยเฉพาะ!!

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ผู้ประกันตน เนื่องจากเป็นสิทธิที่ควรได้รับ และจากมาตรา 63(2) เรื่องการตรวจสุขภาพของผู้ประกันตน ของ พ.ร.บ. ประกันสังคมฉบับแก้ไขนั้น จึงได้จัดทำข้อกำหนดในการตรวจสุขภาพของผู้ประกันตนกว่า 12 ล้านคนแล้วเสร็จ ทางทางคณะกรรมการแพทย์ได้ลงนามแล้ว โดยอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกำหนดไว้ว่ามีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

สำหรับสิทธิประโยชน์ ตรวจสุขภาพฟรี ประกันสังคม เป็นการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ประกันตนทุกคนสามารถเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยการตรวจสุขภาพนี้ฟรี!! ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องรับบริการในโรงพยาบาลตามสิทธิที่ผู้ประกันตนได้เลือกไว้

ตรวจสุขภาพฟรี

ทั้งนี้การให้บริการ ตรวจสุขภาพฟรี ประกันสังคม จะเป็นแพคเกจที่มีการกำหนดไว้แล้วตามช่วงอายุของผู้ประกันตนแต่ละคน โดยทางโรงพยาบาลจะเบิกค่าบริการกับทาง สปส.เองคิดตามแพคเกจ ไม่ได้คิดแบบเหมาจ่าย

ซึ่งผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการ ตรวจสุขภาพฟรี จาก ประกันสังคม นั้น จะสามารถตรวจสุขภาพพื้นฐานได้ อาทิ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจการทำงานของไต เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ภาวะผิดปกติ หรือโรค ซึ่งนำไปสู่การป้องกันการส่งเสริมสุขภาพของผู้ประกันตน หรือหากพบความผิดปกติจะได้รับการบำบัดรักษาตั้งแต่ระยะแรกตามรายการ และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด ซึ่งจะดูตามอายุ และความจำเป็น

 

อ่านต่อ >> “รายละเอียดการตรวจร่างกาย” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X AmarinBabyAndKids