7 วันอันตรายปีใหม่

4 เรื่องพ่อแม่ต้องระวัง 7 วันอันตรายปีใหม่ ลูกต้องปลอดภัย

event
7 วันอันตรายปีใหม่
7 วันอันตรายปีใหม่

7 วันอันตรายปีใหม่ ปี 2563 นี้ มาช่วยกันดูแลชีวิตลูกน้อยให้ปลอดภัยกับ 4 เรื่องที่พ่อแม่ไม่ควรละเลย จะมีเรื่องใดบ้างที่เสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตของลูกน้อยในช่วง 7 วันอันตรายนี้ไปดูกัน

4 เรื่องพ่อแม่ต้องระวัง 7 วันอันตรายปีใหม่
ลูกต้องปลอดภัย!!

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวว่า ช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ ปี 2562 ที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. – 3 ม.ค.) ภัยทางถนน ทำให้เด็กอายุ 1 – 17 ปี ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงมากที่สุด รองมาคือเรื่องความรุนแรง และการจมน้ำ

7 วันอันตรายปีใหม่

สำหรับภัยทางถนน นอกจากอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับ หรือขับรถเร็วเกินกำหนดแล้ว ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือ รถจักรยานยนตร์ และรองลงมาคือ รถกระบะ ซึ่งปัญหาจากรถจักรยานยนตร์ ที่เกิดขึ้นได้กับเด็ก (อายุไม่ถึง 18 ปี) ที่พบได้ในช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ ล้วนแล้วแต่เป็นความรับผิดชอบที่ครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานความปลอดภัย มักร่วมกันละเลย ได้แก่

  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ขับขี่ก่อนวัย

>> ปัญหาการขับขี่ก่อนวัย คือขับขี่ก่อนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย แต่ทุกหน่วยงานต่างก็ยอมรับว่าไม่สามารถควบคุมได้ เพราะพ่อแม่และครอบครัวมีความจำเป็นให้เด็กต้องใช้ (โดยเฉพาะเด็กที่อยู่กับปู่ย่าตายายที่ต่างจังหวัด เนื่องจากต้องหัดขี่ให้เป็นตั้งแต่เด็กเพื่อที่จะได้ช่วยไปซื้อของหรือทำธุระให้)

7 วันอันตรายปีใหม่

  • ขับรถจักรยานยนตร์เร็ว / ไม่สวมหมวกนิรภัย

>> ในเรื่องของการขับขี่เร็วมาจากการได้ขับขี่ก่อนวัยและไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากินจนเมาทำให้เกิดความคึกคะนอง ซึ่งก็ไม่ได้ใส่หมวกนิรภัย หรือการเดินทางในระยะใกล้ในชุมชนซึ่งพ่อแม่มักเอาลูกน้อยนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปด้วยโดยไม่ได้ใส่หมวกนิรภัยให้

โดยเส้นทางสายรองในชุมชนมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุด รวมไปถึงมักเกิดเหตุบริเวณที่มีงานรื่นเริงและมีการเมาแล้วขับ ซึ่งแม้ว่าในปี 62 สถิติเมาแล้วขับจะลดลง แต่ปัจจุบันกลับพบกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีที่มีการเตรวจพบแอลกอฮอล์มากขึ้น

 

อ่านต่อ >> “ภัยอันตรายที่มักเกิดขึ้นกับลูกน้อยช่วงปีใหม่
(พ่อแม่มักละเลย)” >> คลิกหน้า 

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up