ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา

ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา โรงเรียนเรียบง่ายสไตล์วอลดอร์ฟ เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างชีวิตธรรมดา ธรรมชาติ และมนุษย์

event
ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา
ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา

ความประทับใจแรกเมื่อทีมแม่ ABK ได้มาถึงที่ ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา คือ ภาพบรรยากาศของบ้านอันอบอุ่น อาคารไม้รูปตัวแอล ต้นไม้ แปลงผัก ผืนนาขนาดย่อม กระท่อมดิน ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและปลอดภัย จนแทบจะไม่อยากเชื่อว่าโรงเรียนแห่งนี้อยู่ในกรุงเทพมหานคร! School Visit วันนี้เราจะพามาเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา โรงเรียนที่ใช้ปรัชญาและแนวทางการศึกษาแบบ “วอลดอร์ฟ” เน้นเรื่องของการเชื่อมโยงมนุษย์กับจักรวาล โดยมีมุมมองว่า เด็กควรได้เล่นอย่างอิสระ ชีวิตเรียบง่ายกลมกลืนกับธรรมชาติ คุณพ่อคุณแม่บ้านไหนสนใจโรงเรียนรูปแบบ “วอลดอร์ฟ” โรงเรียนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีไม่น้อย

 

ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา ตั้งอยู่ย่านสุขาภิบาล 5 เขตสายไหม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6  เน้นให้เด็กๆได้ใช้พลังทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสติปัญญา ด้านศิลปะ และด้านการปฏิบัติตามศักยภาพของตนเองโดยผ่านกิจกรรม 3 อย่างคือ กิจกรรมทางกาย ผ่านอารมณ์ -ความรู้สึกและผ่านการคิด พัฒนาตามวัยและไม่เร่งเรียน แต่เรียนในสิ่งที่ต้องรู้ ซึ่งทุกอย่างคือทักษะชีวิต

 

เด็กเล็ก (ชั้นอนุบาล)  วัยเลียนแบบ

เด็ก ๆ จะได้เรียนแบบชั้นคละอายุ พี่ดูแลน้อง น้องเรียนรู้จากพี่ และเรียกคุณครูหรือผู้ดูแลว่า “คุณป้า” “คุณน้า” “คุณอา” เพื่อให้เด็ก ๆ รู้สึกเหมือนโรงเรียนก็คือครอบครัว พากันลงมือทำกิจกรรม เพราะการกระทำมีความหมาย เด็ก ๆ จะเรียนถึง “ ที่มาและที่ไป ” ของทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นบทเรียนเบื้องต้นของ “ ความเป็นเหตุและผล ” นั่นเอง  ส่วนกิจกรรมของเด็กเล็ก ได้แก่ เล่นอิสระ จัดของว่างด้วยตัวเอง ระบายสีน้ำ อบขนม Hiking และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งดูเหมือนเป็นแค่กิจกรรมทั่วไป แต่ความจริงแล้วกลับมีเนื้อหาวิชาการสอดแทรกอยู่แนบเนียนเลยนะคะ

 • การเล่นอิสระ = พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก-ใหญ่ และทักษะการสื่อสาร การอยู่ร่วมกันในสังคม
 • การอบขนม = ความรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการชั่งตวงวัด ความรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสสาร
 • การสร้างงานศิลปะ = การใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ จะต้องใช้สมองซีกซ้ายและขวาพร้อมกัน การทำงานของจินตนาการ ถ่ายทอดออกมาทางการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เชื่อมโยงและเป็นไปตามที่วาดไว้ในใจ

 

ชั้นประถมศึกษา 1-6 “ ปูพื้นฐาน

พี่ประถมจะได้เรียนรู้และพัฒนาตามวัย ไม่เร่งเรียน แต่เรียนในสิ่งที่ต้องรู้ ซึ่งทุกอย่างคือทักษะชีวิต

 • ภาษาต่าง ๆ : เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากภาพสู่ตัวอักษรตามหลักการ Phonics โดยพัฒนาด้าน ”การพูดและการฟัง” ให้คล่องแคล่ว.. ผ่านเพลง เล่นเกมส์ นิทาน ก่อนที่จะขยับมาอ่านและเขียน เมื่อเด็กพร้อม เป็นลำดับถัดไป
 • วิชาคณิตศาสตร์ :จะเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การเคลื่อนไหว การคำนวณ และศิลปะ ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบประสบการณ์และการสัมผัสจริง เช่น การถักนิตติ้ง เริ่มตั้งแต่การทำไม้สำหรับถัก การนับห่วง สำหรับเด็ก ป.3 ถักโครเชต์ เท่ากับได้เรียนพื้นฐานของเลขอนุกรมเลยนะคะ
 • วิชาวิทยาศาสตร์ : เริ่มจากการเรียนรู้จากธรรมชาติ -พืช-สัตว์-มนุษย์ และเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งท้ายที่สุดเด็ก ๆ จะเป็นผู้สรุป หรือ ค้นพบข้อเท็จจริงนั้น ๆ ได้ด้วยตัวเอง
 • งานฝีมือ : เด็ก ๆ จะได้ลงมือทำเครื่องใช้ไม้สอยด้วยตัวเอง ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ ฝึกความอดทนในการทำงาน และได้สมาธิ
 • ประวัติศาสตร์และตำนาน :เรียนรู้เรื่องราวในอดีตเพื่อให้เด็ก ๆ รับทราบถึงต้นกำเนิดของตนเองและของมนุษย์ และเคารพมรดกของบรรพบุรุษจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงการดำรงอยู่อย่างลึกซึ้ง..สู่อนาคตที่มีความหมาย
 • ภูมิศาสตร์ : พาเด็ก ๆ สู่โลกภายนอกและความมหัศรรย์ของธรรมชาติ พัฒนาความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของธรรมชาติ และความรับผิดชอบต่อมนุษย์และโลก
 • ศิลปะ : ช่วยสนับสนุนและเพิ่มมิติอื่น ๆ ให้กับบทเรียนหลัก เสริมสร้างความสามัคคีในการพัฒนาเด็กเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา ผสมผสานการคิดด้วยความรู้สึกและสุนทรียภาพและส่งไปยังหัวใจและมือก่อนถึงสมอง ศิลปะที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ ได้แก่ การปั้น สีน้ำ การวาดภาพ การร้องเพลง และการเล่นเครื่องดนตรี
 • การแสดงละคร : เป็นกิจกรรมที่นิยมมากในกลุ่มโรงเรียนหลักสูตรวอลดอร์ฟเพราะเป็นสุดยอดการบูรณาการทุกศาสตร์ในคราวเดียว ทั้งการอ่านบททำให้ฝึกภาษาและการท่องจำ เล่นได้ทุกบท ทุกคนเล่นเป็นอะไรก็ได้ เป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกการไม่ยึดติด เตรียมบท เตรียมอุปกรณ์ประกอบ ฯลฯ ได้ทักษะกระบวนการคิด วางแผน ตัดสินใจ

และแน่นอนที่สุดคือ เด็ก ๆ จะกล้าแสดงออกและเกิดความภาคภูมิใจ งานทุกอย่างจะไม่สำเร็จหากไม่มีตนเองและไม่เป็นทีม

 

ศิริ์รัถยาแตกต่างอย่างไร ?

 1. เล่นของเล่นที่ไม่ซับซ้อน ของเล่นที่ไม่ใช่ของเล่นสำเร็จรูป เป็นของเล่นที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติธาตุทั้ง 4 จะช่วยต่อยอดสร้างจินตนาการให้กับเด็ก ๆ
 2. เรียนให้เหมือนเล่น และเป็นทักษะชีวิต โดยที่เด็ก ๆ จะไม่รู้เลยว่าแต่ละงานที่ทำอยู่นั้นคือ ทักษะชั้นสูง ของแต่ละรายวิชา
 3. ใช้ชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติตามพื้นฐานปัจจัยสี่ของมนุษย์ อาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ที่พักอาศัย วัตถุยิ่งน้อยเด็กๆยิ่งเรียนรู้มาก ลง-ลึก-ซึ้ง-ตั้งใจ-อดทน อันเป็นคุณสมบัติที่ดีของ “Long Life Learner”
 4. ศิลปะเยอะมาก เพราะจะช่วยการสร้าง Balance + Harmonized ของสภาวะของเด็ก ณ ตอนนั้นๆ
 5. ดนตรียูริธมี่ บำบัดรักษาแบบองค์รวม ปรับสมดุลอวัยวะทั้งหมด โดยเฉพาะระบบประสาท ระบบหายใจ และระบบย่อยอาหาร ทำให้ร่างกายเชื่อมโยงกับธรรมชาติรอบตัวมากขึ้น ทำให้เกิดสมดุลทั้งความคิด จิตสำนึก ความรู้สึก อันจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยตนเอง

ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา

เด็กๆสามารถประดิษฐ์ของเล่นหรือเครื่องใช้ได้ด้วยตัวเอง

 

ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา

 ชั่วโมงดนตรียูริธมี่

ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา

เด็ก ๆ กำลังปั้นดินน้ำมัน “ตัวละคร” สำหรับนิทานที่คุณครูกำลังจะเล่าค่ะ

 

ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา

ของเล่นสไตล์วอลดอร์ฟจะเรียบง่ายและไม่ใช่ของเล่นสำเร็จรูป

ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา

กิจกรรมในแต่ละวัน

 

ไม่มีประโยคคำสั่ง ใช้วิธีการการเชิญชวนแนวบวก

ที่นี่จะใช้สัญญาณในการยุติและเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ ใช้การร้องเพลงแทนการบอกให้ทำ การออกคำสั่ง เราจะได้ยินเสียงเพลงที่ศิริ์รัถยากันบ่อยครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่ชั่วโมงดนตรี ส่วนเนื้อเพลงเองก็เกี่ยวกับธรรมชาติหรือกิจกรรมที่กำลังทำ

เด็กๆได้ยินคุณครูร้องเพลง ..ก็จะรู้หน้าที่แล้วว่า ต้องช่วยกันเก็บของ มานั่งโต๊ะ ทุกคนร้องตามได้ เต้นเข้าจังหวะ จับมือล้อมวง

วิธีนี้เองที่ทำให้เด็ก ๆ รู้สึกไม่กลัวโลก ไว้ใจ สร้างความอบอุ่น อ่อนโยน

ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา

เด็ก ๆ เล่นกับธรรมชาติ

 

 

สิ่งแวดล้อม

กระท่อมห้องเรียนของน้องอนุบาล..และเรือนไม้ตัว L ของพี่ชั้นประถม..คือสถานที่ที่เพียงพอต่อการเรียนรู้ ที่นี่ไม่เน้นความทันสมัยในแง่ของวัตถุ หรือสารพัดอุปกรณ์สำเร็จรูป ความเรียบง่ายและธรรมชาติจะทำให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงความพอเพียงในภายภาคหน้า และสามารถต่อยอดให้สิ่งต่าง ๆ ซับซ้อนขึ้นได้ด้วยตัวเอง จัดทุกอย่างให้พอเพียงและธรรมดาให้เด็ก ๆ ได้อยู่กับความง่าย ไม่ปรุงแต่ง เด็ก ๆ จะเติบโตได้ตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องรีบเร่ง

อาคารเรียนรูปตัว L

 

งานบริการ

งานบ้านอาจจะไม่ใช่กิจกรรมหรือหน้าที่ของหลาย ๆ ครอบครัวใช่ไหมคะ แต่ที่ศิริ์รัถยาไม่เป็นอย่างนั้นค่ะ เด็ก ๆ  ต้องตระเตรียมกันเอง แบ่งหน้าที่และช่วยกันทำ จึงไม่น่าแปลกใจเลย ที่หลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จ ก็จะเห็นเด็ก ๆ ถือจานและหม้อมาล้าง เก็บอาหารที่เหลือใส่กล่อง เป็นการปลูกฝังว่า งานบ้านไม่ใช่แค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง ช่วยกัน เสร็จเร็ว ก็ได้พักผ่อนไว

 เด็ก ๆ กับภารกิจในแต่ละวัน

 

เผชิญกับความลำบาก

สิ่งต่าง ๆ ที่เริ่มจากศูนย์ เป็นความลำบากและท้าทายสำหรับเด็ก ๆ นะคะ เด็ก ๆ จะมีเพียงวัตถุดิบธรรมชาติเบื้องต้น แล้วต้องต่อยอดเองเป็นสิ่งของ หรือของเล่นต่าง ๆ ด้วยตนเอง การลงมือทำ มักจะเกิดความผิดพลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่พบเจอได้บ่อย แต่เด็ก ๆ ที่ ศิริ์รัถยาจะไม่กลัวความล้มเหลวและความลำบาก แต่จะมุมานะทำจนสำเร็จ สิ่งนี้คือเคล็ดลับชั้นยอดในการเป็น Long Life Learner ที่แท้จริง

คุณเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ (พ่อเอก) ผู้ปกครองและหนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียน

ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา

คุณครูปุ้ย จุฑามณี ไมตรีจิตร์

 

 

Mommy’s Love This ถูกใจแม่ !

 1. ความเรียบง่ายอย่างเป็นธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ ในโรงเรียนช่วยให้เด็ก ๆ เติบโตได้อย่างสมวัย
 2. เด็ก ๆ ที่นี่มีสมาธิ มีความตั้งใจ อดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
 3. เมื่อได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แสงแดด สายลม ต้นไม้ เด็ก ๆ ไม่ป่วยบ่อย
 4. โรงเรียนปลูกฝังสำนึกในการรู้จักใช้ รักษ์โลก ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เล็ก
 5. ลูก ๆ ไม่งอแงเมื่อต้องไปโรงเรียน (และไม่อยากกลับบ้านด้วยเช่นกันค่ะ)
 6. ทางโรงเรียนมีการคุยและแบ่งปันความรู้ในเรื่องพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ ความเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงวัยของเด็ก ๆให้แก่ผู้ปกครอง เช่น วัยนี้คุณพ่อคุณแม่จะเจอพัฒนาการอะไร – บอกเล่า ทำความเข้าใจ หรือ เตรียมใจล่วงหน้า

 

 

อัตราค่าเล่าเรียน ต่อเทอม ( 2 เทอมต่อ 1 ปีการศึกษา )

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นอนุบาล : 31,500 บาท

ชั้นประถม 1-4 : 33,000 บาท

ชั้นประถม 5-6 : 34,500 บาท

(ป.6 เตรียมอาหารกลางวันมาเอง)

สำหรับ ป.5-6 มีค่าเรียนดนตรีสากล 6,000 บาท

และค่าเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ 4,000 บาท

 

ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา

ที่อยู่: 3/20 สุขาภิบาล 5 ซอย 32 แยก 3 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

เบอร์ติดต่อ: ธุรการ 064-465-9624, 087-488-4887
อีเมล: [email protected]

ศิริ์รัถยา การศึกษาทางเลือก วอลดอร์ฟ – Siratthaya Waldorf Learning Center

 

Editor : แม่พลอยผิง

ภาพ : กรานต์ชนก   บุญบำรุง

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up