ผักผลไม้ที่มีสารตกค้างมากที่สุด

สำรวจล่าสุดเผยรายชื่อ ผักผลไม้ที่มีสารตกค้างมากที่สุด ปี 2559

Alternative Textaccount_circle
event
ผักผลไม้ที่มีสารตกค้างมากที่สุด
ผักผลไม้ที่มีสารตกค้างมากที่สุด

คนเป็นพ่อเป็นแม่คงจะเจ็บปวดไม่ใช่น้อยถ้าทราบว่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ที่ให้ลูกน้อยรับประทานมีมากแค่ไหน โดยเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ Thai-PAN ได้ทำการสำรวจครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 พบ ผักผลไม้ที่สารพิษตกค้างเกินมาตรฐานกว่า 50% พร้อมเผยรายชื่อ ผักผลไม้ที่มีสารตกค้างมากที่สุด ที่ร้ายกว่านั้นคือการพบสารต้องห้ามถูกนำกลับมาใช้อีกถึง 6 ชนิด

ผักผลไม้ในห้างและผักที่ได้การรับรอง ไม่ได้ปลอดภัยไปกว่าผักในตลาด

Thai-PAN ได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างผัก-ผลไม้ที่นิยมบริโภค 16 ชนิด รวม 158 ตัวอย่าง ได้แก่ พริกแดง กะเพรา ถั่วฝักยาว คะน้า ผักบุ้ง ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี แตงกวา มะเขือเปราะ และมะเขือเทศ และผลไม้ 6 ชนิด ได้แก่ ส้มสายน้ำผึ้ง มะละกอ แตงโม แคนตาลูป ฝรั่ง และแก้วมังกร รวมทั้งสิ้น 158 ตัวอย่าง จากห้างโมเดิร์นเทรด 3 ห้างหลัก ได้แก่ บิ๊กซี แมคโคร เทสโก้โลตัส และตลาดค้าส่ง 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดไท ตลาดปฐมมงคล จ.นครปฐม และตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี

จากการสำรวจพบว่าผักผลไม้จากห้างค้าปลีก และที่ได้รับฉลาก Q ซึ่งผักที่ได้รับตรารับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกลุ่มที่มีปัญหาหนัก พบสารพิษตกค้างมากกว่าผักผลไม้จากตลาดค้าส่ง ทั้งที่ผู้บริโภคต้องจ่ายในราคาแพงกว่าหลายเท่าตัว

ผักผลไม้สารพิษตกค้างมากที่สุด

โดยแหล่งจำหน่ายที่พบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานมากที่สุดคือผักและผลไม้จากห้างโมเดิร์นเทรด เจอตกค้างมากสุดถึง 70.2% โดยเทสโก้โลตัสพบไม่ปลอดภัย 12 จาก 16 ตัวอย่าง รองลงมา ได้แก่ แมคโคร 11 จาก 16 ตัวอย่าง บิ๊กซี 10 จาก 15 ตัวอย่าง ส่วนตลาดค้าส่งพบตกค้างเกินมาตรฐาน 54.2% โดยตลาดไทพบ 10 จาก 16 ตัวอย่าง ตลาดปฐมมงคล 9 จาก 16 ตัวอย่าง และตลาดศรีเมือง 7 จาก 16 ตัวอย่าง

ผลการตรวจผักที่ได้รับตรารับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบสารพิษตกค้างเป็นจำนวนมากเช่นกัน โดยฉลากสินค้า Q พบการตกค้างเกินมาตรฐาน 16 จาก 26 ตัวอย่าง หรือ 61.5% ซึ่งสูงกว่าการตรวจพบในการสำรวจเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา (57%) ส่วนผักผลไม้ที่ติดฉลากว่าเป็นสินค้าปลอดภัยโดยไม่มีตรารับรองมาตรฐานพบเกินมาตรฐาน 5 จาก 10 ตัวอย่าง

สารพิษตกค้างในผักผลไม้

ด้านผักและผลไม้ที่มีตรารับรอง Organic Thailand ซึ่งกำกับดูแลโดย มกอช. (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 2 จาก 10 ตัวอย่าง ส่วนตรารับรองอินทรีย์อื่นพบใกล้เคียงกัน คือพบ 2 จาก 9 ตัวอย่าง ในขณะที่สินค้าที่ระบุว่าเป็นผักและผลไม้อินทรีย์ที่ขายในห้างต่างๆ ซึ่งไม่แสดงตรารับรองมาตรฐานนั้น พบสารพิษตกค้างเกินค่า MRL จำนวน 4 ตัวอย่างจากจำนวนที่สุ่มตรวจ 8 ตัวอย่าง

ผักผลไม้ที่มีสารตกค้างมากที่สุด

ส้ม (สายน้ำผึ้ง) – คะน้า ครองแชมป์ ผักผลไม้ที่มีสารตกค้างมากที่สุด

สำหรับผักที่พบสารพิษตกค้างเกินค่า MRL มากที่สุด คือ คะน้า 10 จาก 11 ตัวอย่าง ลำดับรองลงมา ได้แก่ พริกแดง 9 จาก 12 ตัวอย่าง ถั่วฝักยาวและกะเพรา 8 จาก 12 ตัวอย่าง ผักบุ้ง 7 จาก 12 ตัวอย่าง มะเขือเปราะ 6 จาก 11 ตัวอย่าง แตงกวา 5 จาก 11 ตัวอย่าง มะเขือเทศ 3 จาก 11 ตัวอย่าง ในขณะที่กะหล่ำปลีและผักกาดขาวปลีพบน้อยที่สุดเพียง 2 จาก 11 และ 12 ตัวอย่างตามลำดับ

พบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต้องห้าม 6 ชนิด

สารพิษตกค้างที่พบทั้งหมดในการเก็บตัวอย่างครั้งนี้มี 68 ชนิด สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการใช้กำจัดศัตรูพืชออกได้เป็น 3 ประเภท คือ สารกำจัดไร (acaricide) ที่เป็นสารดูดซึม พบ 6 ชนิด สารกำจัดแมลง (insecticide) พบ 39 ชนิด และสารป้องกันและกำจัดโรคพืช (fungicide) พบ 23 ชนิด

ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่น่าตระหนกคือการพบว่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตามรายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งยกเลิกการใช้แล้ว ได้แก่ ไดโครโตฟอส เอ็นโดซัลแฟน เมทามิโดฟอส และโมโนโครโตฟอส รวมทั้งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่กรมวิชาการเกษตรไม่อนุญาตทะเบียน 2 ชนิด คือ คาร์โบฟูราน และเมโทมิล ตกค้างอยู่ในผลผลิตรวม 29 จาก 158 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 18.4% โดยเฉพาะเมทามิโดฟอสที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยพบแต่กลับมาพบในครั้งนี้

จึงเป็นเรื่องน่ากังวลหากเราได้เรารับสารเคมีต่างๆ ที่ตกค้างในผัก-ผลไม้เป็นเวลานาน ซึ่งทางการแพทย์ได้ระบุแล้วว่ามีผลนำไปสู่โรคมะเร็ง มีผลต่อระบบประสาท และกระทบถึงทารกในครรภ์ด้วย

(อ่านเพิ่มเติม เตือน!! ผักดิบ 9 อย่าง กินมากไปอาจได้โทษ พร้อมวิธีลวกผักให้เขียวกรอบน่ากิน)

โดยก่อนหน้านี้ Thai-PAN ได้เผยผลสำรวจสารพิษตกค้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 พบพริกแดง และส้มสายน้ำผึ้งครองแชมป์ ผักผลไม้ที่มีสารตกค้างมากที่สุด

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านเพิ่มเติม ผลสำรวจครั้งที่ 1 และวิธีล้างผักลดสารตกค้างได้มากที่สุด คลิกหน้าถัดไป

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up