อาหารฟาสต์ฟู้ด

ระวัง! คุณผู้หญิง กินฟาสต์ฟู้ด บ่อย เสี่ยงมีลูกยาก

event
อาหารฟาสต์ฟู้ด
อาหารฟาสต์ฟู้ด

วิจัยชี้! ว่าที่คุณแม่กิน อาหารฟาสต์ฟู้ด เสี่ยง มีลูกยาก (ต่อ)

ทั้งนี้ อาหารฟาสต์ฟู้ด ที่กำหนดในการทดลองเป็นฟาสต์ฟู้ดที่มาจากร้านฟาสต์ฟู้ดเท่านั้น แต่ไม่รวมฟาสต์ฟู้ดที่มาจากแหล่งอื่นอย่างซูเปอร์มาร์เก็ต ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงยังขาดข้อมูลฟาสต์ฟู้ดบางส่วนไป

โดยผลของการวิจัยพบความเชื่อมโยงระหว่างการไม่รับประทานผลไม้และการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด ต่อระยะเวลาก่อนการเริ่มตั้งครรภ์และความเสี่ยงที่จะมีบุตรยาก ปรากฏว่า …

  • ผู้หญิงที่กินผลไม้ 3 ครั้งขึ้นไป/วัน มีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสตั้งครรภ์เร็วกว่า

  • ส่วนผู้หญิงที่กินผลไม้น้อยกว่า 1-3 ครั้ง/เดือน โอกาสในการตั้งครรภ์จะยาวนานออกไปอีกครึ่งเดือน

  • ทั้งนี้ ผู้หญิงที่ไม่รับประทานผลไม้เลยจะตั้งครรภ์ช้ากว่าผู้หญิงที่รับประทานผลไม้อย่างน้อย 3 ชิ้นต่อวัน ราว 2 สัปดาห์

  • และผู้หญิงที่รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น เบอร์เกอร์ พิซซ่า และไก่ทอดแบบดิฟฟราย 4 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์ จะตั้งครรภ์ช้ากว่าผู้หญิงที่ไม่เคยหรือแทบจะไม่รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดเลย ราว 1 เดือน

นอกจากนี้ การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะไม่มีบุตรได้มากถึงร้อยละ 41 เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่รับประทาน อาหารฟาสต์ฟู้ด เลย

อาหารฟาสต์ฟู้ด
ตัวอย่าง อาหารฟาสต์ฟู้ด ที่ไม่ควรกินบอ่ยๆ

ซึ่งจากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า … การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งรวมถึงผลไม้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของระบบเจริญพันธุ์และลดระยะเวลาก่อนการเริ่มตั้งครรภ์ โดยนักวิจัยแนะนำว่า … การรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากงานวิจัยนี้รวบรวมย้อนหลังระหว่างการเข้าพบผู้ทดสอบก่อนคลอดท้องแรก รวมไปถึงไม่มีข้อมูลอาหารการกินของพ่อเด็กด้วย ซึ่งทั้งสองส่วนนี้เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบ ซึ่งทีมวิจัยวางแผนว่าศึกษารูปแบบความเชื่อมโยงของอาหารกับแนวคิดนี้ต่อไป

และเมื่อว่าที่คุณแม่ทราบดีแล้วว่าการกินอาหาร แบบฟาสต์ฟู้ด เพราะจะทำให้มีลูกยากแล้ว จะต้องกินอะไรถึงจะช่วยบำรุงร่างกายให้มีลูกได้ง่าย ๆ Amarin Baby & Kids มี อาหารบำรุง ก่อนตั้งครรภ์ มาแนะนำ ดังนี้!

คลิกอ่าน “อาหารบำรุง ก่อนตั้งครรภ์” ที่คุณผู้หญิงควรกิน หน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up