Power BQ

แนะเทคนิคเลี้ยงลูกให้ฉลาดรอบด้าน ด้วย Power BQ พ่อแม่สร้างได้ ตั้งแต่ลูก 6 เดือน

Alternative Textaccount_circle
event
Power BQ
Power BQ

หมอแนะเทคนิคเลี้ยงลูก ด้วย Power BQ กับ 10Q 10 ความฉลาด ช่วยเพิ่มพลังให้ลูกเติบโต อยู่รอด และประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าได้ จะมีอะไรบ้างมาดูกัน

Power BQ ความสามารถที่เพิ่มพลังให้กับลูกในยุคนี้

เพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกในยุคนี้ รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ให้คำแนะนำในการสร้างลูกด้วยพลังของพ่อแม่ พร้อมติดอาวุธช่วยเสริมให้ลูกฉลาดรอบด้าน เพราะเด็กยุคนี้มีแค่ IQ และ EQ นั้นไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ยังมี Quotient ต่างๆ ถึง 10Q นั่นคือ “10 ความฉลาด” ที่คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมให้ลูกได้ครบไปพร้อมกัน

โดยคุณหมอพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า…

ยุคสมัยที่อะไรรอบตัวก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ ทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกล้วนต้องหมุนและปรับตัวให้เท่าทันกับความเป็นไปอย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับ

มีคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านมาปรึกษาผมอยู่เสมอว่า จะต้องฝึกฝนอะไรให้กับลูกบ้างจะได้เก่งเท่าทันและมีพลังจากความสามารถที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงรอบตัวเหล่านี้ได้ ที่จริงแล้ว “ความลับที่ไม่ลับ” ของการส่งเสริมศักยภาพของเด็กอยู่ตรงความเข้าใจต่อไปนี้เองครับว่า… ความสามารถของเด็กทุกคนมีหลากหลายมากครับ บางด้านก็เด่นในบางคน บางคนก็เด่นหลายด้าน และหลายคนอาจจะโดดเด่นในเกือบทุกด้าน

โจทย์ของคุณพ่อคุณแม่คงจะเป็นว่า ทำอย่างไรถึงจะทำให้ลูกมีความสามารถหลากหลาย จนสามารถเป็นพลังบวกส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม และมีความสุขต่อไป ให้สมกับเป็นความสามารถที่เพิ่มพลังให้กับลูก หรือPower BQ นั่นเองครับ

Power BQ

ความสามารถรอบด้านของเด็กมักถูกเรียกกันอย่างคุ้นหูและเป็นรูปธรรมว่า “ความฉลาด…” ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความฉลาดทางปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางสังคม ซึ่งภาษาอังกฤษก็จะมีคำว่า Quotient หรือย่อเป็น Q อยู่ด้านหลัง เช่น IQ, EQ หรือ SQ ก่อนหน้านี้ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ผู้คิดค้นทฤษฎีพหุปัญญา ได้กล่าวถึงความสามารถหรือความฉลาดที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนไว้ โดยล่าสุดประมาณ 20 ปีเศษที่ผ่านมาได้กล่าวไว้ 8 ด้านด้วยกัน

ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่การ์ดเนอร์ได้เคยกล่าวไว้เพียง 7 ด้าน สาระโดยสรุป คือ เด็กแต่ละคนอาจมีความโดดเด่นในบางด้านที่แตกต่างกัน เช่น บางคนเรียนเก่งแต่เล่นกีฬาไม่เก่ง ก็ถูกจัดว่าเป็นเด็กที่มี ไอคิวโดดเด่น หรือ ความฉลาดทางปัญญาโดดเด่น ขณะที่ความสามารถด้านการเคลื่อนไหวอาจจะโดดเด่นน้อยกว่าความฉลาดทางปัญญา

จากสิ่งที่การ์ดเนอร์ได้ศึกษาไว้ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ทักษะหรือความสามารถที่เด็กพึงมีก็ถูกแยกออกมาจากกลุ่มที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมต่อยอดทักษะด้านดังกล่าวมากขึ้น

มาถึงตรงนี้ Power BQ (Power Baby and Kids Quotients) คงเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการนำทักษะ หรือความสามารถ หรือความฉลาดในด้านที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่วัยแบเบาะ ไปจนถึงช่วงที่พัฒนาการของเด็กเริ่มมีความสมบูรณ์มากขึ้น มาเป็นแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปส่งเสริมเพิ่มพูนให้กับลูกเพิ่มขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีของเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

1. ความฉลาดทางสติปัญญา IQ 
2. ความฉลาดทางอารมณ์ EQ 
3. ความฉลาดทางคุณธรรม MQ
4. ความฉลาดของการเข้าสังคม SQ
5. ความฉลาดในการคิดสร้างสรรรค์ CQ 
6. ความฉลาดในการเล่น PQ
7. ความฉลาดต่อการเผชิญกับปัญหา AQ 
8. ความฉลาดต่อการมีสุขภาพที่ดี HQ
9. ความฉลาดในการคิดบวก OQ
และ 10. ความฉลาดในการคิดเป็น TQ

ลองมาดูกันนะครับว่า ตั้งแต่วัยเบบี๋อายุก่อน 1 ขวบการเลี้ยงดูกับปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกับลูกจะส่งเสริม Power BQ อะไรให้กับลูกได้บ้าง

Power BQ

Power BQ” รวมความฉลาด ที่เด็กยุคใหม่ควรมี!!

ผมยกตัวอย่าง การตอบสนองต่อความต้องการของลูกอย่างทันท่วงทีตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 6 เดือน เช่น ให้นมเมื่อลูกหิว เปลี่ยนผ้าอ้อมเมื่อเปียกแฉะ เขาจะพัฒนาความผูกพันที่ดีกับคุณพ่อคุณแม่ที่ตอบสนองความต้องการของเขาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที ซึ่งความผูกพันที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่นี้ เป็นพื้นฐานที่ดีของความฉลาดทางด้านสังคม (SQ) ที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปเมื่อเขาเติบโตขึ้น และที่สำคัญยังเป็นพื้นฐานของความฉลาดด้านอื่นอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา คุณธรรม การเผชิญกับปัญหา การคิดบวก และคิดเป็น

พอเขาโตมาหน่อยอายุประมาณ 6 เดือนไปแล้ว การเปลี่ยนท่าทีจากการตอบสนองที่เคยรวดเร็วทันท่วงทีกับลูกเมื่อ 6​ เดือนแรกของเขา มาเป็นให้เขาได้เรียนรู้การอดทนรอคอยในเรื่องที่ไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงบ้าง เช่น รอคอยกินนมเมื่อรู้สึกหิว รอคอยให้แม่มาเปลี่ยนผ้าอ้อม จะช่วยให้เขาได้พัฒนาความฉลาดหลายด้านไปในคราวเดียวกันไม่ว่าจะเป็น ความฉลาดในการเผชิญกับปัญหา (AQ) หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

จากความสามารถในการควบคุมตัวเองเล็กๆ น้อยๆ  หรือ การที่คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกผ่านกิจกรรมหรือข้าวของเครื่องใช้รอบตัวอย่างเหมาะสมกับความสามารถและพัฒนาการของเขาก็จะช่วยให้เขาได้พัฒนาความฉลาดในการเล่น (PQ) ไปพร้อมกับส่งเสริมความรู้จักสังเกต รู้จักคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆรอบตัวง่ายๆตามวัย ซึ่งเป็นพื้นฐานของความฉลาดทางปัญญา (IQ) ความฉลาดในการเผชิญกับปัญหา (AQ) และแม้แต่ความฉลาดในการคิดเป็น (TQ) ตั้งแต่ยังเล็กเลยนะครับ

คุณพ่อคุณแม่คงพอเห็นได้นะครับว่า ความฉลาดแต่ละด้านเหล่านี้ คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกได้พัฒนาอย่างรอบด้านตั้งแต่ยังเล็ก ตามความเหมาะสมของตัวลูกเอง บริบทของครอบครัวและสังคม ผ่านกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย การปรับพฤติกรรม การเล่น การเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวัน

อย่าลืมหาโอกาสอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก จนเกิดความผูกพันที่ดีอันเป็นพื้นฐานของความฉลาดทางสังคม (SQ) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความฉลาดในด้านต่างๆ ให้กับลูกต่อไป เวลาคุณภาพที่มีให้กันในแต่ละวันจะช่วยให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกได้เข้าใจซึ่งกันและกัน จนสามารถปรับตัวและเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีครับ

ตอนต่อๆ ไป ผมจะมาขยายความของการส่งเสริมความฉลาดในแต่ละด้าน และขยายต่อไปจากวัยเบบี๋ให้คุณพ่อคุณแม่ได้นำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา Power BQให้กับลูกกันนะครับ

 

ขอบคุณบทความโดย : รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความอื่นๆ น่าสนใจ คลิกที่ภาพด้านล่าง ⇓

หมอแนะ การเลี้ยงลูกที่ดี ทำได้ด้วย 3 สูตรสำเร็จนี้!

กระทู้ดีจากพันทิป! แนวทาง การเลี้ยงลูกแบบฝรั่ง ที่น่ารัก

5 แนวทาง การเลี้ยงลูกแบบพ่อแม่ชาวเยอรมัน

แนวทางการเลี้ยงลูก ดีๆ แม้ “จะรวยแค่ไหน ก็ต้องเลี้ยงลูกแบบจน”

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up