เล่นนอกบ้าน

คาบเรียนที่ไม่ใช่แค่คราบเลอะ ให้อะไรลูกเยอะกว่าที่แม่คิด

Alternative Textaccount_circle
event
เล่นนอกบ้าน
เล่นนอกบ้าน

คราบเลอะ = ประสบการณ์ จะพาลูกเล่นนอกบ้านทั้งที คุณพ่อคุณแม่อย่าไปกังวลว่าเสื้อผ้า เนื้อตัวลูกจะเลอะเทอะ มีคราบเลอะเปรอะเปื้อน เพราะการที่เราส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เล่นเลอะนอกบ้านกับกิจกรรมต่างๆ ที่พวกเขาชื่นชอบ ไม่ว่าจะลุยน้ำ ย่ำทราย ปั้นดิน ฯลฯ ขอบอกว่าลูกยิ่งเลอะ ยิ่งประสบการณ์ค่ะ

องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำว่าเด็กๆ ควรได้ใช้เวลาอยู่นอกบ้านมกิจกรรมทางกายอย่างน้อย 60 นาที เพื่อทำกิจกรรมกลางแจ้งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และพัฒนาการตามวัยของเด็กๆ ค่ะ

 

เล่นนอกบ้าน ให้อะไรกับลูกบ้าง ?

ความกังวลของพ่อแม่เวลาที่พาลูกออกไปเล่นนอกบ้าน ไปทำกิจกรรมสนุกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ , ปลูกข้างแปลงนาสาธิต , เที่ยวสวนสัตว์ , ทาสี ทำชิ้นงานศิลปะ , สำรวจธรรมชาติในสวน , ปั่นจักรยาน , เตะบอล ฯลฯ ทุกส่วนของร่างกายจะต้องสัมผัสอากาศ จับดิบ น้ำ ทราย เหงื่อออกเปียกเสื้อผ้า เนื้อตัวเหนียวเหนอะหนะ ความสนุกทั้งหมดของลูกมักมาพร้อมกับคราบเลอะ เปรอะเปื้อนที่ติดมากับเสื้อผ้า เนื้อตัวอย่างปฏิเสธไม่ได้

เล่นนอกบ้าน

เป็นธรรมดาของเด็กๆ ที่จะมีคราบเลอะจากการเล่นนอกบ้าน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะว่า การเรียนรู้เล่นเลอะนอกบ้านของลูก สามารถกระตุ้นส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ การคิด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเข้าสังคมอยู่ร่วมกับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดที่เด็กๆ ได้เรียนรู้จากการเล่นก็ยังจะนำไปต่อยอดศักยภาพในตัวของเด็กๆ ให้กลับมาสู่การโฟกัสในห้องเรียน เด็กที่เรียนดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้น ส่วนเด็กที่อาจจะมีความสนใจการเรียนในบางวิชาน้อย ก็จะมีความสนใจมากขึ้น และพัฒนาผลการเรียนให้ค่อยๆ ดีขึ้นด้วยค่ะ ฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าลูกจะเล่นเลอะนอกบ้าน จนไปปิดกั้นพัฒนาการการเรียนรู้ของลูกนะคะ

เล่นนอกบ้าน

การเรียนรู้เล่นเลอะนอกบ้าน ลูกได้ประโยชน์ ?

  1. พัฒนาความคิดให้เป็นคนที่รู้จักคิดไตร่ตรอง มีความคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์จริงได้
  2. สามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์คับขัน มีความอดทน และรู้จักการรอคอยเป็น
  3. พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการมีทักษะการสื่อสารที่ดี
  4. พัฒนาทักษะทางสังคม เรียนรู้กฎกติกา มารยาท และกาลเทศะในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ
  5. มีความกล้าแสดงออก มีความมั่นใจ และรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง
  6. มีสมาธิ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อกิจกรรมต่างๆ ที่สนใจ
  7. ลดความเครียด ทำให้ผ่อนคลาย อารมณ์ดี ไม่มีความรุนแรงทางอารมณ์ เช่น หงุดหงิด ขี้โมโห เป็นต้น
  8. ได้ใช้เวลาร่วมกันกับคนในครอบครัวมากขึ้น มีความเข้าอกเข้าใจกันระหว่างพ่อแม่ลูกในทิศทางที่ดี
  9. ช่วยให้ค้นพบว่าตัวเองมีความถนัด มีความสนใจอยากที่จะเรียนรู้ในเรื่องอะไร
  10. จากประสบการณ์การเรียนรู้เล่นเลอะนอกบ้านผ่านกิจกรรมที่ลูกสนใจ จะช่วยกระตุ้นให้มีความสนใจการเรียนในห้องเรียนมากขึ้น

การสนับสนุนให้ลูกได้เรียนรู้เล่นเลอะนอกบ้านอย่างน้อยให้ได้วันะ 60 นาที ที่ถึงแม้ว่าการเล่นสนุก การทำกิจกรรมที่ลูกสนใจนั้น จะต้องมีคราบเลอะ เปรอะเปื้อนเนื้อตัว เสื้อผ้าลูกกลับมาบ้านบ้าง ก็ถือเป็นเรื่องที่คุ้มค่าต่อพัฒนาการ ทักษะรอบด้านของลูก เพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ

เล่นนอกบ้าน

บรีสรวมสนับสนุน 60 นาที เล่นเลอะรอบรู้นอกห้องเรียนกับโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อให้คราบเรียนกับคราบเลอะ เป็นเรื่องที่เดินไปด้วยกันได้ คลิก บรีสoutdoorlearning

 

 

 

เครดิต : WHO  , www.thaihealth.co.th  ,  www.independentschoolparent.com   

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up