ทำสูติบัตร

เอกสารแจ้งเกิด เพื่อเตรียมทำสูติบัตรให้ลูกน้อย

event
ทำสูติบัตร
ทำสูติบัตร

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ที่เตรียมตัวกำลังจะมีลูกน้อย สิ่งที่ต้องทำหลังจากที่ลูกคลอดออกมาแล้ว คือการเตรียม เอกสารแจ้งเกิด ทำสูติบัตร ระบุตัวตนว่าเด็กคนนี้คือลูกของคุณพ่อ คุณแม่ ซึ่งเกิดในวันเวลานี้ Amarin Baby & Kids มีความรู้เรื่องการเตรียมเอกสารเพื่อทำสูติบัตรให้ลูกน้อยมาฝากกันค่ะ

เอกสารแจ้งเกิด ทำสูติบัตร

1.ถ้าลูกน้อยเกิดในโรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือสถานพยาบาลต่างๆ

  • ผู้ที่ทำคลอดจะต้องออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ให้ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำไปใช้ในการแจ้งเกิดที่เทศบาล/อำเภอ คนที่มีหน้าที่แจ้งเกิด
  • เมื่อทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ออกเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อยแล้ว ให้คุณพ่อ หรือคุณแม่ไปยื่นที่เทศบาล หรืออำเภอ
  • ระยะเวลาในการแจ้งเกิด ภายในเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกน้อยเกิด
  • สถานที่แจ้งเกิด ถ้าสถานที่ที่ลูกน้อยเกิดตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ให้แจ้งเกิดที่เขตนั้น แต่ถ้าอยู่นอกเขต ให้ไปแจ้งเกิดที่สำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่นั้น
  • หลักฐานที่ต้องแสดง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ไปแจ้ง หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ที่ทางโรงพยาบาลออกให้ และสำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อลูกน้อยเข้าไป

เอกสารแจ้งเกิด2.ถ้าลูกน้อยเกิดนอกสถานพยาบาล

  • ถ้าเกิดที่บ้าน เช่น บ้านพ่อแม่ ผู้ที่ทำหน้าที่ไปแจ้งคือ ผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านในบ้านที่ลูกน้อยเกิด หรือคุณพ่อ หรือ คุณแม่ของเด็กที่เกิด
  • ระยะเวลาในการแจ้งเกิด ภายในเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกน้อยเกิด โดยมีขั้นตอนคือ ถ้าอยู่ในเขตท้องที่ของที่ว่าการอำเภอ ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้านที่เด็กเกิด ผู้ใหญ่บ้านจะต้องรับแจ้ง และออกเอกสารเป็นใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร ๑ ตอนหน้า) ให้ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐาน
  • เมื่อได้หลักฐานมาแล้ว ให้เจ้าบ้าน คุณพ่อ หรือคุณแม่ นำหลักฐานมาแจ้งต่อนายอำเภอ ที่ว่าการอำเภออีกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบสูติบัตรให้ หรือถ้าสะดวกเดินทางไปแจ้งการเกิดที่ว่าการอำเภอโดยตรง ก็สามารถมาแจ้งโดยตรงได้เลย ไม่ต้องผ่านผู้ใหญ่บ้านก็ได้
  • ถ้าบ้านที่ลูกน้อยเกิดอยู่ในเขตท้องที่ของเทศบาล ให้ผู้แจ้งไปแจ้งการเกิดที่งานทะเบียนในเขตเทศบาลที่ลูกน้อยเกิด
  • หลักฐานที่ต้องแสดง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ไปแจ้ง ใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร ๑ ตอนหน้า) สำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อลูกน้อยเข้าไป และพยานบุคคลที่รู้เห็นการเกิดของเด็ก

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “การเตรียมเอกสารเพื่อการทำสูติบัตรให้ลูกน้อย” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up