สมองดีสร้างได้ ด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ

Alternative Textaccount_circle
event

สมอง ถูกสร้างขึ้นและพัฒนาด้วยปัจจัย 3 ประการคือ พันธุกรรม โภชนาการ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยทั้งสามจะร่วมกันสร้างสมอง ตั้งแต่รูปร่างโครงสร้างของสมอง ทำให้สมองทำงาน มีการพัฒนาสารเคมีต่างๆ ที่มีส่วนให้สมองสั่งการ จนมีการแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม ซึ่งแต่ละส่วนก็มีความสัมพันธ์กัน หากทุกส่วนทำงานได้ราบรื่นดีก็แสดงว่า สมองดี มีคุณภาพ มาดูกันว่าเราจะพัฒนาปัจจัยเหล่านี้ให้ลูกน้อยฉลาด และ สมองดีสร้างได้ อย่างไรบ้าง?

สมองดีสร้างได้ ดูที่พันธุกรรม

สมองจะเจริญเติบโตได้ต้องอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรมที่อยู่ในดีเอ็นเอเป็นตัวกำหนดองค์ประกอบต่างๆ ของอวัยวะในร่างกายว่าจะมีลักษณะอย่างไร และมีคุณภาพอย่างไร ซึ่งก็รวมถึงสมองด้วย

ถ้าองค์ประกอบต่างๆ ในดีเอ็นเอปกติ สมองก็ปกติ แต่ถ้าองค์ประกอบในดีเอ็นเอผิดแผกไป ยกตัวอย่างเช่น เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมอง เช่น โรคสมองพิการ โรคไขสันหลังพิการ ดาวนส์ซินโดรม แม้แต่ออทิสติก ทุกวันนี้ก็พบว่า เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมอง สมองก็จะผิดปกติไปด้วย

สมองดีสร้างได้
ถ้าองค์ประกอบต่างๆ ในดีเอ็นเอปกติ สมองก็ปกติ

พันธุกรรมจึงเป็นปัจจัยสร้างสมองที่เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ แต่ที่ทำได้คือ เลือกคู่ครองที่ปกติ หรือป้องกันได้ด้วยการตรวจสุขภาพกันก่อน

อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยอีก 2 อย่าง ได้แก่ อาหารโภชนาการ และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัจจัยสำคัญ และคุณพ่อ คุณแม่สามารถดูแลให้ลูกน้อยได้ หากต้องการพัฒนาสมองของลูกให้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

อ่านต่อ “สมองดีสร้างได้ดูที่อาหาร” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up