เรียนรู้กฎหมายมรดก เพื่อทุกคนในครอบครัว

event

เมื่อมีคนในครอบครัวเสียชีวิต แล้วใครบ้างที่จะมีสิทธิได้รับมรดกจากคนๆ นั้น ซึ่งตาม กฎหมายมรดก กำหนดไว้ว่า คนที่จะได้มรดกนั้นมี 2 กรณีคือ เป็นผู้รับมรดกตามพินัยกรรม หรือได้รับมรดกโดยผลทางกฎหมาย ซึ่งมีสิทธิได้รับมรดก แม้ว่าจะไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ก็ตาม

กฎหมายมรดก

สมมติว่า นาย ก ทำพินัยกรรมยกที่ดินให้ นาย ข ซึ่งเป็นน้องชายต่างแม่ แต่ทรัพย์สินอื่นๆ นาย ก ไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ ทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของทายาทโดยชอบธรรมของ นาย ก ทันที

คุณสมบัติของทายาทโดยชอบธรรม

ทายาทโดยชอบธรรม ต้องเป็นไปโดยมาตรา 1629 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

กฎหมายมรดก1.ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส

คือบุคคลที่มีฐานะเป็นทายาทของเจ้าของมรดก ได้แก่ บุคคลที่จดทะเบียนสมรสกับเจ้าของมรดก ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ ยกเว้นคู่สมรสที่เกิดจากการสมรสซ้อน

2.ทายาทโดยธรรมประเภทญาติ

  • ผู้สืบสันดาน ได้แก่ บุตร หลาน เหลน เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้สืบสันดานที่อยู่ในขณะถึงแก่ความตาย บุตรเท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับมรดก เว้นแต่ว่าเจ้าของมรดกไม่มีมีบุตรสืบสันดาน หลานก็จะได้รับสิทธิแทน และเหลนจะได้รับมรดกก็ต่อเมื่อ ไม่มีบุตร และหลาน
  • บุตรต้องชอบด้วยกฎหมายของมารดา หรือบิดา ที่เกิดจากการรับรองบุตร หรือทะเบียนสมรส บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรนอกสมรสจะไม่มีสิทธิในการได้รับมรดก เว้นแต่ว่าบิดาจะทำให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายภายหลัง เช่น บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันหลังเด็กเกิด บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร หรือศาลพิพากษาว่าฝ่ายชายเป็นบิดา

banner300x250

  • บุตรบุญธรรม ถึงว่าเป็นผู้สืบสันดานเช่นเดียวกัน และชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของมรดก
  • บิดามารดาของเจ้าของมรดก โดยต้องเป็นผู้ที่ชอบด้วยกฎหมาย คือ จดทะเบียนสมรสกับบิดา หรือมารดาของผู้ตาย มีการจดทะเบียนเป็นบุตรของบิดา หรือมารดา แต่บิดา หรือมารดาบุญธรรมไม่มีสิทธิได้รับมรดกของบุตรซึ่งเป็นเจ้าของมรดก
  • พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือมีบิดา หรือมารดาร่วมกัน นอกจากนี้ยังมี ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา

กฎหมายมรดกอ่านต่อ “คุณสมบัติของทายาทโดยพินัยกรรม” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up