พาลูกหาหมอฟัน

เช็คให้ดี เมื่อไรถึงควร พาลูกหาหมอฟัน

พาลูกหาหมอฟัน
พาลูกหาหมอฟัน

ผลสำรวจใน 10 ประเทศพบว่า ในบรรดาพ่อแม่ที่มีลูกอายุไม่เกิน 18 ปี มีเพียง 13 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ที่ พาลูกหาหมอฟัน ก่อนครบขวบปีแรก ซึ่งเป็นอายุแนะนำในการพาเด็กไปพบทันตแพทย์ครั้งแรก โดยแบ่งเป็นสัดส่วนของพ่อแม่ส่วนใหญ่ที่พาลูกไปพบทันตแพทย์ครั้งแรกเมื่อเด็กมีอายุ 1-3 ขวบ (24 เปอร์เซ็นต์) หรือ 4-6 ขวบ (22 เปอร์เซ็นต์) ขณะที่ 20 เปอร์เซ็นต์ไม่เคยพาลูกไปตรวจสุขภาพฟันเลย

พาลูกหาหมอฟัน

ดร. แคทเทอริน เคลล์ ประธานสมาพันธ์ทันตแพทย์โลกได้กล่าวว่า “น่าเป็นห่วงมากที่ได้รับรู้ว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้ตรวจสุขภาพฟันตามอายุที่แนะนำ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย พ่อแม่ควรพาเด็กมาพบทันตแพทย์เมื่อฟันซี่แรกเริ่มขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดฟันผุในเด็กเล็ก นอกจากนี้ โรคเกี่ยวกับช่องปากอาจส่งผลกระทบต่อทุกแง่มุมของชีวิตและมีความสัมพันธ์กับสุขภาพโดยรวม เนื่องในวันทันตสาธารณสุขโลกปีนี้ เราอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพช่องปากกับสุขภาพโดยทั่วไป และเข้าใจผลกระทบที่มีซึ่งกันและกัน การรู้วิธีรักษาสุขภาพช่องปากและสุขภาพร่างกายในทุกช่วงวัยจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

พบว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ พาลูกหาหมอฟัน ก็ต่อเมื่อลูกมีอาการปวดฟัน โดย 43 เปอร์เซ็นต์ของพ่อแม่ที่มีลูกอายุไม่เกิน 18 ปี มีการกำกับให้ลูกแปรงฟันก่อนนอนเพื่อป้องกันการเกิดโรคในช่องปาก ซึ่งเป็นข้อความสำคัญที่ FDI สื่อสารมาโดยตลอด ผลสำรวจยังระบุด้วยว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของพ่อแม่กำกับให้ลูกแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง และ 38 เปอร์เซ็นต์จำกัดอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเพื่อป้องกันโรคในช่องปาก แต่มีเพียง 26 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ทำความสะอาดฟันให้ลูกตั้งแต่ฟันซี่แรกเริ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้แนะนำให้ทุกคน ฝึกดูแลสุขภาพช่องปาก หลีกเลี่ยงปัจจัยเสียงต่าง ๆ เช่น อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลสูง ตลอดจนเข้ารับการตรวจสุขภาพฟันอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพช่องปากและสุขภาพโดยรวมในทุกช่วงวัย พ่อแม่ควรเริ่มทำความสะอาดฟันให้ลูกก่อนนอนตั้งแต่ฟันซี่แรกเริ่มขึ้น รวมถึงกำกับให้ลูกแปรงฟันวันละ 2 ครั้งโดยใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เพียงเล็กน้อย และพาลูกไปพบทันตแพทย์เป็นประจำตั้งแต่ก่อนอายุครบ 1 ขวบ

keyboard_arrow_up