Daddy Talks | EP.23 | Check in ห้องพักโรงแรม

Check in ห้องพักโรงแรม

 

มาทำให้ปิดเทอมนี้สนุกยิ่งขึ้น กับการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษในโรงแรม ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้ช่วงเวลาพักผ่อนในโรงแรม สอนให้ลูกได้เรียนรู้กับส่วนต่าง ๆ ของโรงแรม กฎ กติกา มารยาท และการใช้ชีวิตในโรงแรมด้วยภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ ไปด้วยกัน

อ.คริส จะมีเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษแสนสนุก ไว้ให้คุณพ่อคุณแม่นำไปสอนลูกน้อยอะไรบ้าง ตามมาดู อ. คริส กับน้องวิน กับรายการ Kids Talk ช่วง Daddy Talks ตอน “Check in ห้องพักโรงแรม” กันเลยค่า

– Website : https://www.amarinbabyandkids.com/
– FB : AmarinBabyAndKids
– Line : @amarinbabyandkids

คลิปทั้งหมด

keyboard_arrow_up