ชื่อมงคล ผู้หญิง

คัดมาให้จากตำรา 212 ชื่อมงคล ผู้หญิง เน้นชื่อเพราะ ความหมายดี

ชื่อมงคล ผู้หญิง
ชื่อมงคล ผู้หญิง

รวมชื่อดี ชื่อมงคล ผู้หญิง สำหรับพ่อแม่ตั้งชื่อจริงลูกสาว จากตำรา ตั้งชื่อลูกดีมีสุขสวัสดิ์ คัดมาเน้นๆ มีแต่ชื่อเพราะๆ ความหมายดี๊ดี..จะมีชื่อมงคลอะไรบ้าง คลิกดูเลย

รวม ชื่อมงคล ผู้หญิง ความหมายดี

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อตามหลักทักษาฯ สำหรับ ชื่อมงคล ผู้หญิง นิยมให้ตั้งชื่อด้วยการใช้สิริอักษรที่เป็น “ศรี” นำหน้า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดสิริมงคลสง่างามสวยสดใสเหมาะสมกับลูกสาว และให้ใส่ตัวอักษร เดช หรืออักษรมงคลตัวอื่นๆ ประกอบใส่ตามความหมายที่มีความปรารถนานั้น และห้ามใช้อักษรที่เป็นกาลกิณีมาร่วมอยู่ในชื่อด้วย เพราะถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีเป็นอัปมงคล

ทั้งนี้ความหมายของทักษาที่นิยมใช้ ตั้งชื่อลูกสาว หรือ ชื่อมงคล ผู้หญิง คือ “ศรี” หมายถึง มีผู้ใหญ่รักใคร่ เมตตาเอ็นดู ให้ความช่วยเหลือ มีความเจริญรุ่งเรืองในการอุปถัมภ์ของผู้ใหญ่ มีชะตาชีวิตดี

  • ชื่อมงคล ผู้หญิง เกิดวันอาทิตย์: อักษรที่เป็น ศรี คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
  • ชื่อมงคล ผู้หญิง เกิดวันจันทร์: อักษรที่เป็น ศรี คือ ด ต ถ ท ธ น
  • ชื่อมงคล ผู้หญิง เกิดวันอังคาร: อักษรที่เป็น ศรี คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
  • ชื่อมงคล ผู้หญิง เกิดวันพุธกลางวัน: อักษรที่เป็น ศรี คือ ย ร ล ว
  • ชื่อมงคล ผู้หญิง เกิดวันราหูวันพุธกลางคืน: อักษรที่เป็น ศรี คือ ก ข ค ฆ ง
  • ชื่อมงคล ผู้หญิง เกิดวันพฤหัสบดี: อักษรที่เป็น ศรี คือ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
  • ชื่อมงคล ผู้หญิง เกิดวันศุกร์: อักษรที่เป็น ศรี คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
  • ชื่อมงคล ผู้หญิง เกิดวันเสาร์: อักษรที่เป็น ศรี คือ ศ ษ ส ห ฬ อ

ทั้งนี้เมื่อทราบรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นแล้ว คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมีลูกสาว ก็สามารถวางแผนตั้งชื่อจริง ชื่อมงคล ผู้หญิง ให้ลูกตามความเหมาะสมหรือความชอบส่วนตัวได้เลย โดยหากใครยังไม่มีไอเดียชื่อลูกสาวมงคล

Must read >> ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ชื่อมงคล ครบทุกวัน จ.- อา.

Must read >> การตั้งชื่อลูก คิดให้ดีก่อนส่งผลกระทบต่อจิตใจในอนาคต

ทีมแม่ ABK ได้คัดเลือกชื่อเพราะๆ ความหมายดีๆ เป็นชื่อมงคลสำหรับผู้หญิงมาให้ โดยแบ่งตัวอักษรไว้เป็นหมวดหมู่ ตั้งแต่ ก-อ (ไม่มีชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ฮ) เพื่อให้สามารถอ่านดูและเลือกตั้งชื่อให้ลูกน้อยได้โดยง่าย จะมีชื่อจริงอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

ชื่อมงคล ผู้หญิง หมวด ก

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กมลกานต์ กะ-มน-กาน ผู้มีใจงดงาม
กวินธิดา กะ-วิน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ดีงาม
กัญญพัชร กัน-ยา-พัด หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
กัญญ์วรา กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัญญาณัฐ กัน-ยา-นัด หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
กัญญาพัชร กัน-ยา-พัด หญิงผู้มีค่าดุจเพชร
กัญญาภัค กัน-ยา-พัก หญิงสาวผู้มีสิริมงคล
กาญจนาวดี กาน-จะ-นา-วะ-ดี หญิงที่มีค่าควรยกย่อง
กุลกัลยา กุน-กัน-ยา หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี

ชื่อมงคลผู้หญิง หมวด ข

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ขวัญจิรา ขวัน-จิ-รา มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
ขวัญฤดี ขวัน-รึ-ดี ยินดีในมิ่งมงคล
เขมิกา เข-มิ-กา มีความเกษมสันต์

ชื่อมงคลผู้หญิง หมวด ค

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
คุณัญญา คุ-นัน-ยา ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณิตา คุ-นิ-ตา ผู้มีคุณงามความดี
คุ้มขวัญ คุ้ม-ขวัน คุ้มครองป้องกันด้วยความดี

ชื่อมงคลผู้หญิง หมวด จ

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
จรัญพร จะ-รัน-ยะ-พอน , จะ-รัน-พอน มีความประพฤติประเสริฐ
จิณัฐตา จิ-นัด-ตา ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
จิรภิญญา จิ-ระ-พิน-ยา ความรู้ยั่งยืน
จิรวดี จิ-ระ-วะ-ดี หญิงผู้มีอายุยืนยาว
จิรัชญา จิ-รัด-ชะ-ยา ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
จิรัชยา จิ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะตลอดกาลนาน
จิรัญญา จิ-รัน-ยา ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน

ชื่อมงคลผู้หญิง หมวด ฉ

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฉัตรฤดี ฉัด-รึ-ดี ฉัตรแห่งความยินดี
ฉันท์ชนก ฉัน-ชะ-นก ผู้ให้เกิดความพอใจ
ฉันทพิชญา ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งความพอใจ

 

ชื่อมงคลผู้หญิง หมวด ช

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ชญานนท์ ชะ-ยา-นน ยินดีในความรู้
ชญานิน ชะ-ยา-นิน นักปราชญ์
ชญานี ชะ-ยา-นี ผู้มีความรู้
ชนกานต์ ชะ-นะ-กาน เป็นที่รักของปวงชน
ชนากานต์ ชะ-นา-กาน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชยานันต์ ชะ-ยา-นัน มีชัยชนะหาที่สุดไม่ได้
ชวรัตน์ ชะ-วะ-รัด มีไหวพริบที่ดีเลิศ
ชวัลนุช ชะ-วัน-นุด หญิงผู้รุ่งเรือง
โชติกา โช-ติ-กา ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง

 

ชื่อมงคล ผู้หญิง

ชื่อมงคล ผู้หญิง หมวด ญ

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ญาณภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้
ญาณิดา ยา-นิ-ดา มีความรู้
ญาณิน ยา-นิน ผู้มีความรู้
ญาดา ยา-ดา ผู้รู้ นักปราชญ์

ชื่อมงคลผู้หญิง หมวด ฐ

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฐานิฏฐ์ ถา-นิด เป็นที่น่าพอใจ
ฐานิตา ถา-นิ-ตา ผู้มีฐานะ
ฐิติกาญจน์ ถิ-ติ-กาน ผู้มีทองเป็นความมุ่งคง
ฐิติชญา ถิ-ติ-ชะ-ยา ผู้มีความมั่งคง ผู้รู้ชีวิต
ฐิตินันท์ ถิ-ติ-นัน มีความชื่นชมยินดีในชีวิต
ฐิติพร ถิ-ติ-พอน มีความมั่งคงเป็นเลิศ

 

ชื่อมงคลผู้หญิง หมวด ณ

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ณฐพร นะ-ถะ-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณฐิตา นะ-ทิ-ตา ดำรงอยู่ด้วยความรู้
ณฐินี นะ-ทิ-นี ดำรงอยู่ด้วยความรู้
ณัฏฐณิชา นัด-ถะ-นิ-ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฏฐนิช นัด-ถะ-นิด ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
ณัฏฐวี นัด-ถะ-วี ผู้มีความฉลาด
ณัฏฐา นัด-ถา ผู้มีความรู้
ณัฐฐาพร นัด-ถา-พอน นักปราชญ์
ณัฐณิชา นัด-นิ-ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
ณิชารีย์ นิ-ชา-รี บริสุทธิ์และประเสริฐ

ชื่อมงคลผู้หญิง หมวด ต

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ตรีทิพยนิภาช ตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พา เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ตาณ ตาน ที่พึ่ง ป้องกันภัย
ติณณา ติน-นา ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
ตีรณา ตี-ระ-นา ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง

ชื่อมงคลผู้หญิง หมวด ธ

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ธนัชชา ทะ-นัด-ชา เกิดจากทรัพย์
ธนัชพร ทะ-นัด-ชะ-พอน มีพรอันเกิดจากทรัพย์
ธนัญญา ทะ-นัน-ยา มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนัฏฐา ทะ-นัด-ถา ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
ธนารีย์ ทะ-นา-รี มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธมลวรรณ ทะ-มน-วัน มีผิวพรรณงาม
ธยานี ทะ-ยา-นี ผู้มีปัญญาแห่งพินิจ
ธวัลพร ทะ-วัน-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
ธัญชนก ทัน-ชะ-นก ให้เกิดสิริมงคลหรือให้เกิดโชค
ธัญญรัตน์ ทัน-ยะ-รัด รุ่งเรื่องด้วยความประเสริฐ
ธัญพิชชา ทัน-พิด-ชา มีความรู้ดียิ่ง
ธัญรดา ทัน-ระ-ดา ยินดีในสิ่งที่เป็นมงคล
พอใจในสิ่งที่ดีเลิศ
ธันย์ชนก ทัน-ชะ-นก ผู้เลี้ยงดูบิดา
ธันยชนก ทัน-ยะ-ช-นก ให้เกิดโชคดี
ธันยธรณ์ ทัน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งโชคดี
ธันยพร ทัน-ยะ-พอน มีโชคอันประเสริฐ
ธันยวีร์ ทัน-ยะ-วี มีโชคและมีความกล้า
ธิติมา ทิ-ติ-มา ผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี
อดทน มั่งคง
ธิราพร ทิ-รา-พอน นักปราญช์ผู้ประเสริฐ
ธีรนาฎ ที-ระ-นาด หญิงงามที่ฉลาด

ชื่อมงคลผู้หญิง หมวด น

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
นรินทร์พร นะ-ริน-พอน พรของพระราชา
นรีกานต์ นะ-รี-กาน หญิงผู้เป็นที่รัก
นันท์ลินี นัน-ลิ-นี หญิงสาวผู้มีความสุข
นิจจารีย์ นิด-จา-รี ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์
นิจวรีย์ นิด-วะ-รี ผู้ประเสริฐเสมอ
นิชกานต์ นิด-ชะ-กาน เป็นของตน เป็นที่รัก

ชื่อมงคลผู้หญิง หมวด บ

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
บัณฑิตา บัน-ดิ-ตา ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้
บุญยาพร บุน-ยา-พอน มีบุญเป็นพร
บุณยวีร์ บุน-ยะ-วี ดีและกล้าหาญ
บุณยอร บุน-ยะ-ออน สตรีผู้มีบุญ สตรีผู้บริสุทธิ์
บุณยานุช บุน-ยะ-นุด สาวผู้มีโชควาสนา
บุณยาพร บุน-ยา-พอน ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
เบญญา เบน-ยา ฉลาด
เบญญาพร เบน-ยา-พอน ฉลาดด้วยความดี
เบญญาภา เบน-ยา-พา รุ่งเรืองด้วยปัญญา

ชื่อมงคล ผู้หญิง หมวด ป

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ปณัฏฎา ปะ-นัด-ดา นักปราชญ์
ปณิฏฐา ปะ-นิด-ถา นักปราชญ์
ปณิดา ปะ-นิ-ดา ได้รับการสรรเสริญ
ปพิชญา ปะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้ง
ปภาวรินทร์ ปะ-พา-วะ-ริน ยอดแห่งความรุ่งเรือง
ปริชญา ปะ-ริด-ชะ-ยา ผู้รอบรู้
ปรียา ปรี-ยา ที่รัก
ปรียาดา ปรี-ยา-ดา ความเป็นที่รัก
ปรียาวดี ปรี-ยา-วะ-ดี หญิงอันเป็นที่รัก
ปวิชญา ปะ-วิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง
ปวิชญาดา ปะ-วิด-ชะ-ยา-ดา นักปราชญ์ผู้รอบรู้
ปัญญาวี ปัน-ยา-วี ผู้มีปัญญา
ปัณฑ์ชนิต ปัน-ชะ-นิด ให้เกิดปัญญา
ปัณฑา ปัน-ดา ปัญญา
ปัณฑารีย์ ปัน-ดา-รี ประเสริฐด้วยปัญญา
ปัณฑิตา ปัน-ดิ-ตา ผู้ฉลาด
ปาลิน ปา-ลิน ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
ปิย์วรา ปิ-วะ-รา เป็นที่รักและประเสริฐ
ปิยาอร ปิ-ยา-ออน หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
ปีย์วรา ปี-วะ-รา เป็นที่รักอย่างประเสริฐ
ปุญญพัฒน์ ปุน-ยะ-พัด เจริญด้วยบุญ
ปุณยาพร ปุน-ยา-พอน ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
ปุณิกา ปุ-นิ-กา มีบุณ มีคุณงามความดี
เปมิกา เป-มิ-กา ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
เปรมวดี เปรม-วะ-ดี มีความสุขความอิ่มเอมใจ
ไปรยา ไปร-ยา ผู้เป็นที่รัก

ชื่อมงคล ผู้หญิง

ชื่อมงคล ผู้หญิง หมวด พ

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
พรปวีณ์ พอน-ปะ-วี นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พริมา พะ-ริ-มา ประเสริฐ ดีเยี่ยม
พัชรดา พัด-ชะ-ระ-ดา มีความแข็ง คงทน
พัชรพร พัด-ชะ-ระ-พอน ประเสริฐดุจเพชร
พัชรพรรณ พัด-ชะ-ระ-พัน งามดุจเพชร
พัฒนียา พัด-ดะ-นี-ยา ความเจริญ
พัณณิตา พัน-นิ-ตา ผู้ได้รับการสรรเสริญ
พาขวัญ พา-ขวัน นำสิริมงคลมาให้
พิชชานันท์ พิด-ชา-นัน ผู้ยินดีในความรู้
พิชชาพร พิด-ชา-พอน มีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
พิชชาภา พิด-ชา-พา มีความรุ่งเรืองด้วยความรู้
พิชญ์นรี พิด-นะ-รี หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
พิชญวดี พิด-ชะ-ยะ-วะ-ดี หญิงนักปราชญ์
พิชญานิน พิด-ชะ-ยา-นิน ผู้ทรงความรู้
พิชญาพร พิด-ชะ-ยา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พิชญาภัค พิด-ชะ-ยา-พัก นักปราชญ์ผู้โชคดี
พุฒิธาดา พุด-ทิ-ทา-ดา ผู้มีความมั่งคั่ง

 

ชื่อมงคลผู้หญิง หมวด ภ

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ภัคจิรา พัก-คะ-จิ-รา มีโชคดี มีสิริมงคลมาก
ภัคธีมา พัก-คะ-ที-มา ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล
ภัณฑิรา พัน-ทิ-รา มีลาภ มีความสุข
ภัทรนันท์ พัด-ทระ-นัน ผู้มีกำเนิดดีงาม
ภัทรพร พัด-ทระ-พอน เจริญและประเสริฐ
ภัทรมน พัด-ทระ-มน มีใจดีงาม
ภัทรวดี พัด-ทระ-วะ-ดี มีความเจริญ มีสิริมงคล
ภัทราพร พัด-ทรา-พอน ทั้งดีและประเสริฐ
ภัทรียา พัด-ทรี-ยา ประเสริฐ

ชื่อมงคลผู้หญิง หมวด ม

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
มัฑนพร มัด-ทะ-นะ-พอน มีพรคือความรัก
มันตรินี มัน-ตริ-นี สตรีมีความรู้
มานิดา มา-นิ-ดา ผู้ที่คนนับถือ
มุนินทร์ มุ-นิน จอมนักปราชญ์
เมธปิยา เมด-ปิ-ยา มีปัญญาเป็นที่รัก
เมธาพร เม-ทา-พอน มีความรู้อันประเสริฐ
เมธาวี เม-ทา-วี ผู้มีปัญญา

ชื่อมงคลผู้หญิง หมวด ร

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
รัญชน์ รัน ความยินดี
รัญชนา รัน-ชะ-นา น่ายินดี น่ารัก
รัญชิดา รัน-ชิ-ดา น่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก

ชื่อมงคลผู้หญิง หมวด ล

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ลลนา ละ-ละ-นา หญิงสาวที่น่ารักน่าเอ็นดู
ลลิตา ละ-ลิ-ตา น่ารัก น่าเอ็นดู สวย มีเสน่ห์
ลีลาวดี ลี-ลา-วะ-ดี หญิงสาวผู้มีเสน่ห์
ลีลาวันต์ ลี-ลา-วัน หญิงผู้มีเสน่ห์
ลูกขวัญ ลูก-ขวัญ ลูกคนที่รักมากที่สุด

ชื่อมงคลผู้หญิง หมวด ว

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
วรกานต์ วอ-ระ-กาน ประเสริฐและน่ารัก
วรัชยา วะ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรัญญา วะ-รัน-ยา ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วริทธ์ธร วะ-ริด-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ
วริทธ์นันท์ วะ-ริด-นัน ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
วรินทร วะ-ริน-ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วรียะ วะ-รี-ยะ ประเสริฐสุด
วรุณยุพา วะ-รุน-ยุ-พา หญิงจากสรวงสรรค์
วิรัญชนา วิ-รัน-ชะ-นา เป็นที่ยินดียิ่ง เป็นที่ชอบใจยิ่ง
วีรินทร์ วี-ริน ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่
วีริยา วี-ริ-ยา ความเพียร

 

ชื่อมงคลผู้หญิง หมวด ศ

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ศตนันท์ สะ-ตะ-นัน มีความยินดีมาก
ศตนันท์ธร สะ-ตะ-นัน-ทอน ผู้มีความสุขมากๆ ความยินดีเป็นร้อย
ศตพร สะ-ตะ-พอน มีพรมาก มีความประเสริฐมากมาย
ศรัณย์พร สะ-รัน-พอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศรัณย์ภัทร สะ-รัน-พัด มีที่พึ่งที่ดีงาม
ศรันภัทร สะ-รัน-พัด มีที่พึ่งที่ดีงาม
ศรันย์พร สะ-รัน-พอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศรันยา สะ-รัน-ยา หญิงผู้ปกป้องรักษา
ศิวนาถ สิ-วะ-นาด มีที่พึ่งอันประเสริฐ
ศุภกานต์ สุ-พะ-กาน ผู้ดีงามและเป็นที่รัก
ศุภณัฐ สุ-พะ-นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม

ชื่อมงคลผู้หญิง หมวด ส

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
สิรามล สิ-รา-มน ยอดแห่งผู้บริสุทธิ์
สุกฤตา สุ-กริ-ตา ผู้สร้างสรรค์มาดี กุศล ความเลื่อมใส
สุชญา สุด-ชะ-ยา ผู้รู้ดี
สุชัญญา สุ-ชัน-ยา ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง
สุชานรี สุ-ชา-นะ-รี สตรีผู้เกิดมาดี
สุชานรี สุ-ชา-นะ-รี สตรีผู้เกิดมาดี
สุชานาฎ สุ-ชา-นาด สาวผู้เกิดมาดี
สุชานาถ สุ-ชา-นาด ผู้เกิดมาดีและเป็นที่พึ่ง
สุธิมนต์ สุ-ทิ-มน ผู้มีปัญญาดี
สุธีกานต์ สุ-ที-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
สุธีมนต์ สุ-ที-มน ผู้มีปัญญาดี, มีปัญญาอย่างยิ่ง
สุปวีณ์ สุ-ปะ-วี ฉลาดอย่างยิ่ง
สุพนิต สุ-พะ-นิด น่ารักยิ่ง

ชื่อมงคล ผู้หญิง หมวด อ

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
อชิรญาณ์ อะ-ชิ-ระ-ยา มีญาณอันรวดเร็ว
อนัญญา อะ-นัน-ยา เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง
อนัญพร อะ-นัน-พอน ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า
อนันตญา อะ-นัน-ตะ-ยา ผู้รู้ไม่สิ้นสุด
อนันตพร อะ-นัน-ตะ-พอน ดีไม่มีที่สิ้นสุด
อภิชญา อะ-พิด-ชะ-ยา รู้ยิ่ง, ฉลาด
อภิญญา อะ-พิน-ยา ผู้มีปฏิภาณ
อภิษฎา อะ-พิด-สะ-ดา เป็นที่รักยิ่ง, เป็นที่ปรารถนายิ่ง
อภิสรา อะ-พิด-สะ-รา เป็นใหญ่ยิ่ง, หรือก้าวไปข้างหน้า
อรกัญญา ออ-ระ-กัน-ยา หญิงงาม
อรปรียา ออน-ปรี-ยา นางผู้เป็นที่รัก
อรพนิต ออน-พะ-นิด หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
อัจฉราพร อัด-ฉะ-รา-พอน นางฟ้าที่งดงาม
อัจฉริยา อัด-ฉะ-ริ-ยา ผู้มีความอัศจรรย์
อัญชิสา อัน-ชิ-สา สตรผู้บังคับบัญชา, ผู้มีอำนาจ
อารดา อา-ระ-ดา ผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง
อินทิยา อิน-ทิ-ยา นางผู้เป็นเลิศ

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิกที่ภาพได้เลย ⇓

วิธีทำลูกแฝด 5 ท่วงท่า อยากได้ลูกแฝด ต้องทำท่านี้?

8 วิธี “กระตุ้นสมอง” ทารกแรกเกิด ยิ่งทำลูกยิ่งฉลาด

วิธีทำลูกสาว ไม่ใช่เรื่องยาก ต้องลองสูตรนี้!!!

ท่าไหนได้ลูกชาย กับสูตรทำลูกชาย ซึ่งว่าที่คุณพ่อคุณแม่ต้องลอง!!

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up