Carroll Preparatory PRIMARY & PRESCHOOL ศูนย์การเรียนรู้แห่งอิสระ สร้างสรรค์ตัวตนเชิงบวกโดดเด่น เน้นพัฒนาการรอบด้าน 

event

คำว่า “โรงเรียนในฝัน” คือ คำนิยามที่เหมาะสมกับ Carroll Preparatory PRIMARY & PRESCHOOL มากที่สุด!!

โรงเรียนนี้ดีตรงที่เข้าเรียน 9.00 น. แบบไม่เร่งรีบ ไม่บีดรัดเวลา เพื่อเด็ก ๆ จะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้นานที่สุด โรงเรียนนี้ดีตรงที่ตั้งอยู่ในโครงการ บอง มาร์เช่ ศูนย์รวมร้านค้า อาหาร กิจกรรมนานาประเภท ล้อมรอบด้วยบึงน้ำ อาหารก็อร่อย บรรยากาศผ่อนคลาย โรงเรียนนี้ดีตรงที่การเดินทางมาง่ายไม่ซับซ้อนแม้แต่น้อย องค์ประกอบแวดล้อมแสนจะลงตัว Carroll Prep จึงเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ School Visit วันนี้ ทีมแม่ ABK ไม่พลาดที่จะพามาเยี่ยมชมค่ะ

อาคารเรียนตั้งอยู่ใน โครงการ บอง มาร์เช่ มาง่ายและสะดวกสบายมาก

การตกแต่งภายในอาคารเรียน ใช้สีสันสดใส น่ารักเหมาะกับเด็ก ๆ

 

Life : สุข-จิต สุข-ใจ

คุณจอร์จ แคร์โรลล์ และ คุณแพท พนิดา แคร์โรลล์ ผู้ก่อตั้ง Carroll Preparatory PRIMARY & PRESCHOOL เริ่มเปิดสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2548 ทั้งคู่พบว่า อุปสรรคหลักๆในการเรียนภาษา คือ การเรียนแบบ Passive หรือ การเรียนแบบท่องจำ การเรียนเพื่อสอบ ทำให้เด็กหมดไฟในการเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนก็แย่ไปด้วย เมื่อเด็กไม่ได้อยากยกมือถาม ไม่มีความสงสัย และไม่สนว่าตัวเองจะรู้หรือไม่ นั่นคือ pain point ทางการศึกษา

ในวันที่ครอบครัวของคุณจอร์จและคุณแพทเฟ้นหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับลูกนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย โรงเรียนที่เลือกต้องตอบโจทย์เรื่อง การให้อิสระและการสร้างตัวตนในวัยเด็ก เป็นบูรณาการที่ให้ความรู้รอบด้านและสร้างนิสัยใฝ่รู้ให้เด็ก ๆ ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างมีคุณภาพด้านอารมณ์ การเสาะหาโรงเรียนที่พร้อมสำหรับลูกครั้งนั้นจึงกลายเป็นที่มาของการก่อตั้ง Carroll Preparatory PRIMARY & PRESCHOOL เพื่อมอบสิ่งที่ดีและการดูแลที่ดีที่สุดให้ลูก สู่การส่งต่อการศึกษาที่มีคุณภาพให้ผู้อื่น ปัจจุบัน Carroll Preparatory PRIMARY & PRESCHOOL เปิดสอนตั้งแต่ Nursery – ประถม 6

 

Learn : ไทย + Ontario ผสมผสานอย่างเหมาะสม

เพราะเป้าหมายหลักของโรงเรียน คือ การพัฒนาเด็กให้มีตัวตนเชิงบวก รักการเรียนรู้ สามารถเผชิญสถานการณ์ยากลำบาก และการเปลี่ยนแปลงของโลกไปได้ โดยที่ยังมีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดีจึงสำคัญมาก การจัดการเรียนการสอนแบบ Ontario แคนาดา จะช่วยปูพื้นฐานทุกด้านให้แน่น จุดเด่น คือ การโฟกัสตนเอง..เกี่ยวข้องกับอารมณ์ การสร้าง Self ต่างๆ Self-confidence ,Self-control , Self-esteem จากกิจวัตรและการเรียนรู้ในทุกๆวัน เด็กๆที่ Carroll Prep จะช่วยเหลือตัวเองตลอดเวลา และภูมิใจเมื่อทำอะไร ๆ ได้ด้วยตัวเอง และในที่สุดเด็ก ๆ จะเห็นคุณค่าในตัวเอง ผสมผสานกับ หลักสูตรแกนกลางของประเทศไทย ช่วยให้เด็ก ๆ ใช้ภาษาไทยอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งในครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย

 

Active Learner

“วันนี้เด็กๆ อยากทำอะไรคะ? ”

เป็นคำถามเปิดทางเบื้องต้นก่อนเข้าสู่การเรียนรู้ในแต่ละวันที่ Carroll Prep ค่ะ ถ้าจุดมุ่งหมายคือ ต้องการให้เด็ก ๆ เรียนรู้ (ตามหัวข้อที่ได้จัดไว้) การให้ทำกิจกรรมอย่างเดียวอาจไม่พอ แต่ต้องทำให้เด็ก ๆ อยากทำกิจกรรมด้วยเช่นกัน นั่นคือ Motivation ดังนั้นการถามความต้องการของเด็ก ๆ จะทำให้คุณครู “ไปถูกทาง” จากนั้นเป็นเทคนิคของคุณครูในการค่อย ๆ รวบรวมความต้องการของเด็ก ๆ ดึงเข้ามาสู่กิจกรรม คุณครูที่ Carroll Prep ก็ทำได้ดีมากเช่นกัน ผลที่ได้คือ เด็ก ๆ Happy และได้ความรู้ คุณครูก็ทำได้ตามเป้าหมาย เยี่ยมไปเลย!

การเรียนการสอนที่เน้นให้เด็ก ๆ มีความสุข

ทักษะภาษาอังกฤษ

เด็ก ๆ จะสื่อสาร อ่านและเขียน ในภาษาอื่นเพิ่มเติมได้ดี เมื่อเด็กได้เรียนรู้ภาษาจากการสร้างความสัมพันธ์ในสังคม การมีเพื่อน การได้เรียนกับคุณครู ทำให้เกิดทักษะการกำกับตนเอง ความอยากรู้อยากเห็น กล้าถาม ซึ่งเป็นทักษะที่ถ่ายทอดไปใช้ในทักษะอื่น ๆ ได้ (Transferable Skill) ทำให้เด็ก ๆ ที่ Carroll Prep ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและก็มีความสุขมากในเวลาเดียวกัน

 

Kindergarten : Play Based + Guide Play Based Learning

สำหรับน้องชั้นอนุบาล ใช้รูปแบบการเล่นแบบมีโครงสร้างและเป้าหมาย เน้นเรื่องวินัย ความรับผิดชอบ กิจกรรมออกแบบมาเพื่อให้เล่นได้อย่างมีอิสระ เริ่มต้นของวันด้วยการฟังนิทานร่วมกัน จากนั้นแยกไปทำกิจกรรมกลุ่มย่อย Homeroom Teacher จะดูแลเอาใจใส่เด็ก ๆ ตลอดเวลา คอยสังเกตว่าเด็กพร้อมเรียนรู้หรือไม่ อยู่ในอารมณ์แบบไหน ตามทันหรือเปล่า หรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ (ทั้ง Subject Teacher และเด็ก ๆ ในกลุ่มย่อย) ในขณะที่ Subject Teacher ( คุณครูรายวิชา ) ก็จะดูแลด้านวิชาการ เนื้อหาที่เด็ก ๆ ต้องเรียนรู้

 

Primary : Project Based Learning

สำหรับพี่ชั้นประถม หลังจากผ่านการปูพื้นความพร้อมทุกด้าน และเริ่มรู้ความชอบของตัวเอง ว่าอยากเรียนหรืออยากทำอะไร คุณครูจะนำเอา requirement จากเด็ก ๆ มาดึงเข้าสู่ Learning Goal ด้วยการจัดกลุ่มเรียนตามความถนัดของเด็ก ๆ ( จะทำให้เด็กๆช่วยกันเรียนตามประสานคนที่ชอบอะไรคล้าย ๆ กัน ) และเข้า Ability Group 3 วันต่อสัปดาห์ ,ทำ Project 2 วันต่อสัปดาห์

พี่ ๆ ชั้นประถมที่โตหน่อย จะได้เลือก Classroom Jobs ในตอนเช้า ใครมาก่อนได้เลือกก่อน ได้แก่ Gardeners นักจัดสวน ,Take care of animal ดูแลสัตว์เลี้ยง , Library helpers บรรณารักษ์น้อย , Lunch helpers ทีมงานอาหารกลางวัน , Cleaners นักทำความสะอาด , Read for friends , Bedding helpers , Classroom helpers ผู้ช่วยของครู พี่ได้ทำหน้าที่ น้องเล็กก็ได้เห็น เรียนรู้ แล้วก็อยากจะทำอย่างพี่ ๆ บ่อยครั้งนะคะที่สิ่งดี ๆ ไม่จำเป็นต้องสอน แต่เด็ก ๆ ถ่ายทอดกันเอง

เด็ก ๆ สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นอย่างดี

แม้จะเป็นการเล่น ก็เป็นการเล่นที่มีระบบ

เกมส์บูรณาการคณิตศาสตร์

เด็ก ๆ ที่เป็นชาวจีน จะมี Homeroom Teacher เป็นชาวจีนเช่นกันค่ะ

 

 

ประเมินผลรูปแบบเกมส์

นอกจากจะเป็นการบูรณาการทุกอย่างที่ได้เรียนมา ก็ทำให้เห็นพัฒนาการและวิธีคิดของเด็ก ๆ ในการแก้ไขปัญหา

คุณครูก็จะเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเด็ก ๆ ทั้งวิธีการและพฤติกรรม ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาการการสอน การจัดกิจกรรมให้ว้าวขึ้น ตอบโจทย์ผู้เรียนมากขึ้น นำไปใช้จริงให้ดียิ่งขึ้นได้ และ win win ทุกทางค่ะ

 

เด็กๆ กล้าคิด กล้าพูด อย่างมีกาละเทศะ

วิธีการ การกระทำ คำพูดของคุณครูที่ Carroll Prep สำคัญต่อพัฒนาการทุกๆด้านของเด็กมาก เพราะเด็กมองผู้ใหญ่เป็นแบบอย่าง และเลียนแบบด้วยค่ะ! Action expression reaction ของคุณครู ได้รับการระวัง คิด และฝึกฝนมาเป็นอย่างดี เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้เด็ก ๆ ค่ะ

คลาสเรียนกับคุณครูต่างชาติ การสื่อสารและไหวพริบทางด้านภาษาจะเกิดขึ้นเมื่อได้เด็กๆได้อยู่รวมกันเป็นสังคม

 

Reflection การรับฟัง สำคัญในทุกช่วงวัย

เสียงสะท้อน หรือ feedback สำคัญในการแก้ไข หรือ พัฒนา

แล้วยังเป็นการสร้างตัวตนให้เด็กๆรู้สึกว่า ต่างก็เป็นคนสำคัญ เสียงที่ถูกฟัง ในทางกลับกันเด็กๆก็ได้หัดฟังเสียงของคนอื่นด้วยเช่นกัน สิ่งนี้สร้าง Empathy หรือการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ..สิ่งที่เกิดขึ้นและทำได้เฉพาะมนุษย์เราเท่านั้น

Mini sky-farm ที่ขนาดไม่ใหญ่แต่เรียนรู้อะไรได้มาก แถมยังมีงานให้เด็ก ๆ ทำด้วย

น้ำอัญชัญที่เด็ก ๆ ช่วยกันทำและขายกันเอง (Project Based Learning ร่วมกับ ตลาดบองมาร์เช่)

 

Environment ระบบนิเวศน์รอบตัวเด็กๆ

เด็กจะอบอุ่นและมีความสุขถ้าเห็นคนที่เขารักและแคร์มีความสัมพันธ์ที่ดี การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างระบบนิเวศน์รอบตัวเด็ก ๆ ให้แข็งแรง

สำหรับผู้ปกครองที่พาลูกมาเรียนใหม่ ทางโรงเรียนจะจัดคลาสเพื่อทำความเข้าใจ ในการพัฒนาการเด็ก การส่งเสริมพัฒนาเด็ก และวิธีการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจความคาดหวังที่เหมาะสม คุณพ่อคุณแม่ สามารถมาใช้พื้นที่ที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ นั่งรอลูกๆหรือทำงานที่เลาจ์ในโรงเรียนได้ด้วย นอกจากนี้ ทุกเดือนจะมีกิจกรรมให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมตกแต่งโรงเรียน และมีกิจกรรมอาสามากมายทั้งมาสอน และมาแชร์เรื่องราวของตนเองให้เด็ก ๆ ฟัง

สำหรับครู ทางโรงเรียนมีทีมซัพพอร์ตคุณครู คอยช่วยสอน แนะแนวและช่วยเหลือทุกๆด้าน เพื่อให้คุณครูมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่กลัวผิด มีสุขภาพจิตดี และเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กนักเรียนได้ด้วย ที่โรงเรียนนี้คุณครูจะประชุมทีมกันทุกวัน โดยมีหัวข้อในการประชุมสลับกันไปในแต่ละวัน ซึ่งหัวข้อเหล่านี้คุณครูจะเรียนรู้และนำมาจากเด็ก ๆ และจากคุณครูด้วยกัน

อาคารเรียนสวยงามเด็กๆก็มีความสุขที่ได้มา

Mommy Love This! ถูกใจแม่

เด็กๆ สามารถมาเรียนแต่ตัว! ไม่ต้องเตรียมข้าวของเครื่องใช้อะไรมา ที่ Carroll Prep เตรียมให้ทุกอย่าง คล่องตัวและสะดวก

พัฒนาการดีแบบก้าวกระโดดจนคุณแม่ต้องปลื้ม นอกจากเด็ก ๆ จะอยากมาเรียนด้วยตัวเองแล้ว Carroll Prep เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ จัดการกิจวัตรของตัวเองทุกอย่าง ทาน Snack เอง จัดโต๊ะ+ตักอาหาร+เก็บกวาด+ล้างจานเอง

ไม่มีการบ้านใด ๆ ทั้งนั้น คุณพ่อคุณแม่คุณลูก สามารถใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่

พัฒนาการทางอารมณ์เติบโตเข้มแข็ง (สอนวิชาการไม่ยากเท่าสอนเรื่องอารมณ์นะคะ)

ทักษะภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ ดีและเด็กก็มีความสุขมาก

Kids rule! ซน ซ่าส์ กล้าแสดงออก ได้เต็มที่ อยากเรียนหรือทำอะไร บอกคุณครูได้เลย

ที่ Carroll Prep สอนให้นักเรียนลอง ล้มเหลว และก้าวผ่านความล้มเหลวเหล่านั้น ซึ่งนั่นจะช่วยสร้างความมั่นใจ ความกล้าที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง

ผู้ปกครองสามารถมานั่งทำงานคอยเด็กๆบริเวณด้านบนและเลาจ์ชั้นล่าง

คุณจอร์จ แคร์โรลล์ และ คุณแพท พนิดา แคร์โรลล์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

 

ค่าเล่าเรียน (บาท/ปี) โดยประมาณ

Kindergarten 0 (Nursery) : 220,000 – 235,000 บาท

Kindergarten 1-3 : 220,000 -235,000 บาท

Prathom 1-3 : 235,000 – 252,000 บาท

Prathom 4-6 : 257,000 – 275,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามโรงเรียนได้โดยตรง

 

CARROLL PREPARATORY PRIMARY & PRESCHOOL

105/1 Bon Marche Building G

Ladyao Chatuchak, Bangkok 10900

Tel. 02-954-2168

Line OA: @carrollprep

Email: [email protected]

 

Editor : แม่พลอยผิง

ภาพ : ฤทธิรงค์ จันทองสุข , ภูเบศ บุญเขียว

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up