คาถาบูชาเทวดาประจำตัว

คาถาบูชาเทวดาประจำตัว ลูกน้อย พร้อมวิธีทำบุญ-กรวดน้ำ-ขอขมา เพื่อเป็นสิริมงคล

event
คาถาบูชาเทวดาประจำตัว
คาถาบูชาเทวดาประจำตัว

คาถาบูชาเทวดาประจำตัว …โดยปกติแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ที่เกิดมาจะมี เทวดาประจำตัว คอยคุ้มครอง ซึ่งท่านก็คือ ดวงวิญญาณของผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับลูกของเรา หรือตัวคุณพ่อคุณแม่เอง ซึ่งเทวดาประจำตัว นั้นท่านได้ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันมาในอดีตชาติ แต่ในชาตินี้ เมื่อ เรามาเกิดเป็นคน ท่านเป็นเทวดา ท่านก็เลยเมตตามาดูแลคุ้มครองลูกน้อยหรือตัวคุณพ่อคุณแม่เองด้วย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเทวดาประจำตัว นั้นจะอยู่คุ้มครองอย่างถาวร ตลอดชีวิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่ลูกน้อย และตัวคุณพ่อคุณแม่เองทำในปัจจุบันด้วย (ต้องหมั่นอุทิศส่วนบุญกุศลให้ท่านด้วย)

คาถาบูชาเทวดาประจำตัว ลูกน้อย เพื่อเป็นสิริมงคล แคล้วคลาดปลอดภัย

คาถาบูชาเทวดาประจำตัว

การบูชาเทวดาก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่ต้องทำการ “ปฏิบัติบูชา” ด้วยการสร้างคุณงามความดีให้มากๆ ภายหลังการทำบุญใดๆ แล้วก็ต้องทำการเชื่อมบุญไปให้ท่านโดยเมื่อขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้ท่านด้วยประโยคอุทิศบุญที่ว่า

“อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา” …ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

เมื่อทำการเชื่อมบุญให้เทวดาได้รับบุญนั้นไปแล้ว เทวดาก็จะมีความรู้จักกับผู้ที่ทำบุญอุทิศไปให้ เวลาที่ลูกน้อยของเราเกิดเรื่องราวเดือดร้อนในทางใดก็ตามท่านก็จะมาช่วยได้อย่างแน่นอน และถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าจะพบกับประสบการณ์ของการอวยพรให้คุณของเทวดาเหล่านั้น พ่อแม่ต้องทำเหตุให้ถูกตรงกับผลด้วย

ซึ่งหมายถึง การพัฒนาจิตให้มีคุณธรรมเช่นเดียวกับเทวดา เช่น สอนให้ลูกมีศีลธรรม มีความประพฤติละอายชั่วกลัวบาป (หิริโอตตัปปะ) มีกายวาจาใจเป็นอุโบสถศีลอยู่เป็นปกติทุกขณะ มีสภาวะของจิตที่ดีใสสะอาด ผู้ที่ได้ประพฤติได้ถูกตรงตามนี้แล้ว การพบเห็นเทวดาประจำตัวหรือเทวดาในที่อื่นใด ย่อมเกิดขึ้นได้และเทวดาท่านก็จะอำนวยพรให้ประสบความสุขความสำเร็จได้เช่นกัน

คาถาบูชาเทวดาประจำตัว

รวมไปถึงการหมั่นบูชาเทวดาประจำวันเกิด เพราะในแต่ละคนก็จะมีเทวดาคอยคุ้มครองอยู่ ซึ่งเทวดาเหล่านี้จะคอยช่วยปกปักรักษาและดูแลดวงชะตาของลูกน้อยหรือตัวคุณพ่อคุณแม่เองให้อยู่อย่างเป็นปกติสุข โดย เทวดาประจำวันเกิดจะมีชื่อเรียกต่างกัน ตามวันเกิดของคน ได้แก่

เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ มีนามว่า ระวิเทพ (พระอาทิตย์)
เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันจันทร์ มีนามว่า จันทะเทพ (พระจันทร์)
เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันอังคาร มีนามว่า ภุมมเทพ (พระอังคาร)
เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) มีนามว่า วุธะเทพ (พระพุธ)
เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) มีนามว่า อะสุรินทะราหูเทพ (พระราหู)
เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพฤหัส มีนามว่า คะรุเทพ (พระ พฤหัส ,พระครุ)
เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันศุกร์ มีนามว่า สุกกะเทพ (พระศุกร์)
เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันเสาร์ มีนามว่า สุระเทพ (พระเสาร์)

ทั้งนี้หากใครยังไม่เคยกราบไหว้เทวดาประจำวันเกิด ก็ขอให้น้อมจิตตั้งมั่น ระลึกถึง พระคุณของเทวดาผู้เป็นผู้คุ้มครองชีวิต ขอให้เชื่อในสิ่งที่ทำว่าเป็นการกระทำที่ดีแล้ว เอาจิตใจที่เป็นกุศลบริสุทธิ์เป็นที่ตั้ง และกล่าวสวดมนต์บูชาเทวดา โดยว่าดังนี้….

อ่านต่อ >> “บทสวดมนต์บูชาเทวดาให้ลูกน้อย” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up