ส่งนมแม่ฟรี

ส่งนมแม่ฟรี! บขส. ให้แม่ส่งนมฟรี ตลอดปี 2561

ส่งนมแม่ฟรี
ส่งนมแม่ฟรี

ส่งนมแม่ฟรี !!! อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ทางบขส. ได้สานต่อโครงการ “บขส.ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก” กับการให้บริการส่งนมแม่แช่แข็งฟรีทั่วประเทศ ตลอดปี 2561

เพราะอย่างที่ทุกคนรู้กัน “นมแม่” เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ซึ่งองค์การอนามัยโลก องค์การยูนิเซฟ และสมาคมกุมารแพทย์ทั่วโลก ได้แนะนำให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพียงอย่างเดียว เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน หลังจากนั้นให้เริ่มป้อนอาหารเสริมตามวัย ร่วมกับนมแม่ต่อไปอีกจนเด็กครบอายุ 1 ปี และต่อจากนั้นคุณแม่ก็สามารถให้นมแม่ได้อีกตามความต้องการของแม่ เนื่องจากหลักฐานสนับสนุนผลดีของนมแม่

ลูกกินนมแม่

การเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และยังคงให้กินนมแม่ตามข้อแนะนำดังกล่าว เป็นเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขของแต่ละประเทศ และมีการทำแผนให้มีการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจัง

ข้อมูลของประเทศไทย มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ได้มีการสำรวจ

  • เด็กอายุ 1 ปี ถึง 1 ปี 11 เดือน ที่กินนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนหลังเกิด มีเพียง 1%

  • โดยสัดส่วนของเด็กที่อาศัยนอกเขตเทศบาลกินนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน สูงกว่าเด็กที่อยู่ในเขตเทศบาลเล็กน้อย ( 2% และ 6.9% ตามลำดับ)

  • เด็กที่อาศัยในภาคใต้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนในสัดส่วนที่สูงกว่า ( 7%) ภาคอื่น

  • ยกเว้นกรุงเทพมหานคร พบสัดส่วนของเด็กกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนสูงสุด (8%)

อ่านต่อ >> “รายละเอียด บขส. ให้ ส่งนมแม่ฟรี ! ตลอดปี 2561” คลิกหน้า 2


ขอบคุณข้อมูลจาก : haamor.com

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up