Safety Zone

ชวนผู้ปกครองเข้าใจ Safety Zone ของเด็กทุกช่วงวัย

Safety Zone
Safety Zone

shutterstock_265368002

9-12  ปี   วัยเด็กเริ่มโตและดูแลตัวเองได้มากขึ้น  แข็งแรงขึ้น  แยกแยะจินตนาการออกได้ แต่ยังไม่สามารถจำแนกอันตรายที่จะเกิดกับตัวเองได้  ระวังการเล่นจุดไฟ  ประทดั  ว่ายน้ำ  และภัยจากบุคคล
12-15  ปี                วัยรุ่นตอนต้น  พ่อแม่ให้อิสระเริ่มห่างจากผู้ใหญ่  มีความเสี่ยงเรื่องเพศ  เพราะฮอร์โมนเพศทำงาน ผู้ใหญ่ควสร้างความไว้วางใจให้เด็กกล้าพูด  กล้าบอกว่าไปไหนเพื่อจะได้ติดตามได้
15-18  ปี                เป็นวัยที่ดูแลตัวเองได้ แต่หากจะไปไหนตอนกลางคืนก็ต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่  เพราะฮอร์โมนเพศทำงานเต็มที่ ความเสี่ยงเรื่องเพศมีพอๆ กับวัยผู้ใหญ่

3safety

ขอบคุณข้อมูลจาก :  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up