ภัยสุขภาพ ปี 2560

เตือนพ่อแม่ระวัง 4 โรคติดต่อ 2 ภัยสุขภาพ ปี 60

Alternative Textaccount_circle
event
ภัยสุขภาพ ปี 2560
ภัยสุขภาพ ปี 2560

กรมควบคุมโรค พยากรณ์ 4 โรค และ 2 ภัยสุขภาพ ปี 2560 ที่ต้องเฝ้าระวัง โดยมี 4 โรคสำคัญ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก และโรคเมลิออยโดสิส โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปีที่ผ่านมา หรือมากกว่า 300,000 คน มี 7 จังหวัดเสี่ยง

4 โรคติดต่อ 2 ภัยสุขภาพ ปี 2560

4 โรคติดต่อที่พ่อแม่ต้องระวัง!!

1.โรคไข้เลือดออก

จากข้อมูลในปี 2559 พบผู้ป่วย 57,425 คน เสียชีวิต 55 คน และช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามีผู้ป่วยน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ผู้ป่วยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 และพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กโต อายุ 7-14 ปี สำหรับในปี 2560 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 37,500 คน และมีพื้นที่เสี่ยง 36 จังหวัดทั่วประเทศ

ภัยสุขภาพ ปี 2560

จึงอยากฝากเตือนให้คุณพ่อ คุณแม่ร่วมกันกำจัดยุงลายตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า

2.โรคไข้หวัดใหญ่

จากข้อมูลในปี 2559 พบผู้ป่วย 156,943 คน เสียชีวิต 43 คน คาดว่าในปี 2560 จะมีผู้ป่วยประมาณ 320,000 คน คือเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปีที่ผ่านมา โดย 7 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ลำปาง กรุงเทพฯ ระยอง เชียงใหม่ ภูเก็ต อยุธยา และพะเยา (ประเมินจากอัตราการป่วย 3 ปีล่าสุด)

ภัยสุขภาพ ปี 2560

จึงอยากฝากเตือนให้คุณพ่อ คุณแม่ใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยสามารถทำได้ดังนี้

  • ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ หรือจาม
  • ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ
  • เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลี หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย
  • หยุด คือ เมื่อป่วย ให้หยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่ชุมชน

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “4 โรคติดต่อที่พ่อแม่ต้องระวัง!!” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up