เด็กยุคใหม่ ทำไมต้องมี Power BQ ติดอาวุธให้ลูกฉลาดรอบด้าน

พ่อแม่ยุคใหม่ต้องใส่ใจและเตรียมพร้อมลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดี ควบคู่ไปกับความฉลาดรอบด้าน โดยแม่ต้องมีความรู้ในเรื่อง Power BQ (Power Baby & Kids Quotients) ซึ่งไม่ได้มีแค่ IQ และ EQ แต่ยังมี Quotient ถึง 10Q ที่ควรส่งเสริมให้ลูกได้ครบไปพร้อมกัน