โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว

ส่องหลักสูตร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว โรงเรียนสองภาษา จุดประกายการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ

event
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว

School Visit วันนี้จะชวนทุกคนมาดูหลักสูตร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว (BYSL) โรงเรียนที่โดดเด่นเรื่องภาษาอังกฤษ และปูรากฐานแห่งปัญญาให้กับเด็กในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนแย้มสอาด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มโรงเรียนแย้มสอาดได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์ ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงเรียนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพื่อยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ปัจจุบันมีโรงเรียนตั้งอยู่ใน 10 ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม บังคลาเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร และประเทศไทย จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนกว่า 40 ปี ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองมากมาย ปัจจุบันโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด มีทั้งหมด 4 สาขา คือ บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว , บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ,บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน และบีคอนเฮาส์แย้มสอาดพัฒนาการ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว เป็นโรงเรียนแห่งแรกของกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด และยังเป็นจุดเริ่มต้นของทุก ๆ สาขาในปัจจุบัน ใครกำลังมองหาโรงเรียนดี ๆ ย่านนี้ให้ลูกอยู่ บอกเลยว่าโรงเรียนนี้น่าสนใจไม่น้อย

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี เขตจตุจักร มีพื้นที่โดยรวมกว่า 2 ไร่ เป็นโรงเรียนรูปแบบ 2 ภาษา ที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของที่นี่จะถูกปรับอยู่เสมอเพื่อให้เข้ากับยุคการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถปรับตัว มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันและอนาคต ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนมากกว่า 500 คน หลักสูตรของเด็กอนุบาลและประถมศึกษาจะมีอะไรบ้างตามมาดูกันค่ะ

บรรยากาศภายในและภายนอกอาคารเรียน

 

กิจกรรมแสนสนุก พัฒนาครบด้าน

สำหรับน้อง ๆ วัยอนุบาล จะได้เรียนรู้ผ่านการเล่น หรือ PLAY-BASED LEARNING เด็ก ๆ จะมีส่วนร่วมและลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สติปัญญา และสังคม ได้หัดทำงานร่วมกับผู้อื่น และหัดสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เด็ก ๆ จะสามารถบอกเล่าเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้การนำเสนอผลงาน ซึ่งการเรียนรู้ผ่านการเล่นนี้เองที่จะทำให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการทักษะต่าง ๆ ครบด้านซึ่งเหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยมาก  แต่การเล่นทั้งหมดไม่ใช่การเล่นที่ไม่มีความหมาย เพราะทุก ๆ กิจกรรมถูกคัดสรรและเป็นการเล่นที่มีเป้าหมาย และช่วยกระตุ้นการพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา ความคิดและยังสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนให้อยากเรียนอีกด้วย

หลักสูตรสำหรับเด็กอนุบาล ที่นี่ใช้หลักสูตร Global Immersion Programme ( GIP ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นในการใช้ภาษาอังกฤษ เด็ก ๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษมากถึง 70% และเรียนภาษาไทยอีก 30% นอกจากนี้ยังได้เรียนภาษาจีนเสริมอีก 2 คาบ ต่อสัปดาห์  นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครู Native ทุกชั้น โดยมีครูประจำชั้นเป็นคนไทย 1 คนและครูต่างชาติ 1  คน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในทุก ๆ วัน อย่างเป็นธรรมชาติ  เรียกได้ว่าครูไทยทำอะไร Teacher ก็ทำด้วย เด็กจะซึมซับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ไม่กลัวชาวต่างชาติและเกิดความคุ้นชิน นอกจากนี้ยังได้เรียนศิลปะ และทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น ทำอาหาร ทำขนม โยคะ ฯลฯ ได้ทักษะความรู้และพัฒนาร่างกายจิตใจไปพร้อม ๆ กัน

  

กิจกรรมของเด็กอนุบาล

 

เรียนรู้ผ่านโครงงาน ( Project-based learning )

นักเรียนชั้นประถมจะได้รับการพัฒนาครบทุกด้านและค้นหาตัวตนเช่นกัน สำหรับเด็กประถม 1-3 เริ่มมีการวางแผนการทำงานที่เป็นขั้นตอนมากขึ้น  ส่วนประถมปลายจะลงลึกและมุ่งเป้าหมายไปยังตัวตนและความถนัดของนักเรียน โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based learning) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยส่งเสริมการหาข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสารและการประสานความร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์ จากการลงมือปฏิบัติจริง การสังเกตการณ์ ซึ่งล้วนเป็นทักษะการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ช่วยพัฒนาทั้งสติปัญญา อารมณ์และจิตใจ สังคมและพัฒนาการด้านศักยภาพทางความถนัด ความสนใจและความสามารถพิเศษ เพื่อเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้โลกรอบ ๆ ตัว นักเรียนสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้ในระยะยาว และยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนอีกด้วย

นักเรียนชั้นประถมใช้ หลักสูตร Advanced English Programme ( AEP) จะมีครูประจำชั้นสองท่าน เป็นครูไทย 1 ท่าน และครูต่างชาติ 1 ท่าน  ต่อจำนวนนักเรียนเพียง 25 คน ต่อห้อง  ได้เรียนภาษาอังกฤษในอัตราส่วน 50:50  วิชาหลักจะสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม  สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนจะได้ทดลองแบบสนุก ๆ ทั้งกับคุณครูที่โรงเรียนและกับสถาบัน Mad Science  ได้ลงมือทดลองจริง กับอุปกรณ์จริง สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์โดยตรงจากสถาบัน ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีแนวทางการสอนที่ทันสมัยและมีการพัฒนาอยู่เสมอ  นอกจากนี้ยังมีคุณครูจาก True Click Life มาสอนคอมพิวเตอร์ และเรียนภาษาจีนกับครูคนไทยที่เรียนจบภาษาจีนโดยตรงอีกด้วย หลังเลิกเรียน หรือ After School นักเรียนสามารถเรียนพิเศษกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เช่น เทควันโด บัลเล่ต ดนตรี มินิเทนนิส หรือสอนการบ้านต่าง ซึ่งทางโรงเรียนมี Connection ผู้เชี่ยวชาญจากนอกโรงเรียนมาช่วยสอนที่โรงเรียน ในราคาที่เหมาะสม

งานกลุ่มช่วยฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและหัดทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ก่อตั้งมากว่า 40 ปี แล้ว ทำให้การขยับขยายพื้นที่เป็นไปได้ยาก แต่ทางโรงเรียนก็พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงามและสะอาดอยู่เสมอ แม้เนื้อที่ของโรงเรียนจะไม่มากนัก แต่การจัดพื้นที่ใช้สอย ก็ถูกออกแบบเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ โรงยิม ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหารและห้องสมุด ตัวอาคารเรียนแบ่งโซนสำหรับเด็กอนุบาลและประถม โดยมีทางเชื่อมต่อกัน เมื่อน้อง ๆ อนุบาล มาถึงโรงเรียนสามารถลากกระเป๋าขึ้นอาคารเรียนด้วยทางลาดที่ออกแบบมาเฉพาะ ซึ่งเหมาะสมกับเด็ก ๆ เพราะเดินขึ้นลงได้สะดวกมากกว่าบันได ส่วนรอบๆอาคารเรียนก็เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ร่มรื่น อบอุ่น และสบายตาทีเดียว

 

   

บรรยากาศโรงเรียน

 

ทางลาดขึ้นลงอาคารของน้องอนุบาล

 

เด็ก BYSL กล้าคิดกล้าแสดงออก

เพราะเด็กยุคใหม่กล้าคิดกล้าแสดงออก ทางโรงเรียนจึงมีกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้เด็กได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นบ่อยครั้ง  เช่น ให้เด็ก ๆ ได้นำเสนอผลงานที่เรียนกันมาตลอดทั้งเทอม ในงาน Open House โดยเชิญผู้ปกครองเข้ามาร่วมฟังการนำเสนอผลงาน มีทั้งเวทีย่อยและเวทีใหญ่ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกการนำเสนอ แถมผู้ปกครองยังได้รับทราบว่าที่ผ่านมาลูก ๆ ได้เรียนรู้และมีความสนใจด้านไหนเป็นพิเศษอีกด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มโรงเรียน ยังจัดงาน BEACONHOUSE INTERNATIONAL STUDENT CONVENTION (BISC) เป็นงานที่นักเรียนและคุณครูจากกลุ่มโรงเรียนในเครือทั่วโลกมารวมตัวกัน เพื่อร่วมแข่งขันกีฬาและวิชาการในเวทีนานาชาติ และทำกิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนที่เข้าร่วมจะได้มีปฏิสัมพันธ์ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้พบเพื่อนจากหลากหลายเชื้อชาติ ได้นำความรู้มาร่วมแชร์และสร้างประสบการณ์ร่วมกัน เช่น วิชาความรู้รอบตัว ศิลปะ หุ่นยนต์ และแสดงวัฒนธรรมของแต่ละชาติ ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกตั้งแต่ช่วยวางแผนการจัดงาน เตรียมงานต่าง ๆ ร่วมกับคุณครูอีกด้วย

   

กิจกรรม Open House

กิจกรรม BEACONHOUSE INTERNATIONAL STUDENT CONVENTION (BISC)

 

(ซ้าย) คุณ จิรารัตน์ จอมป้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน (ขวา) ดร.ฤทัยรัตน์ ตระกูลช่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา และผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

 

 

Mommy’s Love This  ถูกใจแม่ !

  1. สัดส่วนนักเรียน กับคุณครูเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม ระดับชั้นอนุบาล รับนักเรียนเพียง 20 คน ต่อห้อง ส่วนชั้นประถม รับนักเรียน 25 คนต่อห้อง รับรองว่าคุณครูดูแลเด็ก ๆ ได้ทั่วถึงแน่นอน
  2. โรงเรียนมีกิจกรรม Open house เพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามาเป็นครูให้กับลูก ผู้ปกครองท่านไหนสนใจก็สามารถเข้ามาทำกิจกรรมให้กับเด็กๆ ได้ เช่น มาสอนทำ CPR สอนประดิษฐ์ต่างๆ ในช่วงเดือนสิงหาคมและธันวาคม
  3. โรงเรียนไม่มีระบบห้องพักครู คุณครูจะพักในห้องเรียน ทำให้นักเรียนจะได้พูดคุย สอบถามคุณครูได้ตลอด
  4. ในห้องเรียนมีทั้งเครื่องฟอกอากาศ เครื่องทำไอออนและเมื่อเด็กๆกลับบ้านทางโรงเรียนจะเปิดเครื่อง UV Light เพื่อฆ่าเชื้อโรคอีกครั้ง
  5. การเข้าออกโรงเรียนแสนจะปลอดภัย เพราะมีระบบสแกนใบหน้า เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง ทั้งขาไปและขากลับ
  6. ที่โรงเรียน มีโครงการตลาดนัดหนูอยากขาย โดยให้เด็ก ๆ นำสินค้ามาจำหน่าย เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และ วิธีหาเงิน ทำให้เด็ก ๆ รู้จักคุณค่าของเงินตั้งแต่เล็ก ๆ
  7. คุณครูและผู้ปกครองสามารถพูดคุย ปรึกษากันได้ตลอด ช่วยลดปัญาหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก ๆ
  8. ที่โรงเรียน มีกิจกรรมให้พี่ประถม 1 มาดูแลน้องอนุบาล หรือ พี่ประถม 6 ดูแลน้อง ประถม 1 เป็นโครงการ พี่ดูแลน้อง น้องเคารพพี่ ทำให้นักเรียนทุกคนใกล้ชิดกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ช่วยลดปัญหาการทะเลาะหรือความขัดแย้ง

 

อัตราค่าเล่าเรียน (รายปี)

โรงเรียน bys ค่าเทอม ระดับเตรียมอนุบาล : 135,000 บาท

ค่าลงทะเบียน : 5,000 บาท

ระดับอนุบาล 1-3 : 140,000 บาท

ค่าลงทะเบียน : 5,000 บาท

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  :  145,000 บาท

ค่าลงทะเบียน : 5,000 บาท

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  :  145,000 บาท

ค่าลงทะเบียน : 5,000 บาท

 

ที่อยู่ : โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดลาดพร้าว

90/335 ซอยวิภาวดี 20  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2277-5405 , 0-2690-0295

เว็บไซต์ : https://bys.ac.th/bilingual/bysladprao/index.php/th/

 

Editor : แม่เลม่อน

ภาพ :  อภินัยน์ ทรรศโนภาส

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up