ระวัง!! ภาวะ MIS-C หลังเด็กหายป่วยโควิด โรคอันตรายที่พ่อแม่ต้องรู้!!

WHO สั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด ภาวะ MIS-C หลังเด็กหายป่วยโควิด อาการคล้ายกับโรคคาวะซากิ เกิดอาการอักเสบในอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย อันตรายถึงชีวิต

keyboard_arrow_up