บขส. จัดโครงการ “ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก” ให้บริการรับส่งนมแม่แช่แข็งในบรรจุภัณฑ์ทุกขนาดฟรี ขยายเวลาถึงสิ้นปี 59

event

เนื่องด้วยในเดือนสิงหาคมนี้ มีช่วงสัปดาห์ที่สำคัญของแม่กับลูกก่อนที่จะถึงวันแม่ กับสัปดาห์นมแม่โลก 1-7 สิงหาคม 2559 “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จึงจัดทำโครงการ บขส.ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูกอย่างต่อเนื่อง

>>> ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้ โดยการให้บริการรับส่งนมแม่แช่แข็งในบรรจุภัณฑ์ทุกขนาดฟรี ผ่านบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ “One day One night” ส่งเช้าถึงเย็น ส่งเย็นถึงเช้า ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถนำส่งนมแม่แช่แข็งผ่านรถบขส. ได้โดยปราศจากค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งผู้สนใจสามารถเริ่มส่งได้ทั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยผู้ใช้บริการสามารถนำส่งนมแม่แช่แข็ง พร้อมเตรียมเอกสารสำเนาใบสูติบัตรของบุตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อเป็นหลักฐานแนบในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่งานรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เขตจตุจักร หรือหมอชิต สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถ.บรมราชชนนี หรือสายใต้ สถานีเดินรถรังสิต และสถานีเดินรถทั่วประเทศ โดยให้บริการตั้งเเต่ 04.30น. -22.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th

อีกทั้งโครงการนี้ยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การเครือข่ายพันธมิตรนมแม่โลก หรือ WABA (WORLD ALILIANCE BREASTFEEDING ACTION) ที่กำหนดให้ทุก วันที่ 1-7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์นมแม่โลก รณรงค์ให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของนมแม่ อาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกน้อย ดังนี้

12705600_942449545862617_330121327010551933_n

  1. ให้ข้อมูลประชาชนเรื่องเป้าหมายของการพัฒนาที่ยังยืนในรูปแบบใหม่ อธิบายให้ทราบว่าเกี่ยวข้องกับนมแม่และการให้อาหารทารกและเด็กเล็กอย่างไร
  2. ยึดถือให้นมแม่เป็นองค์ประกอบที่เป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
  3. กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติที่หลากหลายในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับนมแม่กับการให้อาหารทารกและเด็กเล็ก
  4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนนมแม่

ช่างเป็นโครงการดีที่น่ายกย่องจริง ๆ และยังเรียกได้ว่า คำว่า “รักแท้แพ้ระยะทาง” ใช้ไม่ได้กับ “รักของแม่” และ “นมแม่”

อ่านต่อ >> วิธีแพ็คนมแม่ส่งไปให้ลูกที่ต่างจังหวัด (มีคลิป)” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up