เนื้องอกมดลูก

เนื้องอกมดลูก พบบ่อย ผู้หญิง 1 ใน 4 ต้องเป็น!

Alternative Textaccount_circle
event
เนื้องอกมดลูก
เนื้องอกมดลูก

สัญญาณอันตราย เนื้องอกมดลูก และอาการที่พบบ่อย

หากคุณแม่มีอาการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ควรรีบไปปรึกษาแพทย์

  1. ปวดประจำเดือนมากกว่าปกติ หรือปวดรุนแรงขึ้นทุกเดือน ถึงขนาดต้องกินยา
  2. มีประจำเดือนออกมาก หรือมีเลือดออกทางช่องคลอดกะปริดกะปรอยนานเกิน 1 สัปดาห์
  3. มีอาการปวดหน่วง ๆ ที่ท้องน้อย หรือปวดหลังส่วนล่างแบบเรื้อรัง
  4. มีอาการปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ เพราะเนื้องอกบางชนิดไปอยู่ที่ตรงปากมดลูก
  5. ท้องผูกเรื้อรัง หากเนื้องอกกดบริเวณทวารหนัก
  6. ปัสสาวะบ่อยแต่ออกไม่มาก กะปริดกะปรอย หรือปัสสาวะขัด จากการกดเบียดของมดลูกที่โตขึ้น
  7. คลำพบก้อนที่ท้องน้อย หรือท้องโตคล้ายคนท้อง โดยไม่มีอาการผิดปกติอื่น ๆ ร่วมด้วย

ถ้าแพทย์ตรวจพบว่า เป็นเนื้องอกมดลูก ควรได้รับการรักษาตามที่แพทย์แนะนำ

การรักษา

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุของผู้ป่วย  ขนาดของเนื้องอก  ความต้องการมีบุตร  อาการหรือภาวะแทรกซ้อน และสภาพของผู้ป่วย

ในกรณีที่ก้อนเนื้องอกไม่โตมาก และไม่มีอาการผิดปกติ  อาจไม่ต้องให้การรักษาใด ๆ เพียงแต่คอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของขนาดเนื้องอก โดยเฉพาะในผู้หญิงที่อายุใกล้หมดระดู  เพราะหลังจากหมดระดูก้อนเนื้องอกจะมีขนาดเล็กลง

ส่วนผู้ที่มีเนื้องอกขนาดโต  หรือมีอาการผิดปกติอันเนื่องจากก้อนเนื้องอก โดยส่วนมากแพทย์จะให้การรักษาด้วยการผ่าตัดเอามดลูกทิ้ง หรือเพียงแต่เลาะเอาก้อนเนื้องอกออกก็พอ แต่ทั้งนี้จะได้รับการรักษาด้วยวิธีใดขึ้นกับขนาดของก้อน ความต้องการมีบุตรและอายุของผู้ป่วย ในการผ่าตัดอาจใช้วิธีผ่าตัดทางหน้าท้องหรือการผ่าตัดผ่านทางกล้องก็ได้ ในรายที่ก้อนมีขนาดใหญ่อาจฉีดยาบางอย่างเพื่อทำให้ก้อนมีขนาดเล็กลง  เพื่อให้การผ่าตัดง่ายขึ้น  สำหรับผู้ที่ผ่าตัดเอาเฉพาะก้อนเนื้องอกออก ก้อนเนื้องอกเล็ก ๆ ที่หลงเหลืออยู่จะโตขึ้นมาใหม่ได้

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เมื่อเป็นแล้ว จะมีโอกาสตั้งครรภ์หรือไม่

เนื้องอกมดลูกมีผลต่อการตั้งครรภ์และการคลอด  พบว่าร้อยละ 25 -35 ของผู้หญิงที่มีเนื้องอกมดลูกจะพบร่วมกับภาวะมีบุตรยาก

(บทความแนะนำ รู้แล้วรีบแก้ไข! พ่อแม่ยุคใหม่ ทำไมจึง มีลูกยาก ?)

ถ้าตั้งครรภ์อาจเกิดการแท้งหรือคลอดก่อนกำหนดได้  เนื่องจากการฝังของไข่ที่ได้รับการผสมจากเชื้ออสุจิแล้วกับเยื่อบุมดลูกไม่ดี  และก้อนเนื้องอกไปขัดขวางการเจริญเติบโตของมดลูกขณะตั้งครรภ์  หรือทำให้เกิดการบีบตัวอย่างผิดปกติของมดลูก

นอกจากนี้ทารกในครรภ์อาจอยู่ในตำแหน่งหรือท่าผิดปกติ  เนื้องอกมดลูกอาจไปขัดขวางทางคลอด  ทำให้คลอดยากและอาจตกเลือดภายหลังการคลอดได้

 อ่านต่อ>> ภาวะแทรกซ้อน และการป้องกัน เนื้องอกมดลูก คลิกหน้า 3               

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up