ความจุในการเก็บน้ำนม ของเต้านมแม่มีเท่าไหร่?

event

ความจุของเต้านมแม่

ความจุของปริมาณน้ำนมในเต้านมของแม่ อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างลูกแต่ละคน โดยปกติเต้านมจะผลิตน้ำนมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา น้ำนมจะสะสมในเต้านมจนเต็มความจุ เมื่อน้ำนมเต็ม คุณแม่จะรู้สึกคัดตึงเต้านม การผลิตจะช้าลงหรือหยุดการผลิต เต้านมของแต่ละคนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างในต่อมผลิตน้ำนม

ความจุของนมแม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ที่ลูกดูดนม ถ้าลูกดูดนมมากน้ำนมก็จะผลิตออกมาในปริมาณมาก และยังสัมพันธ์กับการนอนหลับ การรับประทานอาหารของคุณแม่ด้วย ขนาดของเต้านมแบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่

banner300x250

1.คุณแม่เต้านมความจุน้อย ต้องดูดทั้ง 2 เต้าถึงจะอิ่ม ดูดวันละมากกว่า 10 ครั้ง ตื่นมาดูดตอนกลางคืนเสมอ ไม่สามารถปั๊มนมเก็บไว้ได้

2.คุณแม่เต้านมความจุปานกลาง บางครั้งดูดข้างเดียว บางครั้งดูดทั้ง 2 ข้าง ดูดวันละ 7-8 มื้อ ตื่นมาดูดนมตอนกลางคืนบ้าง ปั๊มนมได้ข้างละ 4 ออนซ์ หรือหลังลูกดูดปั๊มได้ข้างละ 2 ออนซ์

3.คุณแม่เต้านมความจุมาก ดูดนมข้างเดียวจนอิ่ม ดูดนมวันละ 5-6 ครั้ง กลางคืนจะนอนหลับยาว ปั๊มนมทั้ง 2 ข้างได้มากกว่า 4 ออนซ์

ความจุในการเก็บน้ำนม

อ่านต่อ “น้ำนมแม่พอสำหรับลูกจริงหรือไม่?” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up