โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ

โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ เช็กน้ำหนักส่วนสูง ความสมส่วนของลูก

event
โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ
โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ

หากคุณพ่อคุณแม่อยากรู้ว่า ลูกของเรา อายุ ณ ตอนนี้มีน้ำหนักกับส่วนสูงเท่านี้ ลูกมีร่างกายหรือภาวะโภชนาการที่สมส่วนหรือไม่ อ้วน หรือผอมเกินไปหรือเปล่า สามารถตรวจเช็กได้จาก โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ นี้ได้เลยค่ะ

เช็กเลย! ลูกสมส่วนตามเกณฑ์หรือไม่? ด้วย โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ

โภชนาการสำหรับเด็ก   

โภชนาการเป็นสิ่งสำคัญในลูกน้อยมาก โภชนาการที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมพัฒนาการของลูก เพราะหากมีสิ่งใดมาทำให้การเจริญเติบโตต้องชะงักไป จะเป็นผลเสียต่อลูกน้อยเป็นอย่างมาก อาจทำให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพด้อยไปได้ เพราะการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ครบทั้ง 5 หมู่ จะทำให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก มีระดับสติปัญญาไม่ดีเท่าที่ควร และเจ็บป่วยบ่อย ลูกจึงควรได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างเพียงพอกับความต้องการของร่างกายตั้งแต่เด็กๆ

ยิ่งลูกในวัยอนุบาล มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งร่างกายและสมอง โดยเฉพาะพัฒนาการทางสมองในช่วง 3 ขวบปีแรก การให้เด็กได้รับอาหารที่เหมาะสม มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนเพียงพอ จึงเป็นการวางรากฐานชีวิตที่ดีสำหรับเด็กทั้งปัจจุบันและอนาคต

ปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ

ปัจจัยในการเจริญเติบโตของลูกน้อย

การเติบโตของลูกน้อยมีปัจจัยหลายด้าน ทั้งด้านพันธุกรรม ฮอร์โมน ภาวะโภชนาการ โรคทางกาย และสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดู ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถตรวจสอบการเจริญเติบโตของลูกน้อยได้โดยวัดความยาวหรือส่วนสูง น้ำหนัก และวัดเส้นรอบศีรษะ ร่วมกับการดูขนาดของกระหม่อม ขนาดเส้นรอบอกและการขึ้นของฟัน

และสำหรับลูก ๆ แล้วโภชนาการดีที่ดี ควรต้องมีอายุ ส่วนสูง น้ำหนักที่สมดุลและอยู่ในระดับปกติของกราฟวัดการเจริญเติบโต รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยเฝ้าสังเกตความร่าเริง สดใส ภาวะไม่เจ็บป่วยบ่อย หรือการทุเลาจากภาวะป่วยทั่วไปเช่นอาการหวัด หรือภาวะท้องเสีย การเสริมความเจริญเติบโตด้วยอาหารทำให้เด็กด้วยอาหารให้เพียงพอ

ซึ่งการให้อาหารเกินความต้องการของร่างกายไม่เป็นผลดี หรือการให้ดื่มนมเกินปริมาณจะทำให้เกิดภาวะอ้วน ผลไม้รสหวานจัดก็ส่งผลให้เกิดภาวะอ้วน ดังนั้นลูก ๆ ควรได้รับอาหารที่คุณพ่อคุณแม่จัดให้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ จึงเรียกได้ว่าเป็นสุขโภชนาการ

ทั้งนี้การที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการทราบภาวะโภชนาการในตัวลูกน้อยว่าอยู่ในเกณฑ์อะไร สมส่วน หรือ อ้วน ผอม เกินไป ก็สามารถเช็กเองได้จากการนำน้ำหนักและส่วนสูงสูงของลูกมาเปิดเทียบกับตารางภาวะทางโภชนาการ (จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ที่ได้ตอนฝากครรภ์ เล่มสีชมพู) แต่อาจทำให้เสียเวลา ทาง Amarin Baby & Kids จึงขอแนะนำโปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เพียงกรอกข้อมูลครบเรียบร้อย โปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลของลูกน้อยออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน

อ่านต่อ >> “เช็กโภชนาการลูกน้อย ด้วยโปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ” คลิกหน้า 2


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thaihealth.or.th

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up