ข่มขืน

ข่มขืน ภัยมืดของสังคม กับความเสี่ยงทั้งแม่ลูก

ข่มขืน
ข่มขืน

สถานที่เสี่ยง เวลาเสี่ยง คนเสี่ยง

พ.ต.ท.โชติวิเชียร วิเชียรโชติ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยผู้หญิง เพื่อเป็นการป้องกันภัย กล่าวว่า การป้องกันภัยสำหรับผู้หญิงนั้น มีหลักการเพียง 3 ข้อ ดังนี้

1.สถานที่เสี่ยงข่มขืน

สถานที่เปลี่ยว ไม่มีผู้คนเข้าออก หรือเข้าออกได้เพียงทางเดียว รวมทั้งห้องที่มิดชิด และอาจถูกปิดล็อกได้ง่าย หรือแม้กระทั่งห้องของเพื่อนผู้ชาย ก็ไม่อาจปลอดภัยกับคุณแม่ และลูกน้อย รวมไปถึงสถานเริงรมย์ต่างๆ ที่มีทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะตัวคุณแม่ หรือลูกน้อยอาจถูกหยอดยา หรือมอมเหล้า

2.เวลาเสี่ยงข่มขืน

จากสถิติพบว่า คดีอาชญากรรมนั้น มักจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืน มากกว่าเวลากลางวัน แต่ก็ใช่ว่าช่วงเวลากลางวันจะปลอดภัยเสมอไป ถ้าอยู่ในบริเวณที่ปลอดผู้คน และอยู่กันเพียงลำพังก็อาจเกิดความเสี่ยงได้เช่นเดียวกัน

3.บุคคลเสี่ยงข่มขืน

บุคคลที่อยู่ใกล้ตัว ที่เรามีปฏิสัมพันธ์อยู่ด้วย อาจเป็นได้ทั้งคนแปลกหน้า และคนใกล้ชิด ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ก็ไม่ควรที่จะอยู่ใกล้ โดยเฉพาะคนที่เป็นบุคคลวิกลจริต เช่น คนที่ดูเหมือนติดยาเสพติด เดินอยู่ตามป้ายรถเมล์

ข่มขืน3 ความเสี่ยงนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะป้องกันได้ 95% และอีก 5% จะต้องมีสติ เตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัว และใช้วิชาการต่อสู้ป้องกันตัวเท่าที่เคยฝึกมา

นักโทษ 80% สามารถข่มขืนได้ จากอุปกรณ์ที่ผู้หญิงมี เช่น เข็มขัด ลูกกุญแจ กระจกส่องหน้า

นักโทษ 70% จะเลิกล้มความตั้งใจ ถ้าผู้หญิงคนนั้นจ้องหน้าเขา แล้วเริ่มสนทนาสั้นๆ กับเขา ขณะที่เขาจะเข้ามาประชิดตัว เช่น ขอโทษค่ะ กี่โมงแล้ว

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “19 ข้อป้องกันตัวไม่ให้ถูกข่มขืน” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up