NICU

หน่วยอภิบาลทารกแรกเกิด (NICU) โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

event
NICU
NICU

มีความพร้อมสูงทั้งทีมแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่อยู่ในภาวะวิกฤต

 

ทารกแรกเกิดวิกฤต จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะทารกกลุ่มเสี่ยง  เพราะอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนจึงให้ความสำคัญและมีหน่วยอภิบาลดูแลทารกแรกเกิด (Neonatal Intensive Care Unit : NICU) ที่มีกุมารแพทย์เฉพาะทางและทีมสหวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด

หน่วยอภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) เป็นแผนกเตรียมพร้อมสำหรับทารกในกรณีมารดาที่มีภาวะตั้งครรภ์เสี่ยงสูง ดูแลทารกแรกเกิดที่ต้องการการรักษาและการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น

 • ทารกเกิดก่อนกำหนด
 • ทารกแฝด
 • ทารกที่ตรวจพบมีความผิดปกติขณะมารดาตั้งครรภ์
 • ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ปกติ
 • ทารกมีอาการผิดปกติ ช่วงมารดาใกล้คลอดหรือช่วงแรกเกิด

ทีม NICU มีความชำนาญเฉพาะทางในการดูแลทารกคลอด ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมวางแผนดูแลทารกให้ปลอดภัยอย่างสุดความสามารถ

 • กุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดทำงานร่วมกับสูติแพทย์ และทีมพยาบาลเฉพาะทาง
 • กู้ชีพทารกแรกเกิด
 • ควบคุมการติดเชื้อ
 • ปรับอุณหภูมิร่างกายทารก
 • ให้สารน้ำ สารอาหาร และโภชนาการที่เหมาะสม
 • อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดูแลรักษา อาทิ

ตู้อบ

 • เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
 • เครื่องให้ออกซิเจนแก่ทารก
 • เครื่องช่วยหายใจด้วยแรงดันบวก
 • เครื่องช่วยหายใจ
 • หน่วยส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (คลินิกนมแม่)

 

ทีมแพทย์และพยาบาล

 • สูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (maternal-fetal medicine specialist)
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (neonatologist)
 • ทีมพยาบาล ประกอบด้วยพยาบาลเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องการดูแลครรภ์ การคลอด และดูแลทารกหลังคลอด
 • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลระหว่างการผ่าตัดคลอด
 • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต
 • พยาบาลผู้ประสานงานมารดาและทารกปริกำเนิด
 • พยาบาลผู้ประสานงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 

หน่วยอภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU)

มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น

–    เครื่องช่วยหายใจชนิดต่างๆ

–    เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ

–    ตู้อบสำหรับทารกแรกเกิด เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ทารกและปรับอุณหภูมิร่างกาย

–    ตู้อบสำหรับเคลื่อนย้ายทารกพร้อมเครื่องช่วยหายใจ

–    ชุดอุปกรณ์กู้ชีพสำหรับทารก

–    เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด

–    เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

 

ทีมเคลื่อนย้ายทารกแรกเกิด (Neonatal Transfer Team)

–           ให้บริการดูแลทารกแรกคลอดที่รับจากห้องคลอด

–           รับย้ายทารกอายุไม่เกิน 1 เดือนที่ย้ายมาจากโรงพยาบาลอื่น ร่วมกับแผนกห้องฉุกเฉิน

 

การดูแลพิเศษขณะทารกอยู่ใน NICU

 • ผู้ปกครองสามารถขอทราบข้อมูลของบุตรได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์
 • มุ่งเน้นการให้นมแม่แก่ทารกภายใน NICU
 • มีคลินิกนมแม่ในโรงพยาบาลที่สามารถช่วยให้มารดาให้นมบุตรได้
 • ให้ผู้ปกครองสามารถสัมผัสทารกได้อย่างใกล้ชิดเมื่อทารกอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
 • การทำ Kangaroo care
 • กระตุ้นพัฒนาการด้วยเสียงเพลงและหนังสือสำหรับทารก
 • ให้คำแนะนำและฝึกความมั่นใจแก่ผู้ปกครองก่อนรับทารกกลับบ้าน
 • ในบางกรณี แพทย์จะแนะนำการช่วยกู้ชีพทารกแก่ผู้ปกครองก่อนกลับบ้าน (หากผู้ปกครองต้องการ)

 

ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของ หน่วยอภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

มีความพร้อมอย่างยิ่งในการดูแลรักษาทารกแรกเกิดอย่างดีที่สุด

02 6259000, 027609000 หน่วยอภิบาลทารกแรกเกิด ต่อ 31720-1

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up