เด็กสองภาษา

4 ข้อได้เปรียบของการเป็น เด็กสองภาษา

Alternative Textaccount_circle
event
เด็กสองภาษา
เด็กสองภาษา

 

ภาษาอังกฤษ

 

4 ข้อได้เปรียบของการเป็น เด็กสองภาษา

(1) ประโยชน์ทางด้านภาษา การฝึกให้ลูกได้รู้จักกับภาษาที่สองนั้น ถือเป็นการฝึกสมองอย่างดี เพราะสมองจะถูกกระตุ้นให้เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ของทั้งสองภาษา และเมื่อลูกพูดได้ก็ค่อยหาวิธีเปลี่ยนจากภาษาหนึ่งไปใช้อีกภาษาหนึ่งให้ได้ด้วย ข้อดีกว่านั้นคือ เด็กสองภาษาไม่เพียงแต่รู้คำศัพท์ของภาษาที่สองเท่านั้น แต่ยังสามารถเปรียบเทียบ แปล ผสมคำ ในแต่ละภาษาและเข้าใจความหมายของคำเหล่านั้นด้วย การใช้สมองในเรื่องภาษา จึงเป็นแบบฝึกหัดอันซับซ้อนที่เข้ามาในชีวิตของเด็กสองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่ยังเด็ก

(2) ประโยชน์ทางวิชาการ จากมุมมองทางวิชาการ เด็กสองภาษามีข้อได้เปรียบมากมาย งานวิจัยพบว่า เมื่อถึงเวลาตอบข้อสอบ เด็กสองภาษาจะมีความคิดสร้างสรรค์และตอบได้ละเอียดมากกว่าเด็กที่รู้แค่ภาษาเดียว อาจเป็นเพราะรู้คำศัพท์ในหลายภาษาจึงทำให้เกิดความคิดพลิกแพลงและยืดหยุ่นกว่าก็ได้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเด็กชั้นประถมในรัฐลุยเซียนา ยืนยันได้ว่า การเรียนภาษาต่างชาติช่วยให้ผลการเรียนของเด็กโดยรวมดีขึ้น เด็กสองภาษามีนิสัยฝึกคิดเชิงวิเคราะห์ตั้งแต่เล็ก เพราะเรียนรู้ที่จะฝึกแตกคำออกเป็นส่วน ๆ ผ่านการเรียนภาษา งานวิจัยพบว่า เด็กสองภาษามีความสามารถในการรับรู้และแยกหน่วยเสียง จึงเข้าใจเสียงที่แตกต่างกันในหนึ่งคำได้ ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและวัยอนุบาล เพราะขั้นแรกของการฝึกอ่านคือ ต้องเรียนรู้ที่จะฟัง และแตกคำหนึ่งคำให้เป็นเสียงที่แตกต่างกันให้ได้ก่อน

(3) ประโยชน์ทางกระบวนการคิด ทำให้ลูกมีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น สมองคนเราจะใช้ภาษาเป็นตัวแยกแยะและจัดระบบความคิดที่เป็นนามธรรม เป็นต้น งานวิจัยยังเผยว่า การรู้สองภาษาส่งเสริมความคิดเชิงนามธรรมอีกด้วย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เด็กสองภาษาซึ่งเชี่ยวชาญในการเปรียบเทียบและแยกแยะคำต่าง ๆ อยู่แล้ว จะได้เปรียบอีกในเรื่องการขบคิดปัญหาและค้นหาวิธีแก้ไขในทุกสถานการณ์ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งงานวิจัยชี้ว่า สมองของเด็กสองภาษามีความสามารถดีกว่าในด้านแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการจดจำ เด็กสองภาษาที่ชำนาญทั้งสองภาษาจะทำแบบทดสอบไอคิวได้สูงกว่าเพื่อนร่วมชั้นเล็กน้อย ซึ่งไม่ได้เป็นเพราะว่าเกิดมาเฉลียวฉลาดกว่า แต่เป็นเพราะเขามีประสบการณ์ในการพูดสลับภาษา จึงเป็นคนที่แก้ปัญหาได้พลิกแพลงกว่านั่นเอง

(4) ประโยชน์ทางด้านครอบครัวและชุมชน การรู้สองภาษาไม่ใช่แค่เรียนรู้คำในสองภาษาเท่านั้น แต่เป็นการเชื่อมโยงสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน แม้เด็กจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตน แต่ก็อาศัยอยู่ในครอบครัว ชุมชนและโลกใบนี้ด้วย การเป็นเด็กสองภาษาจึงทำให้เขามีทักษะที่ดีกว่าในเรื่องของการสื่อสาร การเข้าใจโลกรอบตัว รับรู้ความต่างทางวัฒนธรรม และเข้าใจบทบาทอันหลากหลายของตัวเองในโลกใบนี้

เมื่อประโยชน์มากมายขนาดนี้แล้ว อย่ารอช้าค่ะ เรามาช่วยกันฝึกฝนลูกให้เป็นเด็กสองภาษากันง่าย ๆ ด้วยการฝึกพูด ฝึกคิด และฝึกอ่านไปพร้อม ๆ กัน โดยเริ่มจากศัพท์ง่าย ๆ ใกล้ตัวกันก่อนก็ได้นะคะ ของแบบนี้ยิ่งเร็วยิ่งได้เปรียบนะเออ

เครดิต: Womanlearns

อ่านต่อเรื่องอื่นที่น่าสนใจ:

 

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up