โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา รู้ก่อนป้องกันได้ ปลอดภัยต่อสุขภาพเด็กและครอบครัว

Alternative Textaccount_circle
event
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ทุกครอบครัวจะได้รับข่าวสารเตือนให้ระวังการติดเชื้อเจ็บป่วยจากไวรัสต่างๆ ที่มีระบาดขึ้นตามฤดูกาล รวมทั้งไวรัสที่ระบาดเข้ามาจากนอกประเทศ อย่าง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ที่ทุกครอบครัวควรเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของบุตร หลาน และทุกคนในครอบครัว ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีข้อมูลจากกรมควบคุมโรคมาบอกให้ทราบกันค่ะ

 

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ไวรัสอีโบลาที่แฝงความน่ากลัวและอันตรายไว้ ใครที่ได้รับเชื้อจนป่วยเป็น โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สามารถถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณี ที่มีรายงานข่าวองค์การอนามัยโลก ให้ข้อมูลว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยคองโก (DR Congo) นั้น กรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งทาง องค์การอนามัยโลกยังไม่ได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหว่างประเทศ และยังไม่ได้ประกาศห้าม การเดินทางไปยังประเทศที่พบการระบาด ส่วนพื้นที่ที่รายงานก็อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล

ในส่วนของประเทศไทย ยังคงดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาตามระบบที่วางไว้ อย่างต่อเนื่อง และเข้มข้นทั้ง 3 ระดับ ได้แก่

1.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  

2.โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน

3.ในระดับชุมชน  โดยเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดในทุกๆ ช่องทางเข้า-ออก ทั้งที่ด่านสนามบิน ด่านท่าเรือ และด่านชายแดน และติดตามอาการจนครบ 21 วันตามมาตรฐานที่กำหนด หากมีไข้จะรับเข้าดูแลในโรงพยาบาลที่จัดเตรียมไว้ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด เพื่อให้การรักษาตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และจะติดตามอาการผู้สัมผัสทุกคน 

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำแนวทางการรักษา พร้อมทั้งจัดหาชุดพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และในพื้นที่ และสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่มีห้องแยกโรคให้สามารถดูแลผู้ป่วยโดยปฏิบัติตามแนวทางการวินิจฉัยดูแลรักษาและควบคุมป้องกันการติดเชื้อ  รวมถึงจัดทำคู่มือทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไปและการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหาการติดเชื้อไวรัสอีโบลา  ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบผู้เดินทางติดเชื้อไวรัสอีโบลา – ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

ถึงไวรัสอีโบลาจะยังไม่แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย แต่ก็ชะล่าใจไม่ได้เด็ดขาดค่ะ เพราะความร้ายแรงของโรคนี้ก็เอาเรื่องอยู่พอสมควรค่ะ  ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ทุกครอบครัวทั่วไทย เราไปทำความรู้จักกับโรคนี้ให้ดีขึ้นกันอีกสักนิด เพื่อจะได้ดูแลป้องกันรักษาสุขภาพของคนในครอบครัวไว้กันตั้งแต่เนิ่นๆ ค่ะ

อ่านต่อ ไวรัสอีโบลา กับสาเหตุของการติดโรค คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up