ตรวจสุขภาพฟรี

5 ธันวาคมนี้ ตรวจสุขภาพฟรี รำลึกถึง ร.9

event
ตรวจสุขภาพฟรี
ตรวจสุขภาพฟรี

รายการตรวจพิเศษ (จำกัดจำนวน)

1.ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย (จำนวน 60 ราย) เข้ารับบริการที่ ตึก ภปร ชั้น G

2.ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (จำนวน 90 ราย) สำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป ลงทะเบียนที่ ตึก ภปร ชั้น G และส่งตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม ที่ตึกว่องวานิช

3.ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด (จำนวน 400 ราย) สำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูง โดยต้องงดน้ำและอาหาร ที่บริเวณตึก ภปร ชั้น 1

4.ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) (200 ราย) สำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการที่ ตึก ภปร ชั้น 1

5.ตรวจวัดอาการสั่น (โรคพาร์กินสัน) จำนวน 50 ราย เข้ารับบริการที่ ตึก ภปร ชั้น 1

6.ตรวจวัดการทรงตัว (จำนวน 40 ราย) เข้ารับบริการที่ ตึก ภปร ชั้น 1

7.ตรวจคัดกรองโรคตับ (ตับอักเสบบี, ซี) (จำนวน 100 ราย) เข้ารับบริการที่ ตึก ภปร ชั้น 6

8.ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (จำนวน 100 ราย) เข้ารับบริการที่ ตึก ภปร ชั้น 6

9.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (จำนวน 150) เข้ารับบริการที่ ตึก ภปร ชั้น 7

10.บริการนวดบ่า ไหล่ (จำนวน 89 ราย) เข้ารับบริการที่ ตึก ภปร ชั้น 7

11.ตรวจหู และทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (จำนวน 150 ราย) เข้ารับการตรวจที่ ตึก ภปร ชั้น 10

12.ตรวจสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และวัดความดันลูกตา (200 ราย) รับการตรวจที่ ตึก ภปร ชั้น 11

13.ขูดหินปูน (จำนวน 60 ราย) เข้ารับการตรวจที่ ตึก ภปร ชั้น 12

ตรวจสุขภาพฟรีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการแพทย์

ตึก ภปร ชั้น G

– ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

– จำหน่ายยาสามัญประจำบ้านในราคาถูกเป็นพิเศษ จากกลุ่มงานเภสัชกรรม

ตึก ภปร ชั้น 18

เวลา 08.00 – 09.40 น. การบรรยายวิชาการ

1.เรื่อง “มะเร็งต่อมลูกหมาก” ภัยเงียบของผู้ชายสูงอายุ

2.เรื่อง “แบบทดสอบสัมภาษณ์ ความรุนแรงของโรคต่อมลูกหมากโต”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-256-4000 กด 0

เว็บไซต์: http://www.chulalongkornhospital.go.th/index.php/2015-11-05-06-25-47/2015-11-26-04-15-30/347-5-2559

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “ตรวจสุขภาพฟรีที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up