ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี 2563

1 พ.ค. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี 2563 พร้อมคำแนะนำเรื่องรับวัคซีนช่วงโควิดระบาด

event
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี 2563
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี 2563

7 กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะแม่ท้องและเด็กเล็ก เตรียมตัว!! ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี 2563 เพื่อป้องกันอาการรุนแรงและลดการเสียชีวิต ขอรับบริการได้ที่สถานบริการของรัฐ-เอกชนใกล้บ้าน

1 พ.ค. นี้ รีบไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี 2563

สำหรับเรื่องการเข้ารับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 ฟรี กรมควบคุมโรค กล่าวว่า … โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่จะพบผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ประกอบกับช่วงนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ อาจเกิดความสับสนในการวินิจฉัยและการดูแลรักษา

ทางกรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงมีการรณรงค์เร่งให้ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2563 เร็วขึ้นจากเดิมที่เคยให้ไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี กันในเดือนมิ.ย. เปลี่ยนมาเป็น เดือน พ.ค. แทน .. นั่นก็เพื่อจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ทันต่อสถานการณ์ และป้องกันอาการรุนแรงและลดการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่

Must read >> โรคไข้หวัดใหญ่ ระบาดหนัก 3 เดือนแรก พบเด็กแรกเกิด-4 ปี ป่วยมากสุด!

ทั้งนี้สถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่ ในปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 13 เม.ย.63 มีรายงานผู้ป่วยถึง 95,994 ราย ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และมีผู้เสียชีวิต 3 ราย โดย “กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด” 3 อันดับ คือ 0-4 ปี รองลงมาคือ อายุ 10-14 ปี และ 7-9 ปี ซึ่งเป็นอายุที่อยู่ในกลุ่มวัยเรียน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดฟรี ปี 2560

 

กรมควบควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการรณรงค์เร่งให้ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2563 ในระหว่างวันที่ 1 พ.ค. ถึง 31 ส.ค.63 จำนวน 4.11 ล้านโด๊ส เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงที่หากป่วยแล้วอาจจะมีอาการรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิต โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้…

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และ สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่

  • แม่ท้อง อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  • เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
  • ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่เป็นโรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
  • ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  • ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
  • ผู้มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)

อ่านต่อ “คำแนะนำเรื่องการรับวัคซีน
ของเด็กและผู้ใหญ่ ในช่วง Covid-19
ระบาด” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up