อัลตร้าซาวด์

อัลตร้าซาวด์ มีประโยชน์มากกว่าที่คิด!

event
อัลตร้าซาวด์
อัลตร้าซาวด์

อัลตร้าซาวด์ Ultrasound คือ คลื่นเสียงความถี่สูงที่เกินกว่าหูมนุษย์จะได้ยิน (มากกว่า 20,000  เฮิซร์ต)  ในการวินิจฉัยโรคจะใช้ความถี่ประมาณ 2 – 7.5 เมกกะเฮิซร์ต โดยอาศัยหลักการทำงานของเสียง …เมื่อเปิดเครื่องอัลตร้าซาวด์ กระแสไฟฟ้าสลับที่ไหลเข้ามาภายในเครื่องจะผ่านหัวตรวจซึ่งภายในมีผลึก จะเกิดการสั่นสะเทือนและมีการปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงออกมาจากหัวตรวจ ผ่านลงสู่ผิวหนังเข้าไปยังอวัยวะภายในที่ต้องการตรวจ เมื่อเสียงกระทบเนื้อเยื่อต่างชนิดกัน ก็จะเกิดการสะท้อนและการดูดกลับของเสียงไม่เท่ากันในเวลาที่ไม่เท่ากันตามระดับความลึกของเนื้อเยื่อนั้นๆ และจะถูกแปลผลให้ปรากฏเป็นภาพบนจอ

ความแตกต่างของมิติอัลตร้าซาวด์

เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ก้าวล้ำไปอย่างมาก ทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นหน้าลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์กันเลยทีเดียวและการอัลตราซาวนด์นั้นมีมากมายหลายประเภทให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกตามความต้องการว่าอยากเห็นภาพทารกชัดแค่ไหนอยากเก็บภาพลูกแบบไหน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ในแต่ละโรงพยาบาลสมัยนี้ก็สามารถให้ได้ทุกรูปแบบ ส่วนราคาของการความทันสมัยย่อมสูงไปตามๆกัน โดยสามารถแจกแจง ได้ดังนี้คะ

อัลตราซาวนด์ แบบ 2 มิติ

อัลตราซาวนด์ 2 มิติ คุณภาพของระบบทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้ภาพที่เห็น ความกว้างและความยาว เป็นภาพตัดขวางตามแนวคลื่นเสียงความถี่สูงที่ส่งออกไป ซึ่งจะสามารถมองเห็นได้ทีละระนาบในแต่ละครั้งสูติแพทย์จะเลือกทำอัลตราซาวด์2มิติเมื่อใต้องการวินิฉัยถึงความ ผิดปกติต่างๆได้ดี ซึ่งสูติแพทย์จะนิยมใช้ภาพ 2 มิตินี้ในการตรวจเป็นมาตรฐาน แต่ภาพที่เห็นลักษณะนี้จะดูและเข้าใจได้ยากมีเพียงผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะแปลผลที่เห็นได้ คุณพ่อคุณแม่ก็มักดูไม่รู้ว่าหน้าตาลูกเป็นอย่างไร หรือดูไม่รู้ว่าตรงไหนคืออวัยวะอะไรบ้าง เห็นเป็นรูปร่างเงาๆเท่านั้น ภาพที่ได้เป็นขาวดำ ค่าใช้จ่ายถือว่าถูกสุดแล้วในการทำอัลตราซาวด์ ขึ้นอยู่กับว่าเลือกทำที่ไหน

  • โรงพยาบาลเอกชน 1,500-2,500 บาท / ครั้ง
  • คลินิก 400 -1,000 บาท/ ต่อครั้ง
  • โรงพยาบาลรัฐบาล 400 – 600 บาท / ต่อครั้ง

อัลตราซาวนด์ แบบ3 มิติ

หลักการทำงานของเครื่องอัลตราซาวนด์แบบ 3 มิติ จะมีการตรวจและอุปกรณ์ประมวลผลจะมีความซับซ้อนมากขึ้น เครื่องจะทำหน้าที่เก็บภาพ 2 มิติ คือ ความกว้างและความยาว แต่จากนั้นหัวตรวจจะถูกลากผ่านไปมาแล้วนำมาประกอบกันขึ้นสร้างเป็นภาพ 3 มิติ ส่วนการเก็บภาพมิติที่ 3 คือ ความลึกทำให้ภาพของทารกที่ปรากฏออกมาดูเหมือนจริงมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่ดูง่ายและเข้าใจมากขึ้นส่วนค่าใช้จ่ายไม่แตกต่างกันมาก เท่าๆกับ 2 มิติ

  • โรงพยาบาลเอกชน 1,500-2,500 บาท / ครั้ง
  • คลินิก 400 -1,000 บาท/ ต่อครั้ง
  • โรงพยาบาลรัฐบาล 400 – 600 บาท / ต่อครั้ง

อัลตราซาวด์ แบบ 4 มิติ

การอัลตราซาวด์แบบ 4 มิติ เป็นการนำภาพ 3 มิติ มาเรียงกัน แสดงผลเป็นภาพเคลื่อนไหว ทำให้เห็นภาพของทารกในครรภ์ในอิริยาบถต่าง ๆ เช่น การหันหน้า ยกแขน ขยับตัว ดูดนิ้วได้ สามารถมองเห็นอวัยวะภายนอกของทารกในครรภ์ได้ชัดเจนกว่าการตรวจด้วยอัลตราซาวด์ 2 มิติ เช่น ใบหน้า แขน ขา นิ้วมือ พ่อแม่จึงสามารถมองภาพได้เข้าใจมากขึ้น เห็นความผิดปกติของทารกภายนอกพื้นผิวได้ชัดเจนมากขึ้น แต่การใช้ภาพ 4 มิติจะไม่สามารถมองเห็นความผิดปกติภายในได้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการทำ อัลตราซาวด์ แบบอื่นๆ

  • โรงพยาบาลเอกชน2,500-4,000 บาท  / ครั้ง
  • คลินิก 2,500-3,000 บาท/ ต่อครั้ง
  • โรงพยาบาลรัฐบาล1000- 2000บาท / ต่อครั้ง ส่วนมากไม่มีแบบ4มิติ
  • คลิปตัวอย่าง อัลตราซาวด์ ชนิด 2 – 3 – 4 มิติ

คลิกชมคลิปจริง >> เปรียบเทียบการอัลตร้าซาวด์แบบ 2 – 3 และ 4 มิติ

พร้อมอ่านต่อ >> ประโยชน์ของการอัลตร้าซาวด์ คลิกเลย

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up