รู้จัก ภาวะ MIS-C หลังเด็กหายป่วยโควิด อาจรุนแรงถึงชีวิต

แม้เด็กที่ติดโควิด-19 มักจะมีอาการไม่รุนแรงเท่าผู้ใหญ่ แต่ปรากฏว่า หลังจากหายป่วยโควิด-19 แล้ว กลับพบว่า เกิดภาวะ MIS-C หลังเด็กหายป่วยโควิด!!

keyboard_arrow_up
X momrathon