ขนมเปี๊ยะ

พ่อแม่ระวัง! ลูกน้อยกินขนมเปี๊ยะมีสารกันบูด

Alternative Textaccount_circle
event
ขนมเปี๊ยะ
ขนมเปี๊ยะ

เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา น.ส.มลฤดี โพธิ์อินทร์ นักวิชาการด้านอาหาร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้แถลงข่าว เกี่ยวกับการทดสอบสารกันบูดในขนมเปี๊ยะ โดยสุ่มทดสอบขนมเปี๊ยะจำนวน 13 ตัวอย่าง พบว่ามีเพียง 1 ตัวอย่างเท่านั้น ที่ไม่มีการปนเปื้อนของสารกันบูด

ส่วนที่เหลืออีก 12 ตัวอย่างพบสารกันบูดทั้งหมด และมี 3 ตัวอย่างที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพราะแจ้งบนฉลากว่าไม่ใส่สารกันบูด

ขนมเปี๊ยะ
เครดิตภาพ: มติชน

ตามกฎหมายแล้ว จะอนุญาตให้ใช้สารกันบูดได้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม ซึ่งพบว่าขนมเปี๊ยะที่นำมาทำการทดสอบ มีปริมาณของสารกันบูดอยู่ระหว่าง 12.85 – 58.77 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือเฉลี่ย 20.47 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งพบน้อยมาก และไม่เกินมาตรฐาน

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “พ่อแม่ระวัง! ลูกน้อยกินขนมเปี๊ยะมีสารกันบูด” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up