MIS-C หลังเด็กหายป่วยโควิด

รู้จัก ภาวะ MIS-C หลังเด็กหายป่วยโควิด อาจรุนแรงถึงชีวิต

Alternative Textaccount_circle
event
MIS-C หลังเด็กหายป่วยโควิด
MIS-C หลังเด็กหายป่วยโควิด

แม้เด็กที่ติดโควิด-19 มักจะมีอาการไม่รุนแรงเท่าผู้ใหญ่ แต่ปรากฏว่า หลังจากหายป่วยโควิด-19 แล้ว กลับพบว่า เกิดภาวะ MIS-C หลังเด็กหายป่วยโควิด!!

รู้จัก ภาวะ MIS-C หลังเด็กหายป่วยโควิด อาจรุนแรงถึงชีวิต

ในประเทศไทย การระบาดระลอกที่ 3 มีความรุนแรงและรวดเร็วจากสายพันธุ์เดลต้าที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอินเดีย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก จากการระบาดที่เกิดขึ้นในชุมชนและครอบครัว ทำให้จำนวนเด็กติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะทำให้มีการพบผู้ป่วย MIS-C (มิสซีเพิ่มขึ้นเช่นกัน ภาวะ MIS-C หลังเด็กหายป่วยโควิด ซึ่งพบในเด็กที่มีประวัติป่วยเป็นโรค COVID-19 และหายจากโรคนำมาก่อน หลังจากนั้นประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ ก็มีอาการ shock และ บางรายเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยที่เด็กเหล่านี้มักเป็นเด็กที่สุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัวมาก่อน ดังนั้น เรามาทำความรู้จัก ภาวะ MIS-C หลังเด็กหายป่วยโควิด เพื่อให้พ่อแม่ได้ระวังและเฝ้าสังเกตอาการกันค่ะ

MIS-C คืออะไร?

MIS-C เอ็มไอเอสซี หรือ มิสซี ย่อมาจาก Multisystem Inflammatory Syndrome in Children and Adolescents เป็น กลุ่มอาการคล้าย โรคคาวาซากิ แต่รุนแรงกว่ามาก มีภาวะของอวัยวะอักเสบเฉียบพลันพร้อม ๆ กันหลาย ๆ อวัยวะ เด็กที่ป่วยเป็นภาวะ MIS-C จะมีอาการดังต่อไปนี้

mis-c ในเด็ก
ภาวะ mis-c ในเด็ก

ภาวะ MIS-C มีอาการอย่างไร?

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (The Center of Disease Control -CDC) ได้ให้คำจำกัดความ ภาวะ MIS-C ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ที่มีอายุ น้อยกว่า 21 ปี
 2. มีอาการดังต่อไปนี้
  • มีประวัติไข้ ไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง หรือ วัด แล้วมี ไข้ (fever) ≥ 38.0 C ซึ่งอาการไข้ เป็นอาการที่สำคัญที่พบในผู้ป่วย MIS-C
  • ตาแดง 2 ข้าง แต่ไม่มีขี้ตา
  • ริมฝีปากแห้ง แดง ลิ้นแดงเป็นตุ่ม
  • ผื่นขึ้นตามตัว
  • ฝ่ามือ-เท้าบวม
  • ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต มักเป็นข้างเดียวและไม่มีอาการเจ็บ
  • ระบบการทำงานอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ทำงานผิดปกติ ตั้งแต่ 2 ระบบขี้นไป (ซึ่งประกอบด้วย ระบบ หัวใจ, ระบบไต, ระบบทางเดินหายใจ, ระบบเลือด, ระบบทางเดินอาหาร, ระบบผิวหนัง, และ ระบบประสาท)
  • มีอาการรุนแรงจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล
 3. พบมีหลักฐานการอักเสบจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (evidence of inflammation) (โดยพบค่าความผิดปกติ มากกว่า 1 การตรวจ)
 4. พบหลักฐานการติดเชื้อ SARS-CoV-2
  • โดยวิธี reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR), serology หรือ antigen test
  • มีประวัติการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ภายใน 4 สัปดาห์ ก่อนหน้าจะมีอาการ
 5. ไม่สามารถวินิจฉัยโรคอื่นได้

โรค MIS-C ต่างจาก KAWASAKI อย่างไร?

ภาวะ MIS-C หลังเด็กหายป่วยโควิด นั้น มีลักษณะที่แตกต่างจาก Kawasaki disease ที่พบโดยทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้ป่วยจากภาวะ MIS-C จะมีลักษณะเด่น คือ

 1. ผู้ป่วยมักจะมีอายุมากกว่า (อยู่ในช่วง 6 เดือน ถึง 16 ปี)
 2. มีอาการทางระบบทางเดินอาหารมากกว่า: อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง
 3. มีความผิดปกติของการทำงานหัวใจทีรุนแรงกว่า
 4. เม็ดเลือดขาว ชนิด neutrophil สูงกว่า ชนิด lymphocyte ต่ำกว่า, platelet count ต่ำกว่า, PT/ PTT, D-dimer สูงกว่า (มีระดับค่าเอนไซม์บางตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจน)
 5. ค่าการอักเสบ CRP สูงกว่า
 6. พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากกว่า ได้แก่ Kawasaki disease shock syndrome และภาวะ macrophage activation syndrome
 7. พบภาวะ myocarditis และ ความผิดปกติของ echocardiography มากกว่า
โควิดในเด็ก
โควิดในเด็ก

ความรุนแรงของโรคส่งผลต่อเด็กอย่างไร?

ภาวะ MIS-C อาจก่อให้เกิดอาการอักเสบในอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ทำให้เกิดอาการผิดปกติในหลายระบบ ได้แก่

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด : ทำให้มีอาการช็อค ความดันต่ำ หัวใจอักเสบ ลิ้นหัวใจอักเสบ เส้นเลือดหัวใจผิดปกติ
 • ระบบทางเดินหายใจ : ปอดอักเสบ กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน ลิ่มเลือดอุดตันในปอด
 • ไต : ไตวายฉับพลัน
 • ระบบทางเดินอาหาร : ท้องเสีย ท้องอืด อาเจียน ปวดท้อง เลือดออกทางเดินอาหาร หรือตับอักเสบ
 • ผิวหนัง : ผิวหนังแดง เยื่อบุอักเสบ เป็นผื่น
 • ระบบประสาท : มีอาการชัก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • ระบบเลือด : เกิดการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ

การรักษาผู้ป่วย MIS-C

เนื่องจาก MIS-C เป็นโรคที่พบใหม่ จึงยังไม่มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจนเหมือนโรคคาวาซากิ ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นโรคนี้ จึงควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อติดตามเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาล แพทย์จะพิจารณาการรักษาที่เหมาะสมต่อไป หากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยของโรคคาวาซากิ มักได้รับการรักษาตามแนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐานของโรคนี้ ส่วนในผู้ป่วยที่มีอาการอื่นๆ จะเป็นการรักษาแบบประคับประคอง ผู้ป่วยส่วนหนึ่งต้องได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก (ICU) และ/หรือให้ยาในกลุ่มที่ใช้ยับยั้งภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีการทำงานมากเกินกว่าปกติ

แม้ผู้ป่วย MIS-C จะมีอาการรุนแรงกว่า KAWASAKI แต่ยังมีข่าวดีตรงที่ ส่วนใหญ่จะตอบสนองดีต่อการรักษาอาการด้วยยาลดการอักเสบกลุ่ม IVIG หรือ สเตียรอยด์ จนสามารถหายเป็นปกติได้ มีเพียงส่วนน้อยที่เสียชีวิต

MIS-C คือ
MIS-C คือ

สถานการณ์โรค MIS-C ในประเทศไทย

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มอายุตั้งแต่ 0-18 ปีในการระบาดระลอกเดือน เม.ย. 2564 (1 เม.ย.- 11 ก.ย.) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 174,645 ราย แบ่งเป็นเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น (อายุ 6-18 ปี) 129,165 ราย เสียชีวิต 15 ราย และ เด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี) ติดเชื้อสะสม 45,480 ราย เสียชีวิต 14 ราย

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พบว่าจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกล่าสุดทำให้มีเด็กอายุ 0-18 ปีติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะทำให้มีการพบผู้ป่วย MIS-C (มิสซีเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเป็นอาการที่พบในเด็กหลังหลังติดเชื้อโควิด 2-8 สัปดาห์

จากการเก็บข้อมูลในประเทศไทยพบว่ามีเด็กป่วยเป็นโรค MIS-C ประมาณ 20-25 ราย เมื่อเทียบจำนวนเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ในปีนี้ สัดส่วนเด็กที่ป่วยเป็นโรค MIS-C อยู่ที่ประมาณ 1:10,000 ราย

Must Read >> รวม 20 อาการต้องสงสัย ลูกไม่สบาย แบบนี้..! กำลังป่วยเป็นโรคอะไร?

การป้องกันโรค MIS-C

แม้จะเป็นโรคใหม่ยังไม่มีการรักษาที่ชัดเจน แต่สำหรับการป้องกัน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยและห่างไกลจาก COVID-19

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

แม่แชร์ เมื่อลูกติดโควิด! วิธีรักษา – Home Isolation เด็ก

รักษาโรคภูมิแพ้ ด้วยการปรับภูมิคุ้มกัน ช่วยให้ลูกรักชนะโรคร้าย

โรค G6PD คือ อะไร อันตรายกับลูกแค่ไหน พ่อแม่ควรรู้!

ผื่นแพ้นมวัว จากโรคแพ้นมวัว ในทารกหรือเด็กเล็ก อาการเป็นอย่างไร

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : workpointtoday.com/mis-c/, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กรุงเทพธุรกิจ

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up