ภัยสุขภาพ ปี 2560

เตือนพ่อแม่ระวัง 4 โรคติดต่อ 2 ภัยสุขภาพ ปี 60

event
ภัยสุขภาพ ปี 2560
ภัยสุขภาพ ปี 2560

3.โรคมือ เท้า ปาก

จากข้อมูลในปี 2559 พบผู้ป่วย 75,796 คน เสียชีวิต 3 คน โดยผู้เสียชีวิตเป็นเด็กเล็ก อายุ 9 เดือน – 5 ขวบ และผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก ซึ่งพบบ่อยในช่วงฤดูฝน และแพร่ระบาดแบบปีเว้นปี คาดว่าในปี 2560 จะมีผู้ป่วย 42,000 คน โรคนี้สามารถติดต่อกันได้ทางน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผล และอุจจาระ

ภัยสุขภาพ ปี 2560จึงอยากฝากเตือนให้คุณพ่อ คุณแม่ ป้องกันลูกน้อย ด้วยการรักษาความสะอาดของร่างกาย หมั่นล้างมือบ่อยๆ และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน ถ้าลูกน้อยป่วยเป็นโรคนี้ ให้แยกออกจากเด็กคนอื่นๆ และพักรักษาตัวจนกว่าจะหายค่อยไปโรงเรียน

4.โรคเมลิออยโดสิส

จากข้อมูลในปี 2559 พบผู้ป่วย 3,171 คน เสียชีวิต 6 คน และพบมากในช่วงฤดูฝนของทุกปี คาดว่าในปี 2560 จะมีผู้ป่วย 3,000 คน โรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อจากการสัมผัสดิน หรือน้ำที่ปนเปื้อน อาจเข้ามาทางบาดแผล จากการสำลัก หรือกลืนน้ำ หรือหายใจเอาละอองเข้าไป

อาการนั้นมีตั้งแต่ ไม่มีอาการเลย หรือมีจุดที่ปอดแต่ไม่แสดงอาการ ไปจนถึงมีฝีที่ผิวหนัง ฝีที่อวัยวะภายใน เนื้อเยื่อปอดอักเสบตาย หรือติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิต

ภัยสุขภาพ ปี 2560

จึงอยากฝากเตือนให้คุณพ่อ คุณแม่ระวัง โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน และคนที่มีบาดแผล ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสดิน หรือน้ำที่ไม่สะอาด เช่น แหล่งน้ำท่วม หรือมีน้ำขัง แหล่งชุมชน ควรให้ลูกน้อยสวมรองเท้าบู๊ท หรือถ้าจำเป็นให้รับทำความสะอาดทันที

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “ระวัง! 2 ภัยอันตรายต่อสุขภาพ” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up