บทเรียนออนไลน์

รวมสื่อ บทเรียนออนไลน์ ป.1-ป.6 เสริมความรู้ให้ลูกในช่วงปิดเทอมยาวๆ

event
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์

ในช่วงที่ลูกต้องรอเปิดเทอมไปอีกหลายเดือน นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ลูกได้ทำได้เล่นเพื่อเสริมพัฒนาการแล้ว บทเรียนออนไลน์ ก็เป็นอีกตัวช่วยที่จะช่วยเสริมความรู้ให้ลูกได้เช่นกันนะคะ

รวมสื่อ บทเรียนออนไลน์ ป.1-ป.6 เสริมความรู้ให้ลูกในช่วงปิดเทอมยาวๆ

บทเรียนออนไลน์หรือที่เรียกกว่า E-Learning คือสื่อที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้สอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ที่จะมีทั้งหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา แบบทดสอบ แบบฝึกทักษะ เพื่อให้เด็ก ๆ ตามแต่ละช่วงวัยได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง ในเมื่อต้องหยุดอยู่บ้านเรามาเติมความรู้ให้กับลูกไม่ให้หยุดนิ่งกันค่ะ

สื่อบทเรียนออนไลน์ ป.1

>> คณิตศาสตร์ ป.1 <<

 • ทบทวน 0-9

 • จำนวนนับ 10

 • จำนวน 3 และจำนวน 4

 • ค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วย

 • การเปรียบเทียบจำนวน

 • จำนวนนับ 11 ถึง 20

 • จำนวนนับ 10,20,30,…….100

 • การบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก (ไม่มีการทด)

 • การบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก

 • โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอนที่ 1

 • โจทย์ปัญหาการบวก

 • การลบ

 • โจทย์ปัญหาการลบ

 • การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 ตอนที่ 1

 • การลบจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก

 • การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 ตอนที่ 3

 • การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการลบ ตอนที่ 1

 • ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

>> ภาษาไทย ป.1 <<

 • พยัญชนะอักษรต่ำ สระ และวรรณยุกต์

 • พยัญชนะและสระ

 • การอ่านแจกลูก สะกดคำ สระอะ สระอิ

 • ทักษะการเขียนสระ

 • การแจกลูก สะกดคำ สระอา

 • การสะกดคำ 2 พยางค์

 • ทบกวนการสะกดคำ

 • คำที่มีตัวสะกดใน มาตราแม่กม มาตราแม่เกย และมาตราแม่เกอว

 • การสะกดคำที่มากกว่า 1 พยางค์

 • การสะกดคำมาตราแม่กบ

 • การผันวรรณยุกต์อักษรกลาง

 • ทักษะภาษาด้านการฟัง การพูด และการอ่านวรรณยุกต์ไทย

 • เพื่อนรัก เพื่อนเล่น (รู้จักคำ นำเรื่อง)

 • ช้างน้อยน่ารัก

 • ใบโบก ใบบัว

>> ภาษาอังกฤษ ป.1 <<

 • ABC Song

 • The English Alphabet

 • Hello

 • How are you?

 • Good morning

 • รู้จักสัตว์

อ่านต่อ สื่อบทเรียนออนไลน์ ป.2 คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up