สอนลูกให้เป็นคนดี มีจริยธรรมตั้งแต่แรกเกิด

event

การ สอนลูกให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญอย่างมากในสังคมยุคนี้ เพราะปัจจุบันสังคมเราเริ่มขาดแคลนและกำลังวิกฤติอย่างหนักในการถามหาคุณธรรมและจริยธรรม

พ่อแม่สามารถปลูกฝังให้ลูกเป็นคนมีจริยธรรมได้ตั้งแต่แรกเกิด แต่ไม่ใช่ด้วยการพูดสั่งสอนเพราะเด็กยังไม่รู้เรื่อง แต่เด็กจะซึมซับจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน จากการกระทำของพ่อแม่ เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี”

คำกล่าวข้างต้นเป็นผลงานเขียนของ ดร.โรเบิร์ต โคลส์ (Dr. Robert Coles) จิตแพทย์เด็กแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นหนังสือเกี่ยวกับจริยธรรมในเด็ก

กล่าวว่าบางครั้งพ่อแม่ก็สอนเรื่องจริยธรรมให้กับลูกโดยไม่รู้ตัว ยกตัวอย่าง แม่คนหนึ่งสังเกตว่าลูกวัย 6 เดือน พอกินนมเสร็จก็ขว้างขวดนมทิ้ง แรก ๆ แม่คิดว่าลูกยังไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ แต่หลังจากนั้นแม่ก็เริ่มรู้สึกว่าลูกกำลังสนุกกับการโยนของทิ้ง แม่จึงหาวิธีแก้ไขด้วยการพยายามเล่นกับลูก เบี่ยงเบนความสนใจเมื่อลูกกินนมเสร็จเอาของเล่นอย่างอื่นให้ แล้วค่อยเก็บขวดนมเปล่าออกไป เจ้าหนูก็หมดความสนใจที่จะขว้างขวดนมอีกต่อไป

สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้เองเป็นการสอนระเบียบวินัย จริยธรรม การแยกแยะสิ่งดีไม่ดีให้กับลูก
และการที่เด็กได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่จากผู้ใหญ่ เด็กก็จะพัฒนาบุคลิกลักษณะนิสัย
ของตัวเองโดยเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ ทำให้เด็กเป็นคนที่มีความรู้สึกใส่ใจผู้อื่น

นอกจากการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กเก่งหรือฉลาดมีไหวพริบแล้ว เรื่องจริยธรรมก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกัน และจริยธรรมก็มีส่วนเชื่อมโยงโดยตรงไปสู่สมองของเด็กๆ พ่อแม่ต้องปลูกฝังเรื่องจริยธรรม และทำเป็นตัวอย่างให้ลูกตั้งแต่เล็กๆ โดยเฉพาะในช่วงอายุ 10 ปีแรกของชีวิต อย่าคิดว่ารอให้ลูกโต หรือรอให้ครูสอน ที่สำคัญเรื่องจริยธรรมไม่ใช่แค่การสอนให้ลูกรู้จักสวัสดี ขอบคุณ หรือเคารพผู้ใหญ่ เพราะเรื่องจริยธรรมนั้นยังมีอีกมากมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่า หากบ้านเมืองไหน หรือองค์กรใดๆ ที่มีผู้นำขาดคุณธรรมจริยธรรม ก็จะสร้างปัญหาและนำความขัดแย้งมาสู่สังคมนั้นๆ ได้

เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรต้องเริ่มปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับลูกตั้งแต่เด็ก เริ่มจากการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ให้เด็กจับต้องได้ด้วยเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว สอนให้ลูกรับผิดชอบตัวเองในกิจวัตรประจำวัน และรู้จักหน้าที่ของตนเอง ซึ่งจริยธรรมสามารถปลูกฝังให้ลูกได้ตั้งแต่แรกเกิด แต่ไม่ใช่ด้วยการพูดสั่งสอนเพราะเด็กยังไม่รู้เรื่อง แต่เด็กจะซึมซับจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน จากการกระทำของพ่อแม่ เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี

อ่านต่อ >> แนวทางปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้ลูกตั้งแต่เล็ก” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up