อยากให้ลูกฉลาด

อยากให้ลูกฉลาดด้านไหน ? …คุณพ่อคุณแม่พัฒนาได้ตั้งแต่วันนี้

Alternative Textaccount_circle
event
อยากให้ลูกฉลาด
อยากให้ลูกฉลาด

อยากให้ลูกฉลาด คุณพ่อคุณแม่รู้หรือไม่ว่า…ลูกมีความฉลาดได้หลายด้าน หรือที่กล่าวว่า Multiple Intelligent และความฉลาดเหล่านั้นก็ทำให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและมีชื่อเสียงได้  ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่สังเกตความถนัดและสิ่งที่ลูกชอบว่าคืออะไร และสนับสนุนให้ถูกต้องร่วมกับได้รับโภชนาการที่ดี ก็มั่นใจได้ว่าลูกน้อยจะฉลาดและมีพัฒนาการที่ก้าวหน้า

 

อยากให้ลูกฉลาด มาสังเกตและสร้างความฉลาดให้ลูกน้อย

  • สร้างความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์

หากลูกน้อยชอบรูปทรง สีสัน ทิศทาง และจินตนาการ แสดงว่าลูกมีความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์  จึงควรส่งเสริมด้วยการให้ลูกเรียนรู้ทิศทาง วาดภาพระบายสีตามจินตนาการใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์ เพื่อช่วยจดจำเรื่องราวต่างๆ

อยากให้ลูกฉลาด

อยากให้ลูกฉลาด

  • สร้างความฉลาดด้านภาษา

หากสังเกตว่าลูกชอบอ่านหนังสือ พูดเก่ง เรียนรู้ภาษาได้ดี ควรส่งเสริมด้วยการเล่านิทาน อ่านหนังสือให้ลูกเล่านิทานให้พ่อแม่ฟังบ้าง สอนตัวอักษรและคำศัพท์ต่างๆ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหมั่นตั้งคำถามให้ลูกแสดงความคิด

  • สร้างความฉลาดด้านคณิตศาสตร์

ลูกน้อยที่ชอบตัวเลข การคิดคำนวณ แสดงว่ามีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การสอนลูกคิดเลข นับเลขง่ายๆ

ชวนเล่นชั่ง ตวง วัดของใช้ในบ้าน ฝึกแก้โจทย์ปัญหาจากในชีวิตประจำวัน จะช่วยพัฒนาความฉลาดลูกได้มากขึ้น

  • สร้างความฉลาดด้านดนตรี

หากลูกน้อยเป็นเด็กที่รักเสียงดนตรี ชอบจังหวะเพลง การให้ลูกน้อยได้สัมผัสเครื่องดนตรีได้เรียนดนตรีได้ลงมือเล่นดนตรีที่ชื่นชอบและจะทำให้ลูกน้อยต่อยอดจนเชี่ยวชาญ และไม่พลาดรางวัลในเวทีการประกวดต่างๆ ในอนาคต

อยากให้ลูกฉลาด

  • สร้างความฉลาดด้านรู้จักตนเอง

ลูกน้อยจะเป็นคนที่รู้จักความรู้ตนเอง และเข้าใจความต้องการของตนเองอย่างดี ความสามารถด้านนี้จะช่วยให้ลูกมีสติสัมปชัญญะ มีสมาธิ รู้จักตนเอง เข้าใจคนอื่น โดยให้ลูกได้ฝึกสติและใช้สมาธิ ในสิ่งที่อยากรู้  หมั่นสอบถามสิ่งที่ลูกทำ ถามจุดมุ่งหมายของลูก ลูกก็จะเป็นเด็กที่คิดเป็นและมีความเป็นตัวเองยิ่งขึ้น

  • สร้างความฉลาดด้านธรรมชาติ

ลูกน้อยจะสนใจธรรมชาติ รักพืช สัตว์ ต้นไม้ สามารถเติบโตเป็นนักอนุรักษ์หรือนักธรรมชาติวิทยาได้เพียงส่งเสริมให้ลูกได้ศึกษาและสัมผัสกับธรรมชาติ พาไปดูวิถีชีวิตสัตว์และต้นไม้ ในสวนสัตว์ อุทยานแห่งชาติลูกจะซึมซับและจดจำได้ดี

  • สร้างความฉลาดด้านสังคมหรือมนุษยสัมพันธ์

เป็นความสามารถของคนที่จะเป็นผู้นำ ดังนั้นหากลูกน้อยชอบพบปะผู้คน มนุษย์สัมพันธ์ดี ควรส่งเสริมให้ลูกรู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคมที่แตกต่าง ฝึกให้ลูกเป็นผู้นำ และสอนให้ลูกเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับคนอื่น

อยากให้ลูกฉลาด

ส่งเสริมด้วยโภชนาการที่ดีต่อพัฒนาการด้านสมอง

นอกจากการเรียนรู้จะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กแล้ว เรื่องโภชนาการก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพัฒนาการสมองของลูกรักเช่นกันคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกสรรค์อาหารที่ดีและมีประโยชน์ นอกเหนือจากอาหารมื้อหลัก ด้วยนมที่มี DHA สูงที่สุด อย่างเช่นนม Foremost Omega Gold ที่มีสารอาหาร DHA สูง ถึง 27 มิลลิกรัม เพื่อเสริมสร้างระบบประสาทและการมองเห็น  และยังมีโอเมก้า 3 มากขึ้นถึง 2 เท่า (หรือ 80 มก.) พร้อม โอเมก้า 6 และ โอเมก้า 9 วิตามินบี 12 ทั้งยังมี วิตามินซีสูง แคลเซียมสูงโฟเลตสูง วิตามินเอและไอโอดีนสูง ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองของลูกน้อย เพื่อให้ลูกน้อยฉลาด พร้อมเรียนรู้ในแบบที่ลูกถนัดได้อย่างเต็มที่และมีความสุข

#หนูเก่งนะแม่กล้ามั้ย #ForemostOmegaGold

อยากให้ลูกฉลาด

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up