พ่อแม่คือคนสำคัญที่ส่งเสริมการเล่นให้ลูก

Alternative Textaccount_circle
event

”การเล่นคือเครื่องมือการเรียนรู้ชิ้นแรกของมนุษย์ เด็กได้เล่นหมายถึงเขาได้สำรวจโลก เมื่อโตขึ้นโลกกว้างมากขึ้น เด็กได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด” ดร. เกษม นครเขตต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จะพาคุณพ่อคุณแม่มาทำความเข้าใจเรื่องการเล่นและประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับ แถมยังมีตัวอย่างกิจกรรมง่ายๆ ที่พ่อแม่ก็ทำร่วมกับลูกได้ด้วยค่ะ

 

 ประโยชน์ของการเล่น ไม่ใช่ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น

พ่อแม่หลายคนยังคงมองว่าการเล่นของเด็กๆ เป็นเรื่องไร้สาระ หรือใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่ที่จริงแล้วการเล่นนั้นให้ประโยชน์ทางตรงกับเด็กๆ มากมายโดยเฉพาะ

  1. พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ในขณะที่เด็กเล่น เขาจะสัมผัสสิ่งที่เขาเล่น สัมผัสสิ่งแวดล้อม เกิดการเรียนรู้ว่ามันคืออะไร รู้ว่าร้อน เย็น ใกล้ ไกล สูงหรือต่ำ ฯลฯ และเด็กก็จะสังเคราะห์และวิเคราะห์ว่าตัวเองทำได้แค่ไหน อะไรยากง่าย นั่นคือการเรียนรู้ด้านปัญญา สมองของเด็กจะได้รับการกระตุ้นให้ทำหน้าที่ในการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จดจำเข้าใจ ถ้าเด็กขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้หรือได้เล่น สมองก็จะไม่พัฒนา
  2. พัฒนาการทางด้านคุณธรรมจริยธรรม เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องการให้และการรับไปโดยธรรมชาติ เพราะเมื่อเด็กเล่นเขาจะได้รับสิ่งที่คนอื่นให้กับเขา เช่น ให้ของเล่น ให้โอกาสเล่น ให้พื้นที่ ให้เวลา แม้กระทั่งให้อภัยในขณะที่เล่นรุนแรงหรือทำให้เพื่อนเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ และเมื่อเด็กได้รับสิ่งเหล่านี้เขาก็จะตอบสนองกลับ เพราะฉะนั้นคุณธรรมจริยธรรมเด็กจะเรียนรู้จากการเล่น ไม่ใช่การเรียนในห้องเรียน ถึงวิชาพุทธศาสนาสอนคุณธรรมจริยธรรมเด็กได้ แต่ความซื่อสัตย์ ความเอื้ออาทร มันเกิดขึ้นจากโอกาสที่เขาได้เล่นและสัมผัสด้วยตัวเอง
  3. พัฒนาทักษะทางกาย ข้อนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ ซึ่งถ้าเด็กได้เล่นเขาจะได้รับประโยชน์ทางร่างกายแน่นอน การเล่นทำให้เด็กได้ออกกำลังกาย ร่างกายแข็งแรง สำหรับเด็กเล็กจะได้พัฒนาเรื่องการเดิน การวิ่ง กล้ามเนื้อแข็งแรง ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดี

อ่านเรื่อง “พ่อแม่คือคนสำคัญที่ส่งเสริมการเล่นให้ลูก” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up