Daddy Talks | EP.57 | ชวนลูกปลูกต้นไม้

ชวนลูกปลูกต้นไม้

 

ชวนลูกปลูกต้นไม้กัน เพราะ นอกจากจะช่วยลดโลกร้อนได้แล้ว ยังเพิ่มประสบการณ์การปลูต้นไม้ให้ลูกอีกด้วย ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการปลูกต้นไม้ “ครั้งแรก” ในชีวิตของ วิลเบิร์ต

มาติดตามชมความน่ารัก และเก่งกาจของเด็กสองภาษาวัยสองขวบ พร้อมคำศัพท์น่ารู้มากมายเกี่ยวกับปลูกต้นไม้

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อลูกฉลาด ดี และมีสุข ได้ที่
– https://www.amarinbabyandkids.com/
– FB : AmarinBabyAndKids
– Line : @amarinbabyandkids

คลิปทั้งหมด

keyboard_arrow_up