ทำความรู้จัก SAT MATH ข้อสอบเตรียมพร้อมสู่หลักสูตรอินเตอร์

SAT MATH คืออะไร? รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับการสอบ Digital SAT

event
ทำความรู้จัก SAT MATH ข้อสอบเตรียมพร้อมสู่หลักสูตรอินเตอร์
ทำความรู้จัก SAT MATH ข้อสอบเตรียมพร้อมสู่หลักสูตรอินเตอร์

ข้อสอบ SAT MATH

บางคนอาจจะเคยเห็นว่าคะแนน SAT MATH เป็นหนึ่งในเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วการสอบ SAT MATH คืออะไรและมีข้อสอบแบบไหนบ้าง ดังนั้นในบทความนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลสำคัญของการสอบ SAT MATH มาฝากน้อง ๆ ทุกคนกันจะมีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลย

ทำความรู้จัก SAT MATH ข้อสอบคณิตศาสตร์ของคนที่อยากโกอินเตอร์

 ข้อสอบ SAT MATH คืออะไร?

SAT MATH คือข้อสอบส่วนหนึ่งของการสอบ SAT โดย SAT MATH เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษที่ใช้วัดความถนัดด้านคณิตศาสตร์ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมต้นไปจนถึงคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมปลาย มีคำถามทั้งหมด 58 ข้อและมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน โดยปัจจุบันการสอบจะเป็นลักษณะ Digital SAT MATH คือสามารถสอบผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว

ข้อสอบ SAT MATH จะประกอบไปด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ได้แก่ Heart of Algebra หรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิต, Problem Solving and Data Analysis การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยความรู้ด้านคณิตศาสตร์, Passport to Advanced Math หรือการวิเคราะห์ แก้ไขและสร้างสมการและสุดท้าย Additional Topics หรือเนื้อหาด้านเรขาคณิต

ข้อสอบ SAT MATH มีกี่แบบ เช็กคำตอบได้ที่นี่

ข้อสอบ SAT MATH จะประกอบไปด้วยข้อสอบ 2 ประเภท คือ Calculator และ No Calculator ซึ่งข้อสอบแต่ละประเภทจะมีเงื่อนไขการสอบแบบใดบ้างเราไปดูข้อมูลกันเลย

1. SAT Math Test – Calculator

Calculator เป็นข้อสอบ SAT MATH ที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขในการทำข้อสอบได้ โดยจะมีข้อสอบทั้งหมด 38 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 55 นาที ข้อสอบในส่วนนี้จะเป็นรูปแบบเลือกตอบ 30 ข้อ และเติมคำ 8 ข้อ 

ถึงแม้ข้อสอบในส่วนนี้จะอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ แต่คำถามส่วนใหญ่จะเป็นการทดสอบการคิดวิเคราะห์ โดยต้องใช้ความรู้จากเนื้อหาหลายเรื่องมาใช้แก้โจทย์เพียง 1 ข้อ นอกจากนี้ตัวเลขที่อยู่ในโจทย์ส่วนใหญ่จะมีความซับซ้อนและไม่เหมาะสำหรับการคิดเลขในใจ

2. SAT Math Test – No Calculator

No Calculator เป็นพาร์ทหนึ่งในข้อสอบ SAT MATH ที่ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขระหว่างสอบ โดยข้อสอบพาร์ทนี้จะมีทั้งหมด 20 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 25 นาที โดยข้อสอบจะแบ่งเป็นแบบเลือกตอบ 15 ข้อ และแบบเติมคำ 5 ข้อ 

ข้อสอบในพาร์ทนี้ถึงแม้จะไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้แต่คำถามส่วนใหญ่จะเน้นความเข้าใจพื้นฐานของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ และถึงแม้จะให้เวลาในการทำข้อสอบค่อนข้างน้อย แต่โจทย์ที่ให้มาไม่ได้มีความซับซ้อน โดยจะเป็นคำถามที่อ่านโจทย์แล้วสามารถคิดหาคำตอบได้เลยไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์แบบพาร์ท Calculator

 

คะแนน SAT MATH นำไปใช้ยื่นเข้ามหาลัยอะไรได้บ้าง ?

คะแนน SAT MATH ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

SAT MATH เป็นการสอบที่จำเป็นสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมไปถึงหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติมักจะใช้คะแนน SAT เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อด้วย

นอกจาก SAT MATH จะจำเป็นสำหรับการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยแล้ว การศึกษาต่อต่างประเทศก็จำเป็นจะต้องใช้คะแนน SAT MATH เช่นกัน โดยแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่แตกต่างกันไปและในบางมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาคะแนน SAT MATH ร่วมกับการสอบเขียน Essay ด้วย ดังนั้นก่อนการสมัครสอบจึงควรต้องศึกษารายละเอียดการรับสมัครให้ดี

แนะนำเทคนิคการเตรียมตัวก่อนสอบ SAT MATH ให้ได้คะแนนตามเป้า!

หลังจากได้รู้รายละเอียดของการสอบ SAT MATH กันไปแล้ว คงจะมีน้อง ๆ หลายคนที่กังวลว่าจะได้คะแนนไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ แต่อย่าเพิ่งกลัวกันไปเพราะในบทความนี้ได้รวบรวมเทคนิคการเตรียมตัวสอบ SAT MATH มาให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนและเตรียมตัวกันก่อนเข้าห้องสอบ จะมีเทคนิคอะไรบ้างไปดูกันเลย

  • ฝึกฝนการใช้เครื่องคิดเลข เนื่องจากข้อสอบ SAT MATH นั้นมีพาร์ทที่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขในการทำข้อสอบได้ ดังนั้นหากเรามีความคุ้นชินกับการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ บนเครื่องคิดเลขก็จะช่วยให้เราสามารถทำข้อสอบในพาร์ทนี้ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  • ทำความเข้าใจโจทย์ จากหัวข้อที่สำคัญที่สุดไปยันหัวข้อที่สำคัญน้อยที่สุด โดยเนื้อหาที่มีจำนวนข้อมากที่สุดในข้อสอบ SAT MATH นั้นคือ Heart of Algebra หรือ พีชคณิต โดยมีจำนวนมากถึง 19 ข้อจากทั้งหมด 58 ข้อ ถือเป็น 33% ของข้อสอบ ดังนั้นหากเราเข้าใจโจทย์และเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะสามารถเก็บคะแนนส่วนใหญ่ของการสอบได้ 
  • เลือกติว SAT MATH และฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง เพราะการติว SAT MATH จะช่วยให้น้อง ๆ ทราบเนื้อหาที่มีอยู่ในข้อสอบโดยละเอียดและยังช่วยเพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบในแต่ละหัวข้อได้ด้วย นอกจากนี้การฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงโดยไม่ใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์ช่วยหาข้อมูลจะช่วยให้เราคุ้นเคยกับสนามสอบและยังสามารถหาจุดอ่อนในการทำข้อสอบของตัวเองได้อีกด้วย

เลือกติว SAT MATH ที่ไหนดีที่จะช่วยอัปคะแนนสอบพร้อมเข้ามหาลัยในฝัน

การเลือกติว SAT MATH ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะช่วยให้คะแนนสอบของเราเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ดังนั้นการเลือกสถาบันที่จะมาช่วยเราเตรียมความพร้อมในการติว SAT MATH จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การเตรียมตัวด้านอื่น ๆ โดยการเลือกสถาบันติวสอบ SAT MATH นั้นควรจะเลือกจากสถาบันที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติวสอบ SAT MATH และควรจะต้องพิจารณาหลักสูตรและรูปแบบการสอนด้วยว่าเหมาะกับสไตล์การเรียนของเราหรือไม่ 

อ่านมาจนถึงตรงนี้ใครที่กำลังเตรียมตัวติวสอบ SAT MATH แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกติว SAT MATH ที่ไหนดี EngSnack ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่น่าสนใจ เพราะนอกจากคอร์สเรียน SAT MATH ของ EngSnack จะถูกออกมาเพื่อให้เข้ากับสไตล์การเรียนของน้อง ๆ แต่ละคนแล้ว EngSnack ก็ยังเป็นสถาบันติวสอบ SAT MATH ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 5 ปีและทำให้น้อง ๆ หลายคนได้คะแนน Top Score กันมาแล้ว ใครที่สนใจคอร์สเรียนหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักไปหาพี่ ๆ ที่เว็บไซต์ของ EngSnack กันได้เลย

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up