คลอดลูกง่าย

คาถาคลอดลูกง่าย แคล้วคลาดปลอดภัย…จากบทอังคุลิมาลสูตร

event
คลอดลูกง่าย
คลอดลูกง่าย

ประวัติ อังคุลิมาลปริตร (เครดิต: พรหมญาณี)

เรื่องขององคุลีมาล ผู้เป็นบุตรของปุโรหิตนามว่า อหิงสกกุมาร(อ่านว่า อะ-หิง-สะ-กะ-กุ-มาร) ได้ร่ำเรียนวิชากับอาจารย์ทิศาปาโมกข์ มีความเก่งกาจปัญญาดีจนเป็นทีอิจฉาริษยาของศิษย์ร่วมสำนัก บรรดาศิษย์เหล่านั้นได้ไปยุยงอาจารย์จนหลงเชื่อหาทางกำจัดอหิงสก โดยหลอกให้ไปฆ่าคนมาพันคนแล้วจะบอกวิชาให้ อหิงสกอยากได้วิชาก็ทำตามที่อาจารย์บอก เที่ยววิ่งไล่ฆ่าคนไปทั่ว ฆ่าแล้วก็ตัดนิ้วร้อยห้อยเป็นมาลัยสวมคอ จนเป็นที่หวาดกลัวของคนทั่วไปจนได้รับการขนานนามว่า “ องคุลิมาล “ อันหมายถึงโจรที่ตัดนิ้วนั่นเอง อหิงสกฆ่าคนได้ถึง ๙๙๙ คน ขาดอีกคนเดียวเท่านั้น

วันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องและหยั่งรู้ด้วยญาณว่าอหิงสกนี้ยังมีทางจะโปรดได้ ก็เลยเสด็จบิณฑบาตผ่านหน้าอหิงสกไป อหิงสกเห็นก็ดีใจคิดว่าจะได้ฆ่าคนที่หนึ่งพันแล้วก็ตามพระพุทธองค์ไป แต่ปรากฏว่าเดินตามวิ่งตามอย่างไรก็ไม่ทันพระพุทธองค์ จึงตะโกนร้องเรียกให้พระพุทธองค์หยุด พระองค์ตรัสว่า “เราหยุดแล้ว แต่ท่านสิยังไม่หยุด” ในที่สุดพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนพระธรรมและอหิงสกก็ได้บวชเป็นสาวกของพระองค์ แต่เนื่องจากกรรมที่ฆ่าคนไว้มาก พอไปบิณฑบาตที่ไหนคนเห็นก็กลัววิ่งหนี ทำให้พระองคุลิมาลไม่ได้ข้าวแม้แต่ทัพพีเดียว .  .  . วันหนึ่งมีหญิงท้องแก่ใกล้คลอดเห็นพระองคุลิมาล จึงวิ่งหนีไปลอดรั้วด้วยความกลัว แต่ลอดไม่ได้ ทำให้ต่อมาเกิดความยากลำบากในการคลอดลูก ท่านจึงได้อธิษฐานว่า ตนเองเกิดมาไม่เคยคิดฆ่าสัตว์โดยเจตนา ด้วยความสัตย์นี้ขอให้ความสวัสดิ์จงมีแก่ครรภ์หญิงนั้น ก็ปรากฏว่าทำให้นางคลอดลูกได้สะดวกปลอดภัย พระปริตรบทนี้ถือว่าสวดแล้วจะมีความสวัสดีและคลอดลูกง่าย นิยมสวดในพิธีมงคลสมรสด้วย

Amarin Baby & Kids ขอเป็นกำลังใจให้แม่ ๆ ใกล้คลอดทุก ๆ คนโชคดี มีความสุข การคลอดราบรื่น ปลอดภัยทั้งแม่และลูกค่ะ

อ่านบทความ

8 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสำหรับผู้มีบุตรยาก และขอให้ลูกน้อยแข็งแรงทั่วประเทศ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก แม่เหมียว ไลฟ์โค้ชจิตใต้สำนึกแม่และครอบครัว ศิษย์ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up