บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic)

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก
บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) ศูนย์สุขภาพครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย เปิดบ้านเฟอร์ทิลิตี้ คลินิก (Fertility Clinic) หรือคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก

 

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ชี้ คนไทยมีลูกน้อยลง-ช้าลง เพิ่มความเสี่ยงต่อทั้งมารดาและทารก

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) ศูนย์สุขภาพครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย เปิดบ้านเฟอร์ทิลิตี้ คลินิก (Fertility Clinic) หรือคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก ชี้แจงคนไทยมีลูกลดลงและช้าลงกว่าในอดีตเป็นลำดับต้นๆ ของเอเชีย การวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตรในอนาคตจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคู่สามีภรรยา โดยนายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี ผู้อำนวยการคลินิก เปิดเผยถึงภาพรวมและความสำคัญในการวางแผนการมีบุตร ผ่านประสบการณ์กว่า 25 ปี พร้อมแชร์เทรนด์และเทคโนโลยีการรักษาภาวะมีบุตรยากในอนาคต ตอกย้ำความสามารถและความพร้อมในการรองรับการวางแผนมีบุตรของครอบครัวไทย

นายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี ผู้อำนวยการคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก ที่บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก  ได้กล่าวถึงภาพรวมของการมีบุตรในครอบครัวไทย ว่า “ปัจจุบัน คนไทยมีบุตรน้อยลงและช้าลง จากเดิมครอบครัวไทยจะมีบุตรเฉลี่ย 4-6 คน ตอนนี้กลับมีอัตราเฉลี่ยการมีบุตรประมาณ 1.5 คนต่อครอบครัว หลายครอบครัวมีบุตรเพียงคนเดียว หรือบางครอบครัวไม่มีบุตรเลย การมีบุตรเพียงหนึ่งคนหรือไม่มีบุตรเลยอาจเกิดจากความตั้งใจ แต่หลายคู่ที่ไม่ได้ตั้งใจและมาพบภายหลังว่าประสบปัญหามีบุตรยากเพราะอายุที่เพิ่มมากขึ้น เป็นที่น่าเสียดายเพราะไม่ตระหนักว่าช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการมีบุตรควรเป็นช่วงใด ซึ่งการมีบุตรเมื่ออายุมากนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อทั้งมารดาและทารก”

โดยนายแพทย์พูลศักดิ์ ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญในการวางแผนมีบุตรว่า “ครอบครัวไทยยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลระหว่างเรื่องหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว การวางแผนสร้างครอบครัวจึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการวางแผนการเงินหรือหน้าที่การงาน ดังนั้นการทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์ของตนเองจะช่วยในการวางแผนให้ชีวิตคู่มีความสุขและสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและนวัตกรรมทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้การวางแผนเรื่องการมีบุตรในอนาคตทำได้ดีขึ้นมากกว่าในอดีต และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูง โดยเฉพาะคุณผู้หญิงมีทางเลือกมากขึ้นที่จะมีบุตรที่สมบูรณ์แข็งแรงในช่วงเวลาที่ตนเองพร้อมและต้องการ มีอิสระในการวางแผนใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น”

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

ทางด้าน ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต ที่ปรึกษาทางด้านพันธุศาสตร์และนักวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติได้กล่าวเสริมว่า “ด้วยเทคโนโลยีการตรวจในระดับดีเอ็นเอทั้งจีโนมในปัจจุบันทำให้เราสามารถตรวจกรองหาความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ในคู่สมรสเพื่อการวางแผนการตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรมก่อนการฝังตัว (Preimplantation Genetic Diagnosis) ได้อย่างเหมาะสมและจำเพาะเจาะจงของคู่สมรสแต่ละรายไป นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีในการตรวจคัดกรองความผิดปกติในระดับโครโมโซมของตัวอ่อนด้วยการตรวจ Next Generation Sequencing ซึ่งจะทำให้เรามีความมั่นใจยิ่งขึ้นในด้านผลสำเร็จของการรักษาภาวะมีบุตรยากและการคัดเลือกตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงสูงสุด”

พร้อมกันนี้นายแพทย์พูลศักดิ์ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายถึงสามปัจจัยสู่การประสบความสำเร็จในการรักษาภาวะมีบุตรยาก ว่า “หัวใจหลักสามประการของความสำเร็จในการรักษาภาวะมีบุตรยาก คือ หนึ่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากที่มากด้วยประสบการณ์ มีความรอบรู้ด้านสูติศาสตร์ สอง ทีมนักวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงตัวอ่อน และ สาม ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนที่มีมาตรฐาน พร้อมด้วยเทคโนโลยีในการเลี้ยงตัวอ่อนที่ทันสมัย”

คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก (Fertility Clinic) เป็นอีกหนึ่งคลินิกเฉพาะทางของบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ที่ได้จัดเตรียมไว้รองรับคู่สามีภรรยาที่ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากและช่วยวางแผนเตรียมความพร้อมเรื่องการสร้างครอบครัวในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มที่จะประสบกับปัญหาภาวะมีบุตรยากที่สูงขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยให้บริการด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากภายใต้หลักการ 3Ps ประกอบด้วย Prevention เน้นการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภาวะมีบุตรยาก ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาและทารกในอนาคต สอง Personalization ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้การดูแลเหมาะสมกับคู่สมรสแต่ละคู่ เข้าใจความต้องการและบริบทการใช้ชีวิตและการสร้างครอบครัวที่แตกต่างกันไปในแต่ละคู่ และสาม Precision ใช้การตรวจวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้กระบวนการดูแลเป็นไปอย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อน

BDMS Wellness Clinic ตั้งอยู่ที่ 2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02 826 9999

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up